Truer norsk reisearrangør med dagbøter etter korona-kanselleringer

Route 66 International er felt sju ganger i pakkereisenemnda, men nekter å gi kundene pengene tilbake etter korona-avlyste USA-turer. Forbrukertilsynet krever fullt innsyn i selskapets praksis.

Route 66 California

HISTORISK VEI: Santa Monica i Los Angeles er endepunktet for Route 66. Pandemien satte en stopper for fjorårets tur, men kundene sliter med å få pengene tilbake.

Foto: Damian Dovarganes / AP

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selskapet eies og ledes av Arve Stallvik, og omtaler seg selv som «Verdens største Route 66-firma» på nettsidene sine.

En rekke kunder NRK har vært i kontakt med forteller at de har hatt problemer med å få refundert pengene for reiser som ble avbestilt eller kansellert under koronapandemien i fjor. Selskapet har så langt avvist alle krav fra kundene.

Eli Berntsen

KLAR FOR TUR: Eli Berntsen skulle kjøre Route 66 som 60-årsgave. Reisen var en gave fra ektemannen.

Foto: Privat

NRK har fått tilgang til sju vedtak fra Pakkereisenemnda hvor kunder har klaget inn Route 66 International og fått medhold.

– Ble oppfordret til å avbestille

Da Jan Atle Berntsens kone Eli fylte 60 i fjor, ville han oppfylle det som hadde vært drømmen hennes i årevis.

En reise langs den berømte veistrekningen Route 66, tvers gjennom USA.

Berntsen betalte 120.192 kroner for en treukers pakkereise som skulle dekke flybilletter, hotell og aktiviteter. Avreise var satt til 8. mai i fjor.

Berntsen forteller at han i begynnelsen av pandemien ble han kontaktet av arrangøren som skal ha oppfordret ham til å avbestille turen. Han forteller at han fikk tilsendt ferdigutfylte skjemaer som han ble bedt om å sende forsikringsselskapet sitt for å få pengene tilbake.

– Det valgte vi å ikke gjøre, etter råd fra forsikringsselskapet, forteller Berntsen til NRK.

Siden grensene til USA ble stengt for reisende i mars i fjor og UD frarådet nordmenn å reise, var det uansett ikke mulig å få gjennomført turen.

Jan Atle og Edel Berntsen

60-ÅRSGAVE: Jan Atle Berntsen betalte over 120.000 kroner for å oppfylle konas drøm. Det har foreløpig blitt med drømmen.

Foto: Privat

Da Berntsen forsøkte å få tilbake pengene fra arrangøren, ble han avvist med beskjed om at det var han selv som hadde avlyst turen.

– Dette var bare jug og fanteri. Han sa at alle pengene var tapt, sier Berntsen.

Berntsen ba om å få tilsendt dokumentasjon på hvilke flyselskap og hoteller pengene var brukt på, uten å få svar.

Han forsøkte å få pengene igjen på reiseforsikringen, men forsikringsselskapet pekte på reisearrangøren.

Etter å ha klaget saken inn for Pakkereisenemnda, fikk Berntsen fullt medhold. Men Route 66 International nektet å rette seg etter nemndas vedtak.

Etter å ha klaget i flere instanser hos forsikringsselskapet, fikk han i oktober i fjor omsider pengene tilbake. Forsikringsselskapet har nå overtatt kravet mot arrangøren.

– Vi lånte hver eneste krone for turen, så vi har måttet betale renter for noe vi aldri har fått, sier Berntsen.

– Overbevist om å avbestille

Edel Anita Pettersen deltok på en av selskapets USA-reiser i 2019.

Etter hjemkomst til Norge forteller Pettersen at hun ble oppringt av Stallvik som lurte på om hun ville være med på en tur til Sør-Afrika høsten 2020.

Pettersen forteller at hun betalte et depositum på 4000 kroner i august 2019. I januar 2020 betalte hun restbeløpet på 27.466 kroner.

– Dagen før skjærtorsdag ble jeg oppringt av Stallvik. Han snakket meg rundt i en halvtime, og det endte med at jeg bekreftet at jeg avlyste turen, forteller Pettersen.

Edel Anita Pettersen

PÅ TUR I 2019: Edel Anita Pettersen reiste med selskapet i 2019 og var fornøyd med turen. Nå føler hun seg lurt etter at hun sitter igjen med et krav på 32.000 kroner mot selskapet.

Foto: Privat

Pettersen forteller at også hun ble henvist til forsikringsselskapet sitt Europeiske for å få pengene tilbake. Der fikk hun avslag på avslag.

– Jeg stolte på ham. Da jeg henviste til pakkereiseloven, ville han fortsatt ikke ta det på seg. Han mente i stedet at jeg burde klage inn forsikringsselskapet til finansklagenemnda.

Til slutt klaget Pettersen Route 66 International og Stallvik inn for pakkereisenemnda. Der fikk hun medhold, men selskapet rettet seg ikke etter vedtaket.

I sitt tilsvar til nemndbehandlingen hevder Stallvik at Pettersen hadde bestilt tur til USA – ikke til Sør-Afrika. Han hevder også at han ikke har mottatt betalingen på 27.466 kroner i januar i fjor.

– Det er bare tull. 32.000 kroner er mye penger og langt over min månedslønn. Denne saken har gitt meg dårlig nattesøvn og har gått ut over helsa mi, forteller Pettersen.

Nå har hun klaget saken inn for forliksrådet og venter på at saken skal behandles.

– Endret avbestillingsregler

Flere andre kunder mener at Route 66 International skylder dem penger.

 • Svein Erik Lind og kona Kari Rønning har krevd tilbakebetalt i underkant av 72.000 kroner for en planlagt reise til Sør-Afrika i november.
 • Paret avlyste turen via e-post 16. mars innenfor avbestillingsfristen på 7 måneder. Ifølge paret ble informasjonen om avbestilling fjernet fra selskapets nettsider i i etterkant,.
 • Pakkereisenemnda har gitt dem medhold i kravet, men Route 66 har avvist dette.

.– Jeg synes det er ufint å forsøke å lure oss ved å endre avbestillingsreglene. Vi vil oppfordre folk som vurderer å reise med dette selskapet om å finne seg et annet firma, sier Kari Rønning.

 • 26 medlemmer fra Leikanger MC-klubb bestilte i 2018 tur på Route 66 med planlagt avreise 3. juli i fjor.
 • Klubbens medlemmer sier de ble forsøkt overtalt til å avbestille reisen selv i fjor vår, noe de ikke gikk med på. Selskapet hevder likevel at kundene avlyste.
 • 17 av medlemmene fikk erstatning fra forsikringsselskapet. Johnny Jakobsen og Stian Berge klaget og fikk medhold i pakkereisenemnda, men selskapet avviste alle krav.
 • Nå har ni av klubbens medlemmer gått til sak mot Stallviks selskap.

Øystein Lunde Leikanger MC-klubb

TIL RETTEN: Øystein Lunde og flere andre medlemmer fra Leikanger MC-klubb tar reisearrangøren til retten.

Foto: Leikanger MC-klubb

– Vi betalte 10.000 kroner hver i depositum. Når vi har forsøkt å snakke med ham, kommer han med det samme tøvet hver gang, forteller klubbformann Øystein Lunde til NRK.

– Alvorlig sak

– Vi vil egentlig beskrive dette som cowboy-lignende tilstander. De gir helt blaffen i både lover og regler og sitter på penger som ikke er deres. Vi mener de villeder kundene sine, sier direktør for forbrukerrettigheter i Forbrukerrådet Pia Cecilie Høst til NRK.

I tillegg til sakene fra nemnda, har Forbrukerrådet fått 13 henvendelser fra kunder som sier de har blitt lurt til å avbestille turen og at pengene har uteblitt.

Kravene fra nemndsakene beløper seg alene til over 400.000 kroner til sammen.

Høst understreker at dersom en pakkereisearrangør avlyser reisen, har du som kunde krav på full refusjon av pengene.

– Hvis forbrukeren velger å avbestille selv har du fortsatt krav på å få tilbake pengene dine, men det kan hende du må betale et gebyr.

I flere av nemndsakene hevder klagerne det samme. At arrangøren tok initiativ til at de skulle avbestille og i stedet rette kravet mot forsikringsselskapet.

– Å henvise kundene til forsikringsselskapet er villedende. En reiseforsikring er siste stopp hvis du faktisk ikke har krav på pengene tilbake fra selskapet. Men her har man krav på det, og da går i utgangspunktet ikke forsikringsselskapet inn og dekker det, sier Høst.

– Jeg vil nok anbefale folk om å styre unna dette selskapet så lenge de driver på denne måten. Vi forventer at dette vil ordne seg og at de gjør opp for seg, sier Pia Høst i Forbrukerrådet.

Har startet tilsyn

Siden Pakkereisenemnda ikke har juridisk myndighet til å få selskapet til å rette seg etter vedtaket, har Forbrukerrådet bedt Forbrukertilsynet gripe inn.

Seksjonsleder Tonje Drevland i tilsynsavdelingen bekrefter overfor NRK at de har igangsatt tilsynssak mot Route 66 International etter å ha gjort undersøkelser av selskapet i lengre tid.

– Vi har slitt med å få nok opplysninger fra reisearrangøren i denne saken. Derfor har vi varslet vedtak om tvangsmulkt om vi ikke får det vi trenger av opplysninger, sier Drevland.

Route 66 har frist til 10. mai med å sende inn all dokumentasjon i saken. Hvis ikke bilr selskapet ilagt en løpende tvangsmulkt, ifølge et brev tilsynet sendte før helgen.

Tilsynet ber blant annet om:

 • Deltakerliste på turene
 • Dokumentasjon på at kundene har avbestilt selv
 • Kopi av all korrespondanse mellom selskapet og kundene
 • Reisevilkårene før og etter 12. mars
 • Kopi av pakkereiseavtalen
 • Angivelse av størrelsen på eventuelt avbestillingsgebyr

Tilsynet vil i tillegg undersøke om selskapet har brutt markedsføringslovens bestemmelser om villedende handlinger overfor forbrukere og urimelig eller aggressiv handelspraksis.

I brevet fra tilsynet avvises argumentet fra Route 66 om at forsikringsselskapene har ansvar for å gi kundene erstatning.

«Forbrukertilsynet viser til at pakkereiseloven § 3 fastsetter at loven «kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for den reisende». En praksis der kunden ikke har rett på å få tilbakebetaling som følge av at det er mulig å få dekket slike tap gjennom forsikring, stiller etter vårt syn de reisende klart dårligere enn det som følger av pakkereiselovens bestemmelser. Arrangøren kan derfor ikke frasi seg sitt ansvar etter pakkereiseloven på dette grunnlag.»

Route 66

NRK har i over en uke tilbudt daglig leder Arve Stallvik å imøtegå anklagene som fremsettes i denne artikkelen.

Etter en kort samtale på telefon har Stallvik så langt valgt å kommunisere via SMS. Han vil ikke at NRK siterer fra denne kommunikasjonen.

NRK har forelagt selskapet anklagene fra kundene som kommer frem i denne saken gjennom flere eposter. Disse er ikke besvart.

Stallvik sier en annen ansatt i selskapet, som NRK kun har fått oppgitt fornavnet på, skal svare på vegne av ham og selskapet. Denne personen har foreløpig ikke tatt kontakt innenfor fristen NRK har satt for samtidig imøtegåelse av anklagene.

Route 66 har gitt sitt tilsvar til Pakkereisenemnda, som referer dette slik:

 • «Route 66 International anfører at klager valgte, ved telefonisk kontakt, å avbestille sin reise på grunn av UD sine reiseråd. Reisearrangøren legger til at basert på deres notater valgte samtlige på denne turen å avbooke sin reise av samme årsak. »
 • «Reisearrangøren forklarer at de på bakgrunn av dette valgte å assistere klager og andre reisende med dokumentasjon slik at de kunne sende dette til sine forsikringsselskap siden alle innbetalinger hadde gått tapt for reisearrangør. Det vises til at reisearrangøren gjør tidligere betalinger til samarbeidspartnere for å sikre best mulig opplevelse til best pris.»
 • «Andre kunder har bekreftet overfor reisearrangør at de har fått igjen alt fra sin reiseforsikring.»
 • «Reisearrangøren presiserer at reiserådet fra UD fraråder reise til USA og disse gjelder per dags dato til 20. august 2020. Reisearrangør mener at forsikringsselskapet plikter å betale til klager.»
 • «På bakgrunn av at klager selv har valgt å avbooke sin reise, samt at reisearrangør ikke har kansellert turen og at beløpet har gått tapt for reisearrangør, avviser reisearrangøren samtlige krav i saken.»

– Prinsipielt feil

Enkelte forsikringsselskaper har overtatt kravene mot selskapet og gitt kundene erstatning. Europeiske har, med unntak av ett tilfelle, avvist alle krav.

– Vi hadde ett unntak tidlig i pandemien, men dette skyldtes en saksbehandlingsfeil hos oss. Ellers har vi vært helt konsekvente på dette. Vi skal ikke bruke kundenes penger til å erstatte noe en reiseaktør er pliktig til å refundere til sine kunder, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland til NRK.

Leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål, vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag:

– Vi anbefaler våre medlemmer å forholde seg til pakkereiseloven og de vedtakene som tas av Pakkereisenemnda. Vår erfaring er også at de aller fleste virksomhetene følger vedtakene som fattes.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 08.05.2021
2 445
Smittede siste 7 dager
114
Innlagte
767
Døde
1 465 851
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger