Hopp til innhold

Folk født på 90-tallet innlagt med covid-19

177 personer er innlagt med covid-19. Ved Ahus har antallet innleggelser økt kraftig den siste uken. Pasientene er yngre enn de var under den første smittebølgen.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Blant de innlagte med covid-19 er også folk i 30- og 40-årene.

Foto: Katrine Sunde

Ahus er sykehuset med desidert flest innlagte med covid-19. Totalt er 44 pasienter innlagt med korona på sykehuset i dag. Sju ligger på intensivavdelingen, mens fem er lagt i koma og koblet til respirator.

– Vi har hatt et jevnt tilsig med én til to pasienter per uke over lang tid. Den siste uka har det nesten eksplodert med ni-ti innlagte per dag, sier Jan Erik Berdal, sjef ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus.

Ingen av de innlagte er spesielt gamle. Tre er født på 90-tallet. Bare to er over 70 år.

Smittetall Oslo per 13. mars 2021

MØRKERØDT: Bydelene øst i Oslo nærmer seg nå 1000 smitta per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Foto: Oslo Kommune

Unge havner på sykehuset

– Det er riktig at det blir flere unge. Det er en endring fra første bølge for et år siden, sier Berdal på Ahus.

Jan Erik Berdal, sjef for infeksjonsmedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus

Jan Erik Berdal, sjef ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener vi er vitne til et skifte i pandemien.

– Den største gruppen av innlagte er personer i 50-årene. Men det er også folk i 40- og 30-årene, og noen født på 90-tallet som nå er innlagt. Noen har underliggende sykdommer, mens andre er helt friske fra før.

Sykehusinnleggelsene øker i takt med smitten. Samtidig gjør de muterte virusvariantene at folk blir sykere enn før.

– Flere blir lagt inn på sykehus. Det er en trend vi begynner å se nå, sier Nakstad.

Ahus eksteriøst

Antallet innleggelser av pasienter med covid-19 har økt kraftig den siste uken på Ahus utenfor Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

Utelukker ikke ytterligere tiltak i Oslo

Lørdag var det meldt om 314 nye smittetilfeller i Oslo. Dagen før opplevde hovedstaden det høyeste smittetallet siden pandemien startet.

Tall fra Oslo kommune viser at det fortsatt er de østlige bydelene Grorud og Stovner som har det høyeste smittetrykket. I dette området er nesten 1 prosent av innbyggerne registrert smittet i løpet av de siste to ukene.

– Det er veldig dramatiske tall og det tilsvarer et R-tall som i hvert fall er på 1,5. Det er en utvikling som vil bære veldig galt av sted hvis det fortsetter, sier Nakstad.

Oslo er allerede i praksis stengt ned, men Nakstad utelukker ikke at man må ta i bruk ytterligere tiltak i hovedstaden.

– Det er ikke sikkert at de tiltakene vi har nå er nok. Det er fortsatt mulig å målrette tiltakene mot der hvor smitten er, sier han.

Espen Nakstad

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Fortsatt god kapasitet

Det er Helse Sør-Øst som har de aller fleste innlagte pasientene.

Lørdag får 177 sykehusbehandling. 159 av disse ligger på sykehus i Helse Sør-Øst.

I slutten av februar var intensivkapasiteten på Ahus sprengt, og pasienter måtte flyttes til andre sykehus.

Nakstad betrygger likevel om at kapasiteten for å behandle koronapasienter er god.

– Og det finnes også planer for å utvide intensivkapasiteten. Men det er klart at da må andre pasientgrupper nedprioriteres.

Han er mer bekymret for kommunenes kapasitet til testing og smittesporing. Mange kommuner på Østlandet er veldig presset.

– Hvis den ryker, klarer vi ikke lenger å sette folk i karantene og da vil smitten spre seg enda mer, advarer Nakstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ