Flyselskapene flyr sjelden korteste veien

Kortere flytraseer gir mindre utslipp, men flyselskapene flyr likevel sjelden korteste veien. Økes bruken av rette flytraseer kan flyets miljøpåvirkning minskes vesentlig.

Fly forurenser mindre om de flyr rettere

IKKE RETT LINJE: Selv om det sparer både tid, miljø og drivstoff flyr som regel ikke flyselskapene i direkte linje til destinasjoner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flere tror kanskje at flyselskapene flyr i rett linje til ulike destinasjoner.

Slik er det som regel ikke.

Svenske myndigheter har brukt radarbilder over hvordan flyene flyr for å analysere hvordan beregningen av utslipp fra flyet kan forbedres.

Therése Sjöberg

RADARBILDER: Therése Sjöberg, saksansvarlig for miljøspørsmål i Transportstyrelsen i Sverige, sier flyselskapene aldri flyr den retteste veien.

Foto: Transportstyrelsen

– I virkeligheten flyr selskapene aldri den retteste veien. Bakgrunnen er at de beregningene som er gjort av utslipp fra flyet hittil har undervurdert selve flystrekningen fordi målingene er gjort på bakgrunn av den retteste og korteste mulige flyveien, sier Therése Sjöberg, saksansvarlig for miljøspørsmål i Transportstyrelsen i Sverige.

Utfordrende med rette linjer

I Norge er det Avinor som står for trafikkavviklingen i norsk luftrom.

De anerkjenner problemet, men peker samtidig på at det er flere faktorer som gjør det utfordrende å få til en trafikkavvikling der den rette linjen kan brukes.

Direktør i Underveistjenester i Avinor Flysikring Jan-Gunnar Pedersen peker på værforhold, stengte luftrom og innflygningstraseer som særlige utfordringer.

Jan-Gunnar Pedersen i Avinor

VANSKELIG: Direktør i Underveistjenester i Avinor Flysikring Jan-Gunnar Pedersen påpeker flere utfordringer ved å skulle fly i rett luftlinje.

Foto: Avinor

Men ett punkt som kan forbedres kraftig er innflygning og landing.

I Norge utprøves en ny innflygingsmetode som kalles "curved landing", der flyene skal ta krappere svinger for å lande fremfor å fly en lengre vei forbi flyplassen for å snu og lande.

– Dette er med på å redusere drivstofforbruket og tester viser at det kan spares 100 kg drivstoff på kurvede innflygninger, sier Pedersen.

Norge har også innført såkalt "Free Route Airspace", som i praksis vil si at det er flykapteinen som velger hvilken trasé som skal flys.

Dette er med på å få ned flytiden og drivstofforbruket. Avinor er i konstant dialog med Forsvaret og det er stor smidighet rundt å åpne stengte luftrom for perioder der sivil trafikk kan slippe til.

Utdaterte støyregler

En annen årsak til at fly ikke kan fly den rette linjen er støy.

Det er særlige restriksjoner på at fly ikke får fly over tettbygde områder. Miljøansvarlig i SAS Lars Andersen Resare sier at regelverket for støy ikke harmonerer med dagens flypark.

– Moderne fly støyer langt mindre enn eldre fly og her må regelverket moderniseres, mener Resare.

Lars Andersen Resare

STØY: Miljøansvarlig i SAS Lars Andersen Resare ønsker mer moderne regelverk når det kommer til støy.

Foto: SAS

SAS innførte glidende landinger for flere år siden der selskapet sparer store mengder drivstoff på å sette flymotorene i tomgang og ha en rett, jevn nedstigning fremfor en etappevis nedstigning.

– Vi ønsker så klart å fly rettere, det vil spare drivstoff, minske utslippet og gi bedre lønnsomhet, sier Resare og legger til at myndighetene må legge til rette for slike muligheter.

Men han kan ikke love billigere flybilletter.

– Det vi vil tjene på å få fly rettere kommer vi til å pløye tilbake til selskapet, sier miljøsjefen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger