Hopp til innhold

Flertall på Stortinget for krisetiltak mot dyr strøm

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil stemme for forslaget om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å hjelpe mennesker som sliter med strømregningen.

Ow5EQelRjvk

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil stemme sammen med opposisjonen og sikre økt støtte til noen av dem som sliter mest med høye strømpriser.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dermed er det flertall på Stortinget for midlertidige endringer i støtteordningene til husstander med lave inntekter og høye strømutgifter.

– Det er viktig at folk får hjelp til å dekke de store strømregningene sine. Og regjeringen har jo allerede varslet at det kommer en proposisjon til Stortinget, slik at vi kan øke bostøtten og sosialhjelpen. Derfor er det naturlig for oss å stemme for forslaget som SV har lagt fram, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud til NRK.

Forslaget blir votert over i Stortinget i dag. Planen er at saken dermed kan gå i statsråd fredag og at Stortinget kan treffe de endelige vedtakene allerede neste uke.

– Det legges opp til en hastebehandling av saken på Stortinget, slik at endringene kan tre i kraft så raskt som mulig, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NRK.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud og Senterpartiets Marit Arnstad vil stemme med opposisjonen om tiltak for å avhjelpe høye strømregninger.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud og Senterpartiets Marit Arnstad vil stemme med opposisjonen om tiltak for å avhjelpe høye strømregninger. Foto: Mats Rønning

Gikk sammen med Høyre

Samtidig som Arbeiderpartiet og Senterpartiet overfor NRK varslet at de ville stemme for forslaget som skal til votering senere i dag, sendte SV og Høyre ut en felles pressemelding der de la press på regjeringen:

«Høyre og SV går sammen og ber regjeringen innen utløpet av oktober legge frem forslag om midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelp for å sikre at folk med dårlig råd har penger til å betale de høye strømregningene som er på vei», heter det i pressemeldingen.

Strøm, Strømpriser, høyspent, mast, elektrisitet, energi

Strømprisene nådde rekordnivåer i Sør-Norge denne uka.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mange vil slite med strømregningene både for oktober, november og desember, derfor haster det å få på plass en løsning, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Flere partier leverte forslag til tiltak mot høye strømpriser under den to dager lange stortingsdebatten om regjeringserklæringen. Men Høyre og SV valgte altså å forene forslagene sine for å sikre flertall.

– I tillegg til å øke bostøtten foreslår vi å øke sosialhjelpen for de som har store strømutgifter, sier Høyres Henrik Asheim.

Utdanning

Høyre og Henrik Asheim gikk sammen med SV for å legge press på regjeringen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette vil partiene gjøre for å få ned strømprisen

Kunne bli overkjørt

På spørsmål om Ap og Sp så seg nødt til å stemme for forslaget for å unngå å bli overkjørt av Stortinget allerede i sin første uke, svarer Marit Arnstad som følger:

– Nei, dette er rett og slett en måte å støtte et forslag som vi vet at regjeringen allerede er i arbeid med, og som vi vet kommer til å bli utformet raskt fra regjeringens side.

Om lag 112.000 husstander har mottatt bostøtte i år. Og i gjennomsnitt har hver av disse husstandene en månedlig inntekt på under 12.500 kroner. Tiltak for økt bostøtte og økt sosialhjelp vil med andre ord ikke treffe alle som synes strømmen er dyr nå.

– Når det gjelder større grupper i befolkningen, er det tiltak både på kort og lang sikt som man må vurdere. Men dette er det mest prekære, sier Arnstad.

Derfor er det ko-ko strømpriser nå

Midlertidige endringer

–Hvorfor er det viktig at disse endringene er midlertidige?

– Nå er det snakk om den korte tidsperioden foran oss, som vi må avhjelpe. Så får vi mulighet til å se litt nøyere på hva vi kan gjøre i det lange løp. Men det gjelder å komme raskt i gang med å hjelpe dem som har mest behov for det, sier Arnstad.

Arnstad sier det er rett at disse tiltakene ikke treffer alle, men mener grepene som Stortinget nå tar, er de viktigste på kort sikt.

– Det er riktig at ikke alle får bostøtte. Bostøtteordningen treffer ikke alle. Men det er derfor vi sier at sosialhjelpen også kan bidra, sier Arnstad.

– Jeg tror det er veldig mange vanlige folk som vil nyte godt av bostøtte og økt sosialhjelp. Så er dette forhåpentligvis en situasjon kom vi kommer raskt ut av, men det er viktig for oss likevel.

Forslaget fikk enstemmig tilslutning på Stortinget.

AKTUELT NÅ