Hopp til innhold

Derfor er det ko-ko strømpriser nå

I det europeiske kraftmarkedet er den perfekte stormen vindstille. Det trekker høye norske strømpriser enda høyere.

Vindturbiner er satt opp i nærheten av kullkraftverket Neurath i Garzweiler vest i Tyskland.

Lite vindkraft har gjort at dyrere kraftproduksjon som kullkraft har måttet dra mye av lasset i Europa. Bildet viser vindturbiner i nærheten av kullkraftverket Neurath i Garzweiler, vest i Tyskland.

Foto: Ina Fassbender / AFP

I fjor på denne tiden rant vannet over i magasinene og strømprisen var tidvis under null.

I år er det helt motsatt. Prisene er uvanlig høye til september å være, særlig i Sør-Norge. I forrige uke var den i snitt 1,10 kr per kWh ifølge NVE. I samme uke i fjor var snittprisen knapt 17 øre.

Så hvorfor har det blitt slik?

Det handler om vann og et vindstille Europa.

Lite strøm på lager

Norge er og blir en vannkraftnasjon, så hvor mye strøm vi har på lager har mye å si for prisen i dag. Og nå ligger dagens lagerbeholdning, altså vann i magasinene og snø i fjellet, langt under normalen.

Figuren under viser fyllingsgraden i magasinene hittil i år. Sjekk forskjellen mellom i år og i fjor!

Hvorfor har det blitt slik? To hovedårsaker:

  • En kald vinter gjorde at det gikk med mye strøm til oppvarming, så man tæret på lageret.
  • Mindre nedbør og snø i fjellet har gitt lite påfyll til lageret.

Men det er ikke hele forklaringen på strømprisene vi nå ser.

Europa trekker opp

Vi er koblet på det europeiske kraftnettet gjennom de såkalte utenlandskablene. Europas strømpriser påvirker derfor våre.

I vinter, da prisene i Norge var høye, importerte vi strøm slik at prisene ikke ble enda høyere. Det fungerte slik fordi prisene var lavere i Europa enn de var hos oss.

Nå er situasjonen en helt annen: Strømprisen er høy i Norge, men enda høyere i Europa.

Dermed eksporterer vi kraft i en situasjon der vi har høye priser selv. Gøy for kraftselskapene, men ikke like gøy for forbrukerne.

Så hvorfor har Europeiske strømpriser blitt så høye?

Lite vindkraft på kontinentet

De siste årene har flere europeiske land satset stort på fornybart, og da særlig vindkraft.

Vindkraft stort sett billigere enn fossil energi – når det blåser. Det har det gjort lite av den siste tida i mange europeiske land.

Figuren under viser et øyeblikksbilde fra kl. 07.00 i dag morges:

Gassprisene til himmels

Når det ikke blåser noe særlig, må andre typer kraftverk trå til. I Europa er det særlig gasskraftverkene som må skru opp effekten.

Problemet er bare at gassprisen har tatt fullstendig av den siste tiden.Dette gjør gasskraft veldig dyrt. Faktisk så dyrt at flere gasskraft-selskaper i Storbritannia har gått konk de siste ukene fordi de solgte strøm til fastpris og kjøpte gassen til spotpris.

Det er flere grunner til at gassprisen har steget.

En viktig faktor er at Europa har mindre gass på lager enn normalt. Dessuten er importen via rør fra Russland av ulike årsaker under normalen. Og takket være bra økonomisk driv i Asia har også prisen på flytende gass (LNG) steget kraftig.

...og prisen på kull har gått samme vei

Gasskraft er ikke nok for å holde lyset på i Europa. Også kullkraft må til.

Kull har fått et voldsomt oppsving under den økonomiske innhentingen etter korona. Det skyldes dels økt etterspørsel generelt, og dels at tilbudet av andre energikilder ikke har holdt tritt.

Prisen på kull trekker dermed også strømprisene i Europa opp.

Prisen på utslipp i EU har steget

Til slutt er det en annen viktig grunn til at prisen på strøm i Europa har gått opp: Klimapolitikken.

EU har varslet tøffere klimatiltak de neste årene, og at antall kvoter i det europeiske kvotesystemet (ETS) for CO₂-utslipp skal betydelig ned.

Det har gjort at prisen på CO₂-kvoter har steget voldsomt det siste året.

Når i tillegg mye kull- og gasskraft må skrus på fordi det ikke blåser, og disse kraftverkene må kjøpe CO₂-kvoter... you do the math, som man sier på engelsk.

Dette gjør at prisen på kull- og gasskraft blir enda dyrere enn prisøkningen på råvarene alene skulle tilsi.

I Storbritannia, som virkelig sliter med kraftproduksjonen om dagen, har strømprisen i enkelte timer nådd 30 kr per kWh.

Det kan snu

Hvis du er bekymret for strømregningen framover, kan det være greit å huske på at situasjonen kan snu de neste månedene.

Skulle det komme mer nedbør i løpet av høsten, særlig i oktober da mesteparten kommer som regn, kan det fylle opp magasinene i Norge og dempe prisene.

Mer vind i Europa kan også trekke prisene nedover.

Men det kan også gå motsatt vei. Sånn sett er det kanskje en idé å sjekke noen tips til strømsparing først som sist.

AKTUELT NÅ