Hopp til innhold

FHI-direktøren: «På grensen til uforsvarlig» å lansere Smittestopp-appen så fort

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg erkjenner at Smittestopp-appen foreløpig ikke har bidratt til å redusere koronasmitte i Norge. Likevel mener hun Smittestopp-stansen vil svekke koronaberedskapen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg under en pressefrokost om influensa og influensavaksiner

VIKTIGE DATA: FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener en viktig del av beredskapen mot koronaviruset svekkes når bruken av Smittestopp-appen nå opphører midlertidig.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mandag ble det kjent at Folkehelseinstituttet stanser all innsamling av data i Smittestopp-appen, etter en advarsel fra Datatilsynet.

I Dagsnytt 18 mandag fikk FHI-direktør Camilla Stoltenberg spørsmål om appen, som ble lansert 16. april, så langt har forhindret smitte på noe vis i Norge.

Ikke foreløpig, for vi har ikke fått den testingen som vi hadde planlagt, sier Stoltenberg.

Foreløpig har innsamling av data i Smittestopp-appen kun vært testet i tre kommuner, og det lave antallet smittede personer har gjort det vanskelig å teste om Smittestopp varsler de som reelt kan ha vært utsatt for smitte.

Om lag tre uker etter lanseringen ble det også klart at flere enn én av tre som hadde lastet ned appen, ikke delte data med FHI.

– Derfor hadde vi planlagt å teste ut appen med folk som ikke er smittet og følge bevegelsesmønsteret, sier Stoltenberg.

Stoltenberg har gjennom dagen i dag understreket at FHI ikke er enige i Datatilsynets vurdering, men at man er avhengige av legitimitet i det videre arbeidet. Det er grunnen til at man nå stopper innhentingen av data foreløpig, forklarer FHI-direktøren.

– På grensen til uforsvarlig

Stoltenberg har gjennom dagen i dag understreket at FHI ikke er enige i Datatilsynets vurdering, men at man er avhengige av legitimitet i det videre arbeidet. Det er grunnen til at man nå stopper innhentingen av data foreløpig, forklarer FHI-direktøren.

Datatilsynet var allerede fra starten prinsipielt kritiske til de teknologiske løsningene FHI hadde valgt. Jeanine Lilleng, som ledet ekspertgruppa i FHI, sier til NRK at få av innspillene man kom med til FHI 20. mai har blitt fulgt opp så langt.

Stoltenberg mener det at appen har blitt brukt mens den er under utvikling, er noe av grunnen til at man ikke lyktes med å bruke den slik den var tenkt når det gjelder å varsle enkeltpersoner om smitte.

I en artikkel på FHIs hjemmesider påpeker Stoltenberg at appen ble utviklet i «rekordfart».

– Det som var på grensen av det forsvarlige var å få den til å virke så fort da vi trengte den i første fase av epidemien. Nå har vi mulighet til å gjøre dette på en forsvarlig måte. Vi har fått til anonymisering, vi har fått til analyser, og det skal vi beskrive nærmere, sier Stoltenberg i Dagsnytt 18.

Folkehelseinstituttets nye app «Smittestopp»

STOPPES MIDLERTIDIG: FHI sletter all data som er samlet inn i Smittestopp-appen midlertidig, og sletter all data som er samlet inn til nå. Bakgrunnen er et varsel om midlertidig forbud fra Datatilsynet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Viktige opplysninger

FHI-direktøren er tydelig på at hun mener en viktig del av beredskapen mot økt smittespredning svekkes når bruken av appen stanses, blant annet fordi man taper tid når det gjelder testing og utvikling.

– Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over, sier Stoltenberg i FHI-artikkelen.

I Dagsnytt 18 viser Stoltenberg til at appen har påvist en vesentlig endring i vanene til Smittestopp-brukerne etter 10. mai: Folk treffer flere mennesker, og tilbringer mer enn 15 minutter sammen med flere.

– Det er viktige opplysninger som forteller oss at det oppstår mange flere situasjoner der det er risiko for smitte, enn for kort tid siden, sier Stoltenberg.

– Det er fortsatt en god del ting vi jobber med å få plass, som å bruke den til smittesporing. Det viktigste vi har fått til er, at dette er en app som er frivillig. De som laster den med vet hva de gjør, de får beskjed om begge formålene og hvordan det fungerer sammen.

– Sier ja til tre eller fire formål

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon påpeker at tilsynet mener det samme i dag, som for sju-åtte uker siden: At de teknologiske løsningene som er valgt, er for inngripende mot personvernet.

Thon er heller ikke enig med Stoltenberg i at brukerne nødvendigvis fullt ut vet hva de gir sitt samtykke til.

zOpX66qDD_o

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Han viser til at Smittestopp ble solgt inn som en smittesporingsapp som skulle varsle om nærkontakt med smittede da den ble lansert. Samtidig skulle den også brukes til å lage modeller over smittespredning i samfunnet, i tillegg til at dataene kunne brukes til forskning.

– Når man laster ned appen sier man ja til tre eller fire formål. Det som går på GPS er i strid med det Verdens helseorganisasjon og personvernrådet (består av samtlige datatilsyn i Europa) har anbefalt. Det er noe vi har sagt hele tiden, sier Thon i Dagsnytt 18.

Frist til 23. juni

Etter en gjennomgang har Datatilsynet kommet til at datainnsamlingen er et for stort inngrep i personvernet, sett opp mot smittesituasjonen i Norge per nå.

FHI sier man vil jobbe videre med å utvikle appen med bakgrunn i de innspillene Datatilsynet har kommet med.

Man har derfor oppfordret brukere til å ikke slette appen, bare deaktivere den, slik at den kan reaktiveres om man kommer fram til en løsning Datatilsynet er fornøyde med.

Folkehelseinstituttet har frist til 23. juni til å svare Datatilsynet og ønsker et raskest mulig vedtak etter fristen.

AKTUELT NÅ