Hopp til innhold

Ny vaksinestrategi: Her er de tre endringene du må vite om

FHI starter nå med å gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder. Det innføres også en ny fordelingsnøkkel av vaksiner til kommunene basert på antall personer over 18 år.

Doser med AstraZeneca-vaksine klare for bruk.

VIL ENDRE STRATEGI: FHI skal endre vaksinestrategien i Norge. Regjeringen støtter forslaget. På bildet ser du AstraZeneca-vaksiner.

Foto: Benoit Tessier / Reuters

Endrigene kan skje allerede fra neste uke.

Regjeringen har også vedtatt at intervallet mellom vaksinedose én og to kan forlenges fra tre til seks uker. FHI skal om kort tid komme med endelig konklusjon.

Hvis FHI beslutter å anbefale å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer/Biontech- og Moderna-vaksinene fra tre til seks uker, vil flere bli vaksinert med første dose raskere.

– Grunnen til at vi vurderer dette er at vi ser at man får en ganske god beskyttelse allerede etter første dose. Det vil gjøre at vi vil få en betydelig økning i antall personer som får den første beskyttelsen på et tidligere tidspunkt, sier smittevernsdirektør i FHI, Geir Bukholm, til NRK.

FHI peker på at det er stadig økende kunnskap om forlengelse av intervallet mellom dose én og to av denne vaksinen. De vurderer nå betydningen dette har for beskyttelse mot sykdom.

Flere vaksiner til store kommuner

FHI nå endre den såkalte fordelingsnøkkelen fra å være basert på alder over 65 år, til å være basert på befolkning over 18 år.

– Nå begynner vi å få vaksinert såpass mange, at vi tenker det er viktig å få justert dette. Dette har vært planlagt hele tiden, sier smitteverndirektør Geir Bukholm på en pressekonferanse tirsdag.

På dagens redegjørelse i Stortinget sier statsminister Erna Solberg at endringen vil føre til at kommuner med en yngre befolkning vil få et større antall doser.

– En del kommuner, inkludert de fleste større bykommuner, vil heretter få en større andel, mens andre og særlig mindre kommuner vil få en mindre andel, som er i tråd med kommunenes alderssammensetning, skriver FHI.

FHI har mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter befolkningstall fra det tidspunktet som FHI mener at det er logisk.

Oslo får 43 prosent mer vaksiner

Endringen vil føre til at Oslo kommune kan få 43,1 prosent flere vaksiner enn de får i dag, ifølge FHI. Mens Ibestad i Troms vil merke nedgangen mest, med 41,8 prosent færre vaksiner enn kommunen får i dag.

– Enkelte byer og særlig Oslo har en relativt ung befolkning, slik at en endring av distribusjonsnøkkelen til å gjenspeile en større del av befolkningen vil gi økte antall doser til blant annet Oslo, skriver FHI i et oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

– I tillegg har vi en geografisk prioritering som innebærer at Oslo og fire andre østlandskommuner får tildelt litt flere doser. 20 prosent flere enn de ville fått normalt. Den endringen gjøres i tillegg til endringen i fordelingsnøkkelen, sier Bukholm.

FHI mener at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av vaksinefordeling i en periode, og anbefaler at vaksinestrategien endres.

Allerede har FHI innført en liten skjevfordeling i vaksinedosene til kommuner med høyt smittetrykk, slik som hovedstaden.

Ordføreren i Ibestad, Dag Sigurd Brustind, mener skjevfordelingen ikke henger på greip. De har prosentvis hatt flere smittet enn både Tromsø og Harstad.

– Jeg ble veldig overrasket. Og ser man på tallene, så blir jeg ennå mer forbauset. Vi har den eldste befolkningen i fylket, og i Norge, og vi har bare så vidt startet å vaksinere, sier Brustind.

Dag Sigurd Brustind

En nedgang i tildelte vaksiner på 41 prosent er en radikal endring av vaksinestrategien, sier ordfører i Ibestad, Dag Sigurd Brustind.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I tillegg mener han det er ganske vesentlig at i store byer ligger all infrastruktur. Der ligger sykehus, politi, alle statlige institusjoner. Det er langt unna situasjonen i Ibestad.

– Vi må kjøre i taxi 500 kilometer bare for å levere testene. Det sitter like mange eldre her og isolerer seg som i andre byer, sier Brustind.

Ordfører frykter folks motivasjon blir dårligere

Leka i Trøndelag er altså en av kommunene som etter denne planen skal få færre vaksiner, en nedgang på 39 prosent.

Ordfører Elisabeth Helmersen (Ap) sier at kommunen i dag får to hetteglass med vaksiner, noe som tilsvarer 12 doser.

– Jeg frykter at dette betyr at vi får halvert antall doser. Det går ikke an å kutte 39 prosent, sier Helmersen.

Hun ønsker ikke å dramatisere situasjonen for mye ennå, men synes en slik vaksinefordeling virker uheldig.

– Vi er en av veldig, veldig få kommuner i Norge som er smittefri. Det har ikke kommet av seg selv, som mange kanskje tror, sier Helmersen.

Det hun frykter, er at for få vaksiner til kommunen kan gå utover motivasjonen til folk.

– Jeg er redd for at dette fratar folk den motivasjonen som trengs for å stå på på oppløpssiden.

Hun vurderer å ta opp dette med Statsforvalteren.

Trondheim dobler vaksineringen

– Vi får egentlig det vi burde hatt. Siden vi tidligere har fått et fratrekk siden vi har en yngre befolkning enn mange landkommuner og mindre kommuner, sier ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap).

Kommunen har regnet på hva dette betyr, og kommet fram til at Trondheim nå får cirka 20 prosent flere vaksiner enn i dag av den nasjonale potten.

Ottervik sier hun ikke kan komme med et konkret tall på hvor mange flere doser Trondheim nå vil få. Dette avhenger av antallet som kommer til Norge.

– Vi har bare vaksinert godt og vel 7 prosent i Trondheim, så vi har stort behov for å få flere vaksiner og vi har stor kapasitet til å sette dem når vi får dem til byen, sier hun.

Ordføreren er glad også for at regjeringen vil forlenge intervallet mellom vaksine dose en og to. Det betyr at flere i byen kan få første vaksinedose raskere.

– De neste tre ukene kan vi nå doble antallet personer vi kaller inn til vaksinering siden vi ikke må bruke en del av de knappe godene vi får til å vaksinere dose to, sier hun.

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Bilder er tatt i forbindelse med årsmøte i Trøndelag Ap 29.08.20

GLAD: Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik er svært glad for at FHI og regjeringen nå vil endre vaksinestrategi til fordel for de store byene.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Anbefale AstraZeneca-vaksine til over 65

I et annet oppdrag skriver FHI at de anbefaler at personer over 65 år også kan få AstraZeneca-vaksinen.

– Vi vurderer det, og har ikke konkludert ennå. Vi prøver å lande det denne uken eller neste, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

onFa7Yp8qIw

Geir Bukholm i FHI.

Foto: Berit Roald / NTB

I oppdraget skriver FHI at nye resultater fra oppfølgingsstudier etter at vaksinasjonen begynte i Skottland og England viser at AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse mot covid-19 for personer over 65.

FHI skriver at ved å åpne for at personer over 65 kan få vaksinen, vil denne gruppen få tilbud om vaksine på et noe tidligere tidspunkt enn ved dagens anbefaling.

– AstraZeneca-vaksinen blir nå anbefalt for personer over 65 år. Det bygger på ny kunnskap om vaksinenes virkning. Det betyr at mange i de øverste prioriteringsgruppene kan bli vaksinert 2–5 uker tidligere enn ventet, sier Solberg til Stortinget.

Endringen vil gjenopprette en mer logisk rekkefølge for vaksinasjon i risikogruppene, skriver FHI.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg.

Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Yngre i risikogruppen kan bli vaksinert tidligere

– I tillegg vil endringen medføre tidligere vaksinasjon av 18-64-åringer med underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp, som fortsatt vil forbeholdes mRNA-vaksine, skriver FHI.

Leveransene fra AstraZeneca er usikre, og forskutterte analyser for betydningen av en endret anbefaling om bruk av AstraZeneca-vaksinen må anses som foreløpige, skriver FHI.

Men en utvidelse av bruken av vaksinen vil ha følgende effekter, ifølge FHI:

  • Alle i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75–84 år) vil få tilbud om dose 1 to uker tidligere.
  • De som er i prioriteringsgruppe 4 (aldersgruppen 65–74 år og personer mellom 18–64 år med underliggende sykdommer) på grunn av alder vil få tilbud om dose 1 fem uker tidligere.
  • De som er i prioriteringsgruppe 5 (aldersgruppen 55–64 år med underliggende sykdommer) vil få tilbud om dose 1 tre uker senere.

Johnson & Johnson-vaksine kan godkjennes snart

I oppdragsteksten skriver FHI at AstraZeneca-vaksinen ser ut til å gi gode immunresponser for personer over 64, men noe lavere antistoffresponser for yngre aldersgrupper. Det er vanlig, skriver FHI.

Instituttet skriver videre at vaksinen gir like gode nivåer av forsvarsceller i alle aldersgrupper.

– Dette gir indikasjoner på at vaksinen vil gi god effekt også blant eldre. Immunresponsen kan likevel være noe lavere blant skjøre eldre og personer med underliggende sykdommer som påvirker immunforsvaret, skriver FHI i oppdragsteksten.

For rundt en måned siden sa FHI at de ikke anbefalte vaksinen for eldre over 65 år. Den gangen sa FHI at det var usikkert hvilken grad av beskyttelse AstraZeneca-vaksinen har for den aldersgruppen.

Flere vaksinenyheter kan stå på trappene, ifølge Erna Solberg.

– Legemiddelmyndighetene startet godkjenningsprosessen for Curavax og Novax i februar. 11. mars kan Johnson & Johnson-vaksinen bli godkjent. Dette er en en-dosevaksine, som vil bidra til ytterligere økning i vaksinetempoet utover våren. Vi venter nå at alle voksne skal få et tilbud om vaksine innen eller i løpet av sommeren.

AKTUELT NÅ