Regjeringen sier ja til å sende flere vaksiner til områder med mer smitte

Helse og omsorgsminister Bent Høie følger FHIs anbefaling om å gi flere vaksinedoser til bydeler på Oslo øst og andre østlandskommuner med høyt smittetrykk.

SE DIREKTE: Pressekonferanse med helseminister Bent Høie klokka 14.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

FHI kom tidligere i dag med en anbefaling om å ta 3 prosent av vaksinedosene fra rundt 330 kommuner og bydeler, og med få innlagte på sykehus, og gi dem til de hardest rammede bydelene i Oslo, samt Lørenskog og flere østfoldkommuner.

– Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål og vi legger stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi dem nå begynne arbeidet med en beskjeden geografisk skjevfordeling, sier Høie.

En endring i fordelingen av vaksiner vil først tre i kraft i midten av mars, fordi man fremdeles holder på med å sette den andre dosen. FHI skal også undersøke om de har juridisk grunnlag for å endre fordelingen.

Høie understreker at en ny fordeling ikke vil føre til en lavere smittespredning.

– Derfor kan vi ikke lette på tiltakene. Den effekten vil vi ikke se før en større del av befolkningen er vaksinert. Det er fordi smitten er stor blant den yngre delen av befolkningen som ikke er vaksinert enda.

Betydelige dilemmaer

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det er vanskelig å komme med en klar anbefaling.

JGOAQBVilwI

Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg

Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, sier Stoltenberg.

FHI mener blant annet at flere vaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt.

De tror også at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser på nasjonalt nivå, om Oslo prioriteres.

Bent Høie sier at det også finnes argumenter for å holde fast ved dagens strategi.

– Så vidt jeg kjenner til, er det ingen andre land i Europa som praktiserer geografisk skjevfordeling. Men nå har man funnet en moderat løsning som gjør at man kanskje klarer å balansere hensynene, sier Høie.

Vil prioritere Oslo øst, Lørenskog og Østfold-kommuner

FHI har utarbeidet to løsninger med ulik grad av geografisk fordeling. En betydelig, og en beskjeden.

Den betydelige endringen i geografisk fordeling ville ført til at Oslo fikk 20 prosent av dosene fra hele landet.

Det beskjedne scenarioet, som FHI anbefaler, er at de hardest rammede bydelene i Oslo og flere andre østlandskommuner skal få 20 prosent flere vaksiner enn planlagt.

Dette omfatter bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. I tillegg kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Disse dosene skal tas fra bydeler og kommuner som har hatt fire eller færre innleggelser de siste seks månedene. Det er snakk om 330 steder som dermed vil få 3 prosent færre vaksinedoser fremover, dersom regjeringen tar FHIs anbefalinger til følge.

Leder for bydelsutvalget i Stovner, Rashid Nawaz, sier til Dagbladet tirsdag at bydelen fikk 100 doser denne uka. Med FHIs anbefaling ville antallet altså vært 120.

Vaksineringen tar ikke påskeferie

Bent Høie sier at Norge om kort tid vil få tilgang på langt flere vaksinedoser enn vi har hatt hittil.

– Vi venter 650.000 vaksinedoser i løpet av mars, inkludert en leveranse i påskeuken.

Høie sier at det blir ingen påskeferie fra vaksineringen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier Norge nå ligger ganske nært andre nordiske land i fordeling og utsending av vaksiner.

– Danmark og Island ligger foran oss, og Sverige og Finland bak sammen med andre land i Europa som Tyskland, sier Stoltenberg.

Johansen er lettet

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har gjentatte ganger bedt om at regjeringen prioriterer Oslo, og gir flere vaksiner til hovedstaden.

Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (A)

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sa byrådsleder Johansen 9. februar.

Etter at anbefalingene fra FHI ble kjent, sier Johansen til NRK at han er lettet over at det nå legges opp til å endre strategien.

– Oslo har gjennom hele pandemien hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene. Vaksinering i smitteutsatte områder vil komme hele landet til gode, sier han.

Tirsdag stengte Oslo ned på nytt, etter at den engelske virusvarianten har ført til en kraftig økning i smitten igjen.

Vurderer å gi AstraZeneca til eldre

Frankrike besluttet mandag, at også folk over 65 år skal få AstraZeneca-vaksinen dersom de har underliggende sykdommer.

Helsearbeider forbereder en dose med AstraZenecas vaksine

FHI vurderer om eldre skal få AstraZeneca-vaksinen.

Foto: Alessandra Tarantino / AP

Frankrike, Norge og flere andre land har til nå ikke anbefalt å vaksinere personer over 65 år med denne vaksinen, fordi man har vært usikker på effekten.

FHI vurderer nå om man også skal endre kurs her til lands.

– Nå ser vi analyser fra Storbritannia som tyder på god effekt også i den aldersgruppen, sier Stoltenberg.

FHI skal også vurdere å forlenge tiden mellom første og andre dose av MRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna.

– Ved å forlenge tiden, vil vi kunne gi flere mennesker beskyttelse med første dose alene før man så begynner å sette andre dose, sier Stoltenberg.

Hun sier at de forventer store leveranser av vaksiner i mai og juni, som gjør at man vil få vaksinert svært mange.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 11.04.2021
4 232
Smittede siste 7 dager
276
Innlagte
684
Døde
835 970
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger