Hopp til innhold

Den norske ulvebestanden er femdoblet på 10 år

Tallet på norske ulver har økt fra 22 til godt over 100 dyr. Valpetallet er mangedoblet.

Ulvevalper i Mangen-reviret sommeren 2018

MANGEN: Et kull med tre ulvevalper fotografert i Mangen-reviret i Akershus/Hedmark sommeren 2018.

Foto: THOMAS HOLM STRØMSETH, STATENS NATUROPPSYN

Tellingen av ulv i Norge viser at antallet har økt kraftig de siste 30 årene, ifølge Rovdata. Rundt 70 ulver er helnorske, og 45 lever i grensetraktene mot Sverige. Til sammen ble det påvist 115–116 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge forrige vinter.

På 1960-tallet var det nærmest ulvetomt i Skandinavia. Men så startet en gradvis innvandring fra øst, fra Finland og Russland. På 1980-tallet ble de første ulvene registrert her til lands, og siden har pilene pekt oppover.

Tallene for årlige valpekull inkluderer både helnorske kull og kull født i grenserevirer, dvs. kull i familiegrupper med tilhold både på den norske og svenske siden av riksgrensen. Tallene er basert på observasjoner og registreringer som er gjort av Statens Naturoppsyn SNO.

Minst ni ulver vandret forbi et viltkamera i Kynna-reviret i Hedmark 12. oktober.

KYNNA: Minst ni ulver vandret forbi et viltkamera i Kynna-reviret i Hedmark 12. oktober.

Foto: Viltkamera Nina.no

Bestanden skyter fart

I 1997 ble det første helnorske valpekullet dokumentert. I år 2000 ble den anslått at 40 ulver hadde tilhold helt eller delvis i norske skoger. I 2007–2009 gikk antallet ned, før veksten igjen tiltok.

Fra 2008 til 2018 er tallet på ulver opp fra 22 til 115 dyr. Tallet på årlige valpekull er i den samme perioden opp fra ett – til 13 i fjor. Veksten har vært særlig markant de siste tre årene. (Se tabell lenger ned i artikkelen)

Over Stortingets mål

Av de 13 nye kullene i fjor, var åtte helnorske ynglinger, og fem kom i grenserevir.

Året før var tallet 10, hvorav fire helnorske. Det er godt over Stortingets bestandsmål på 4–6 årlige kull, hvorav minst tre helnorske.

Også denne sesongen er forskerne i gang med registreringer. Foreløpig er det funnet spor fra 67–74 ulver, og minst fem ynglinger (fire helnorske).

Det er dokumentert at det ble født valper i sommer i Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka.

Kartleggingssesongen varer ut mars, og forskerne venter at de vil finne flere kull.

Ulvesonen

Ulvesonen med revirer

ULVESONEN: Kartet viser ulvesonen (i gult) med 21 revirer (markert i grønt) Regjeringen har bestemt at Slettås-flokken i Trysil (markert i rødt) skal felles.

Foto: Illustrasjon: André Håker, NRK

Stortinget har bestemt at den norske ulven skal ha tilhold innenfor den fastsatte ulvesonen. Den omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Østfold. Innen sonen er det registrert 21 revirer, det vil si steder hvor ulveflokker/familiegrupper/par er påvist.

Denne uka bestemte regjeringen at Slettås-flokken skal skytes, mens flokkene i Mangen og Hobøl får leve. Det er første gangen at ulv skal felles innenfor ulvesonen, og uten at det er påvist skade.

Ulvebestand Norge 1998–2018

Hel-norske kull

Kull i grense-revir

Min. ant. ulver

Maks. ant. ulver

1999

1

2

26

32

2000

2

3

39

42

2001

3

1,5

40

40

2002

2

2

36

42

2003

2

2

34

42

2004

2

3

43

48

2005

3

2

46

50

2006

2

2

40

41

2007

1

2

38

48

2008

0

1

22

31

2009

3

1

31

35

2010

3

4

66

76

2011

3

3

55

58

2012

3

3

59

62

2013

3

5

64

77

2014

3

5

65

73

2015

2

4

73

75

2016

6,5

4,5

92

93

2017

4

6

101

107

2018

8

5

115

116

Kilde: Rovdata

Ekspander/minimer faktaboks

Årstallet henviser til sporingssesong, slik at 2018 vil si sesongen 2017–2018.

Les også: Møte med ulven

AKTUELT NÅ