Hopp til innhold

Fant 340 døde griser på gård – nå må bonden i fengsel

En bonde på Jæren er dømt til åtte måneders fengsel etter at Mattilsynet fant 340 døde, og minst 45 skadede eller syke griser på gården hans.

Griser i mørkt og kaldt fjøs på Jæren

Grisene i fjøset til bonden på Jæren levde under det retten kalte forferdelige forhold.

Foto: Mattilsynet

I en rapport fra Mattilsynet skrev inspektørene at de under to tilsyn i 2017 fant minst 340 døde dyr. Flere av de døde dyrene lå i binger sammen med levende dyr. Minst 45 dyr ble avlivet under tilsynet, og minst 10 dyr døde av seg selv mens inspektørene var til stede.

Skittent og kaldt

Det var til sammen 900 dyr på gården da Mattilsynet kom på inspeksjon. Vanligvis skulle det være 500–600 dyr på gården. I rapporten fra Mattilsynet sto det at de to bygningene grisene oppholdt seg i var skitne og mørke, og temperaturen var lavere enn forsvarlig. Mange av de døde grisene var blitt spist på av andre griser.

Av de gjenlevende grisene ble 41 sendt til slakt, mens 470 ble sendt til kassering.

Bein og knokler

Blant annet ble dette gjengitt i dommen fra Jæren tingrett fra Mattilsynets rapport:

«Flere grisunger lå døde i og utenfor båsene, delvis begravd i gjødselen og hull i bingene. I de samme båsene oppholdt det seg mange levende griser, både purker og smågris. Noen av de døde grisene (kadavre) hadde ligget i 2–3 måneder, slik at bare knokler og bein var igjen, eller de var råtnet i ulik grad. En død gris var mumifisert. Det lå knokler under en matstasjon». Noen større grisunger spiste på kadavrene.»

Døde grisunger

Mattilsynet fant 340 døde griser i fjøset til bonden på Jæren.

Foto: Mattilsynet

Smågrisproduksjon

Bonden drev med smågrisproduksjon. Fra sensommeren 2017 var det kraftig overproduksjon av svinekjøtt. Bonden forklarte i retten at han ikke fikk solgt smågrisene til slaktegrisprodusenter. Derfor forsøkte han å fôre opp grisene selv. Økonomien var dårlig, arbeidsbyrden stor, og han var sliten og psykisk nedbrutt.

Mannen sa seg i all hovedsak skyldig i det alvorligste tiltalepunktet om grovt brudd på dyrevelferdsloven, skriver Jærbladet.

Han ble ilagt driftsforbud etter Mattilsynets inspeksjon i november 2017, og er ikke lenger bonde. Han ble dømt til åtte måneders ubetinget fengsel i Jæren tingrett.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ