Hopp til innhold

Fagforening: Ansatte opplever at sjefer krever koronainformasjon

Nå når arbeidsplasser gradvis slutter med hjemmekontor, er det mange medarbeidere som opplever at sjefene krever koronainformasjon.

Farah Ali, juridisk sjef , Nito

STOR PÅGANG. Juristene Anne Kathrine Foss og Farah Ali hos NITO har stor pågang fra fortvilte medarbeidere som opplever at de blitt utstøtt på arbeidsplassen på grunn av at de nekter å gi fra seg koronainformasjon.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Pågangen fra medlemmer som står i disse problemene har økt i løpet av sommeren og nå utover høsten, sier juridisk sjef Farah Ali i NITO.

NITO er fagforeningen for blant annet ingeniører og IT-medarbeidere, og forteller om stor pågang fra fortvilte medarbeidere som opplever press med å dele helseinformasjon med jobben.

– Og svaret fra oss er at sjefene ikke kan kreve at medarbeiderne informerer om de har tatt vaksinen eller om de har hatt korona. Dette er privat helseinformasjon som sjefene ikke har lov til å be om, sier Ali.

Akkurat nå er over 3,9 millioner nordmenn vaksinert med første dose, mens 10 prosent av den voksne befolkningen er helt uvaksinerte.

– Utstøtt

NITO-sjefen forteller at ansatte som nekter å dele koronainformasjon ikke får komme på jobb, har blitt satt til andre oppgaver, eller blitt nektet å reise på jobbreiser.

Dette kan arbeidsgiverne i utgangspunktet ikke gjøre, fremhever NITO.

– Mange opplever at de blir utstøtt og ikke får så spennende arbeidsoppgaver. Blir man satt til helt andre oppgaver er dette i realiteten en endringsoppsigelse, og det kan være ulovlig. Folk må behandels likt uansett deres korona-status, så lenge smitteverntiltakene følges på jobben. Det er medarbeideren som eventuelt ikke vaksinerer seg som tross alt utsetter seg selv for risiko, påpeker Ali.

Spørsmålene om bruk av koronainfornasjon kommer fra både privat og offentlig sektor.

– Ja, ansatte både fra kommunene og statlige sektor har henvendt seg til oss. Og i det siste har vi også fått spørsmål om arbeidsgivere kan nekte folk som ikke har koronasertifikat om å delta på seminarer eller jobb-fester. Svaret her er også nei, sier Ali.

Les også: Slik skal koronasertifikatet brukes

Koronasertifikat

KORONASERTIFIKAT: Sjefen din kan ikke kreve at du viser frem koronasertifikat eller vaksinestatus

Illustrasjon: FHI

Personvern er viktig

Arbeidsgiver kan bare helt unntaksvis kreve å få kunnskap om medarbeidernes koronasituasjon, som for ansatte i helsesektoren som jobber med utsatte pasienter.

Datatilsynet forteller også om stor pågang med spørsmål om bruk av koronapass på arbeidsplassen.

– Ja, vi får henvendelser fra alle kanter av næringslivet om man kan bruke koronapass og vaksinestatus som betingelse for å komme tilbake på jobb, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Janne Stang Dahl

VÆR OBS: Datatilsynet opplever også pågang fra folk som lurer på om arbeidsgivere kan kreve å få koronainformasjon, bekrefter kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Svaret på dette er som hovedregel nei, forteller hun.

Stang Dahl fremhever at mange ser på vaksinepass som veien til å åpne kontorene og et vanlig arbeidsliv igjen. Og i den sammenheng har ikke alle tenkt så mye på personvernet.

– Reglene er tydelige. Arbeidsgiveren må ha et rettslig grunnlag for å kreve opplysninger om ansatte vaksinestatus. Å basere seg på samtykke fra medarbeideren kan være problematisk ettersom ansatte er i et skjevt maktforhold med arbeidsgiveren, påpeker Stang Dahl i Datatilsynet.

I NHO er de bevisste på problemstillingen.

– Loven er helt klar. Man kan ikke kreve at ansatte vaksinerer seg, det er frivillig. Det er ikke fritt frem å kreve å få koronapass eller annen helseinformasjon av ansatte. Her er det viktig med god og tillitsfull dialog mellom partene i arbeidslivet. Her er det en jobb å gjøre å bevisstgjøre både arbeidsgivere og arbeidstakere, sier direktør Nina Melsom i NHO.

I Helse og Omsorgsdepartementet understrekes det at koronasertifikat ikke skal brukes på arbeidsplassene.

– Arbeidsmiljøloven begrenser hva slags opplysninger en arbeidsgiver kan kreve og hva slags helseundersøkelser som kan kreves. Arbeidsmiljøloven setter skranker for adgangen til å bruke koronasertifikat eller annen vaksineinformasjon i arbeidslivet, sier underdirektør Andreas Kreus i Helse og Omsorgsdepartementet.

NHO mener likevel at smittehensyn kan gjøre at sjefer i noen i tilfeller må ta noen grep.

– Vi må ikke glemme at arbeidsgiver har et helhetlig ansvar for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og at det konkret kan medføre at arbeidstakere må omdisponeres midlertidig, påpeker Melsom.

I fagforeningen NITO håper de at medlemmene skal slippe å måtte gå rettens vei.

– Vi ber om at arbeidsgiverne har is i magen. Forhåpentligvis er det snart slutt på koronarestriksjoner og vi får tilbake normale situasjoner på arbeidsplassen, sier Farah Ali.

AKTUELT NÅ