Hopp til innhold

Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver kan kreve å få vite om du er vaksinert

Arbeidsgiver kan i noen tilfeller kreve å få vite om du er vaksinert, for å beskytte sårbare grupper. Det går fram av et notat fra Arbeidstilsynet.

Hva må være på plass for at en arbeidsgiver kan kreve at du som ansatt svarer på spørsmålet: er du vaksinert mot covid-19?

Det er Folkehelseinstituttet, FHI, som har bedt Arbeidstilsynet komme med et tydelig svar på spørsmålet. Bakgrunnen er gjenåpningen av Norge, og hvilke råd man skal komme med til regjeringen når det gjelder bruk av hjemmekontor som en del av det å holde kontroll på pandemien.

Det er et mål fra regjeringen om å gå gradvis tilbake til normal drift av arbeidslivet, der flere kommer tilbake fra hjemmekontor.

I forrige uke bestemte regjeringen at det skulle åpnes for mer tilstedeværelse på jobben. Dette er en del av trinn 3 i gjenåpningsplanen. Arbeidsgiver skal i større grad vurdere om hjemmekontor er nødvendig. Det avgjørende må være den lokale smitterisikoen.

Strenge krav

For en arbeidsgiver kan det være nyttig å vite hvilke medarbeidere som er vaksinerte, for å unngå smitte blant ansatte, og for å beskytte sårbare grupper. Det sier avdelingsleder i Arbeidstilsynet Monica Seem. Men det er strenge krav for når en arbeidsgiver kan kreve slike opplysninger, sier hun.

Avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet Monica Seem

– Innhenting av status på vaksinasjon er private helseopplysninger, sier avdelingsleder i Arbeidstilsynet, Monica Seem.

Foto: Thor Nielsen / Thor Nielsen

– Innhenting av status på vaksinasjon er private helseopplysninger. Så for at arbeidsgiver skal kunne samle denne type opplysninger, så må det være relevant for den aktuelle stillingen. Og det må vurderes som nødvendig for å verne liv og helse.

Hun gir et eksempel.

– For eksempel på en infeksjonsavdeling der man behandler koronasmittede pasienter, og hvor man ikke kan holde en meter avstand og hvor risikoen for smitte er stor: Der vil det åpenbart være en saklig grunn for arbeidsgiver å få vite vaksinasjonsstatus på ansatte, sier Seem.

Hun sier at i praksis vil det være i helse og omsorgssektoren hvor en har saklig grunnlag for å kreve å få vite om du er vaksinert.

– Men det kan også være andre yrker. Det handler ikke om hvilken yrkestittel du har, men hvilke arbeidsoppgaver du faktisk har, sier Seem.

– Risikoen for smitte må vurderes som høy

Hun sier arbeidsgiver må gjøre en risikovurdering, og spørre seg: Er dette nødvendig informasjon?

– Risikoen for smitte må vurderes som høy, og utgjøre en fare både for ansatte og brukere. Og man må være i situasjoner hvor man ikke klarer å holde avstand, eller følge de grunnleggende smittevernreglene, sier Seem.

En arbeidsgiver har ikke mulighet til selv å hente ut informasjon om ansatte er vaksinerte eller ikke. Det må være den ansatte som gir fra seg informasjonen, sier Seem i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet ser at dette er en mer aktuell problemstilling, nå når flere kommer tilbake fra hjemmekontor. Beskjeden til arbeidsgivere er klar.

– For de fleste arbeidsplasser vil ikke vilkårene nødvendigvis være oppfylt. For eksempel for meg så er det ikke saklig grunn til at min arbeidsgiver skal få vite om min vaksinestatus, hvis man sitter på kontor, og har mulighet til å holde avstand til andre, sier Seem.

– Samtidig så ser vi jo at etter hvert at flere blir vaksinert og smittetrykket blir lavere i samfunnet. Da blir jo terskelen høyere for å si at det er fare for liv og helse, sier Seem.

– Rimelig at vi som arbeidsgiver har en oversikt

Sykehjemsetaten i Oslo har rundt 10.000 ansatte på kommunale og private sykehjem. I egen regi er 66 prosent av ansatte vaksinert tidligere i vinter. Flere kan ha vaksinert seg på sitt hjemsted.

– Når alle i befolkningen har fått tilbud om vaksiner vil det nok være rimelig at vi som arbeidsgiver har en oversikt over vaksinestatus, sier direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann.

 Helge Jagmann

Helge Jagmann er direktør i Sykehjemsetaten i Oslo.

Foto: Sykehjemsetaten

Han mener det kan være et behov, for å hindre at uvaksinerte ansatte jobber med uvaksinerte beboere.

– Jeg oppfatter ikke at det nødvendigvis vil være forholdsmessig å omplassere ansatte som ikke er vaksinert til andre deler av kommunens helsetjeneste. Men det kan være at vi bør vurdere å pålegge uvaksinerte ansatte å fortsette å bruke noe beskyttelsesutstyr, mens fullvaksinerte kan slippe, for eksempel, sier Jagmann.

Han bekrefter at en del ansatte takket nei til vaksine, når de fikk tilbudet i februar og mars, men at noen av disse kan ha takket ja senere.

Jagmann sier dette er et tema som skal drøftes til høsten, når de har oversikt over medarbeidernes vaksinestatus, og langtidseffekten av koronavaksinene.

Sykepleierforbundet: – Det må være en konkret vurdering

Sykepleierforbundet mener det er viktig at arbeidsgivere som ønsker å vite om ansatte er vaksinerte, tar dette opp med tillitsvalgte.

– Det må være en konkret vurdering på den arbeidsplassen med den tillitsvalgte, om det er et behov. Så jeg tror ikke det er noen stor uenighet mellom oss og arbeidstilsynet, sier leder i forbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Hun opplyser at ca. 40 prosent av norske sykepleiere ennå ikke har fått tilbud om vaksine.

Lill Sverresdatter Larsen

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Vaksineskepsisen i Norge er liten, og minkende, mener FHI. Flere meningsmålinger Norstat har gjort for FHI viser en positiv utvikling. Stadig flere sier de vil vaksinere seg, stadig færre sier de ikke vil vaksinere seg.

84 prosent svarer at de vil vaksinere seg.

11 prosent svarer vet ikke.

5 prosent svarer nei.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger