Hopp til innhold

6 av 10 i Norge er positive til vaksinepass

Et flertall av de spurte i en undersøkelse er positive til bruken av vaksinepass – FHI håper det blir overflødig.

En QR-kode på mobilen viser vaksinasjonsstatusen til en kvinne i Israel.

En QR-kode på mobilen viser vaksinasjonsstatusen til en kvinne i Israel. Foreløpig er det Israel som har gått lengst i å bruke det, også innenlands.

Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Seks av ti nordmenn er positive til innføringen av vaksinepass, mens 17 prosent er negative.

Det viser en spørreundersøkelse YouGov har gjort for Teknologirådet.

Vaksinepass på mobilen vil kunne gjøre det mulig å reise utenlands uten testing eller karantene for covid-19.

– Det vil lette situasjonen for veldig mange som skal reise ut av landet, og for arbeidspendlere som skal inn til landet, som da kan slippe karantene, sier direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe.

Tore Tennøe

POSITIVE: I aldersgruppen over 60 år var 73 prosent positive til vaksinepass mot 53 prosent i aldersgruppen 18–29 år, forteller direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe

Foto: Teknologirådet

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har overlevert sine anbefalinger om en slik ordning. Departementet mottok anbefalingene 23. februar, ifølge VG.

Det er ennå ikke tatt stilling til hvordan vaksinebeviset skal kunne brukes.

«Green pass»

Et vaksinepass kan være i flere varianter.

Det kan være en app som viser frem en QR-kode som forteller om du er vaksinert eller ikke, og eventuelt når du ble vaksinert.

– Flere land som Sverige og Danmark har sagt at de vil ha digitalt vaksinepass på mobilen, for å gjenåpne. Israel har allerede gjort det, sier Tennøe.

Andre land som Storbritannia, Tsjekkia, Polen, Italia, Spania og Portugal ønsker også ta i bruk vaksinepass.

I EU vil forslag om å innføre et slikt pass bli tatt opp 17. mars, skriver The Times.

Det kalles også for «green pass» som du kan bruke når du skal ut på restaurant, treningssenter eller konsert. Varigheten på passet kan gjelde i flere måneder.

– Har du ikke pass, kan du ta en test, men da varer passet i kun 72 timer, sier Tennøe.

Kan oppleves urettferdig

Undersøkelsen viser at folk er positive til å gjenåpne grensene ved å kunne vise frem et vaksinepass. Men er mer skeptisk til innenlands bruk.

– Det kan være at du må vise vaksinepass for å komme inn på en konsert eller fotballkamp. Da synker aksepten for vaksinepasset, sier Tennøe.

Undersøkelsen viser at 58 prosent mener det kan skape press om å ta vaksinen.

– Folk er redde for at dette ikke skal bli frivillige lengre. Det skal være frivillig å ta vaksinen og da bør det også være frivillig å bruke vaksinepasset, sier han.

Han legger til at det kan oppleves som urettferdig at de som har fått vaksinen kan bevege seg friere enn de som ikke har fått vaksinen.

– Det er mer problematisk å bruke det i omfattende grad innenlands. Du får både et problem med frivillighet, særlig om du bruker det på jobb eller i pendling til studiested som kan oppleves som urettferdig. Vi tror det kan være demoraliserende for dugnadsånden og dermed få en motsatt effekt, sier han.

Det kan også føre til økt brukt av id-kontroll, og mer overvåkning.

– Det er også uheldig dersom du må identifisere deg mange ganger om dagen, da får du på en måte elektronisk system for ID-kontroll som vi ikke ønsker å innføre på lengre sikt, sier Tennøe.

– Deler befolkningen i to

Folkehelseinstituttet hverken fraråder eller anbefaler vaksinepass i Norge.

– Vi har ikke gitt noen anbefalinger hverken den ene eller andre veien. Men vi har forklart departementet hvordan et slikt pass kan utformes. Vi har gitt uttrykk for en del mulig ulemper av teknisk, medisinsk, etisk og juridisk art, sier overlege ved FHI, Preben Aavitsland.

Dersom det blir aktuelt å utvikle et slikt pass i Norge kan det være at noen næringsdrivende, som for eksempel restaurantbransjen og konsertarrangører, vil slippe til gjester som har vaksinepass, mens de som ikke har pass ikke får komme inn.

– Det er en ulempe at det kan dele befolkningen i to. De som er vaksinert og de få som av en aller annen grunn ikke kan eller vil la seg vaksinere, sier Aavitsland.

Noe som kan være problematisk fordi vaksinasjon skal være frivillig.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

FORDELER OG ULEMPER: – Debatten om et vaksinepass er i gang i Europa og da får vi se fordeler og ulemper med en slik ordning, sier Overlege ved FHI, Preben Aavitsland

Foto: Tor Erik Schrøder

Håper det blir lite sykdom til sommeren

Fordelen er at de som reiser sannsynlig er beskyttet mot koronasykdom. Men man vet ikke om de er fullstendig beskyttet fra å smitte andre.

– Det er jo en av utfordringene. Vi vet ikke hvor lenge beskyttelsen mot viruset varer, eller om man er beskyttet mot å bli smittet og smitte andre. Da faller grunnlaget for et slik pass bort. Vi vet ikke hvilke varianter som oppstår eller hvilken beskyttelse vaksinen gir mot de ulike variantene. Selv med vaksinepass vil det være en del usikkerheter, sier han.

Håpet er at befolkningen i Europa er så godt vaksinerte til sommeren at vi ikke trenger vaksinepass.

– Det kan være at når vi kommer til sommeren at det er så lite sykdom at slike pass blir helt overflødige, avslutter han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger