Hopp til innhold

Erna Solberg: – Asyltilstrømningen kan koste 40-50 milliarder kroner

Statsminister Erna Solberg sier at tilstrømningen av flyktninger til Norge blir dyr. Hun varsler derfor en kritisk gjennomgang av offentlige ordninger for asylsøkere for å forsøke å få ned kostnadene.

Statsminister Erna Solberg redegjør om flyktninger i Stortinget

– MÅ FÅ KOSTNADENE NED: Statsminister Erna Solberg redegjorde tirsdag om flyktningsituasjonen i Europa for Stortinget. Hun påpeker at prognosene er usikre, men anslår at asylsøkerne kan medføre offentlige utgifter på opptil 50 milliarder kroner de neste fem årene.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Vi er nødt til å få kostnadene ned. Norge må ha tilstrekkelige og verdige ordninger for dem som søker asyl. Samtidig bør vi ikke ha ordninger som er så gode at flere enn det som er naturlig, velger Norge som mottaksland, sier Erna Solberg i en redegjørelse om flyktningsituasjonen til Stortinget.

Økte prognoser

Ifølge statsministeren anslår UDI nå at det kan komme 23.000 asylsøkere til Norge i år og 33.000 til neste år.

Hun sier hver flyktning i gjennomsnitt medfører en kostnad på 1 million kroner i statlige utgifter de første fem årene.

– Uten kostnadsdempende tiltak innebærer de siste prognosene at vi får ekstrautgifter på flere milliarder kroner i 2016. Prognosene for ankomster er usikre, men skulle 40.000-50.000 få opphold, vil utgiftene de neste fem årene kunne bli mellom 50 og 50 milliarder kroner. Med en stor andel enslige mindreårige, vil tallet bli betraktelig høyere, sier Solberg.

– I tillegg kommer de langsiktige samfunnsmessige kostnadene. Disse vil særlig avhenge av arbeidsdeltakelsen til dem som kommer.

Statsministeren viser til at Sverige vil opprette teltleirer for asylsøkere og sier at også Norge vil vurdere enklere løsninger.

Ønsker flere fosterhjem for asylsøkere

Ifølge Solberg har norske kommuner så langt vedtatt bosetting av 11.400 flyktninger. Hun sier det kommer til å være en prioritet å få bosatt enslige, mindreårige asylsøkere og oppfordrer folk til å stille opp.

– Er det én ting jeg ønsker meg, er det at flere melder seg til innsats for barnevernet. Kan vi få flere mindreårige asylsøkere i fosterhjem og færre på institusjon, vil det være viktig. Her har folk virkelighet en mulighet til å utgjøre en forskjell, sier Solberg.

– Effektivt returarbeid viktig

Erna Solberg understreker viktigheten av felles løsninger i Europa for å unngå at «land skyver problemer mellom seg».

– Dimensjonene er for store til at land kan håndtere dette alene, sier Solberg og opplyser at europeiske land vil på Valletta-toppmøtet i november kreve økt innsats til retur av asylsøkere i Europa som ikke har et reelt beskyttelsesbehov.

– Effektivt returarbeid er et svært viktig tiltak. Regjeringen er opptatt av at personer som har fått avslag på sin asylsøknad, raskt skal returneres.

EU har vedtatt å relokalisere 160.000 asylsøkere som har kommet til Europa, de neste to årene.

Solberg sier Norge vil delta, og at detaljene knyttet til dette er ventet å komme rundt månedsskiftet.

– Når vi deltar i relokalisering, er det med en klar forventning om at Europa nå klarer å få kontroll over den ukontrollerte migrasjonen uten fungerende yttergrenser og uten registrering, sier Solberg.

AKTUELT NÅ