Hopp til innhold

Dette mener Solberg er regjeringens største nederlag

Statsminister Erna Solberg vedgår at regjeringens nederlag på Stortinget er krevende, og trekker frem saken om innleie av arbeidskraft som særlig problematisk under oppsummeringen utenfor statsministerboligen i dag.

Se hele pressekonferansen utenfor statsministerboligen her.

– I år tar vi sommerferie med visshet om at solen skinner på norsk økonomi. Bedriftene i Norge ser lyst på fremtiden, men det er en utfordring å skaffe nok arbeidskraft, sier Erna Solberg.

Hun innledet den halvårige oppsummeringen med å trekke frem lave arbeidsledighetstall.

– Sammen med partene i arbeidslivet skal vi få flere jobb. Målet er ikke å ha flest mulige inn på tiltak, men å få dem ut i arbeidslivet. Det blir den viktigste oppgaven fremover.

Statsministeren trekker fram enighet om ny offentlig tjenestepensjon, som en av de største seirene det siste halvåret.

Det mest problematiske har vært vedtaket om innstrammingen i bruk av innleid arbeidskraft.

– Vi vet for lite om hva konsekvensen vil være, sa Solberg og advarer blant annet om faren for økt byråkrati for bedriftene.

– At et flertall i Stortinget fatter inngripende beslutninger uten høringer og grundige utredninger kan være krevende. Derfor mener jeg også at Stortinget må se på de praktiske konsekvensene av vedtaket med et åpent sinn og være åpen for justeringer hvis evalueringen viser uheldige utslag.

Statsminister Erna Solberg på den halvårlig pressekonferanse sommer 2018.

STIKK: Erna Solberg kom med stikk mot opposisjonen på Stortinget da hun oppsummerte det siste halvåret.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hadia Tajik: – Arrogant av statsministeren

Kjell Ingolf Ropstad i KrF møter kritikken om innstramningen i bruk av innled arbeidskraft med «et åpent sinn».

– Det kommer an på hvilke uheldige utslag Solberg peker på. Vi mener at reglene er gode nok for å kunne ivareta dette i dag, men vi vil følge dette videre, sier Ropstad.

Arbeiderpartiets halvårlige pressekonferanse

VIKTIG SEIER: Hadia Tajik mener at innstrammingen i bruk av innleid arbeidskraft er viktig for å gi arbeidsfolk tryggheten tilbake.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, mener statsministeren ikke tar kampen mot sosial dumping på alvor.

– At statsministeren refser Stortinget for å ha fattet et flertallsvedtak mot hennes vilje, er temmelig arrogant. Det er nettopp fordi regjeringen har vært passiv i å ta tak i et reelt problem at stortingsflertallet har vært nødt til å ta nødvendige grep. Hvis regjeringen hadde vært handlekraftig, ville dette blitt ordnet for lenge siden, skriver Tajik i en e-post til NRK.

Holder fremdeles døren åpen for KrF

De siste målingene vitner om at statsminister Erna Solberg og Høyre høster tillit blant folket. Men regjeringen har måttet tåle en rekke nederlag etter at KrF gikk ut av regjeringssamarbeidet.

– Det er utfordrende å være en mindretallsregjering. Det beste hadde vært om KrF bestemmer seg for å bli med i regjeringen.

Hun advarer nå KrF mot å følge de rødgrønne.

– Arbeidet med pensjonsreformen har vært krevende helt fra det startet under Bondevik II. Det er særlig viktig å ikke endre på det som er en bærebjelke i det bærekraftige velferdssamfunnet, for kortsiktig politisk gevinst, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg på den halvårlig pressekonferanse sommer 2018.

TJENESTEPENSJON: Erna Solberg trakk frem enighet om ny offentlig tjenestepensjon, som en av de største seirene det siste halvåret.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stolt over økt oppmerksomhet for verdenshavene

Solberg kommenterte at hun ikke ville legge frem en egen skryteliste over ting de hadde fått gjennomslag for, men trakk likevel frem noen punkter: Eldrereformen «Leve hele livet», forslag til ny sikkerhetslov, og økende internasjonal oppmerksomhet overfor regjeringens havstrategi; «Ny vekst, stolt historie».

– Havpanelet, som jeg har tatt initiativ til, skal lage en liste for verdens arbeid med bærekraftige hav. På ressursforvaltningen i havene, kampen mot plast, uregulert fiske og forskning, er noen av hovedtemaene vi skal ta opp, sa Solberg, som har invitert til nytt toppmøte i Norge til høsten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger