Hopp til innhold

Erna Solberg om oljeskattepakken: – Jeg vil ikke utelukke at jeg var inhabil

I flere nye saker mener nå den tidligere statsministeren at hennes habilitet burde ha blitt vurdert, på grunn av aksjehandlene til ektemannen.

Erna Solberg har måttet svare på en rekke spørsmål fra kontrollkomiteen. Spørsmålene kommer etter at de ble kjent at hennes ektemann, Sindre Finnes, gjorde over 3600 aksjekjøp da hun var statsminister.

Solberg har innrømmet at dette har gjort henne inhabil, men sier at hun ikke kjente til det store omfanget av aksjehandlene da det skjedde.

I en fersk redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite trekker Erna Solberg nå fram to konkrete eksempler på saker hvor hennes habilitet burde vært vurdert:

  • Behandlingen av oljeskattepakken i 2020
  • Behandlingen av finansskatten i 2018
Tone Sofie Aglen om Ernas redegjørelse av Aksjesaken

Tone Sofie Aglen om Ernas redegjørelse av aksjesaken

Hun kom ikke med noen fullstendig oversikt over saker hun kan ha vært inhabil i.

«Det er svært vanskelig å gjøre anslag på hvor mange saker jeg kan ha vært inhabil i», skriver Solberg i redegjørelsen.

Mener hun burde vurdert habilitet i to saker

I juni 2020 ble den omstridte oljeskattepakken vedtatt i Stortinget. Da pandemien inntraff i mars 2020 stupte nemlig oljeprisen, og skattepakken skulle sikre norske oljeselskaper i usikre tider.

Les reaksjonene på Solbergs redegjørelse Kontrollkomiteen vil undersøka om svaret til Solberg er tilstrekkeleg

Redegjørelse om koronasituasjonen

Sindre Finnes handlet i statseide Equinor november 2019 – juli 2020. Han investerte også i Aker BP i perioden april-juni 2020.

Nå sier Solberg at habiliteten hennes burde vært vurdert i forbindelse med oljeskattepakken.

«Jeg vil ikke utelukke at jeg var inhabil da jeg arbeidet med denne saken, gitt mitt utgangspunkt om konsekvensene av kortsiktig handel for vurderingen av habilitet».

Solberg utelukket heller ikke inhabilitet i denne saken under pressekonferansen 15. september, da hun la fram listen over ektemannens aksjehandler.

Statsministeren, barne- og familieministeren og kunnskaps- og integreringsministeren besøker Vestfold og Telemark fylke

Solberg på Equinor Herøya i 2020. Ektemannens aksjer i selskapet kan ha gjort at hun burde avstått fra behandlingen av oljeskattepakken samme år, skriver hun nå.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hun skriver også at hennes habilitet burde blitt vurdert under behandlingen av finansskatten i 2018.

«Like før regjeringens behandling av disse spørsmålene, ble det foretatt kortsiktige handler i finansielle instrumenter knyttet til DNB», skriver den tidligere statsministeren.

Statsminister Erna Solberg under DNBs industrikonferanse i Operaen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg under DNBs industrikonferanse i Operaen i Oslo. Nå mener Solberg at ektemannens DNB-verdipapirer kan ha gjort henne inhabil i en sak.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Mener hun burde bedt om råd

Solberg kommer også inn på aksjeeierskap hun visste om.

Hun innrømmer at hun burde bedt Lovavdelingen om råd i 2021. Da behandlet regjeringen en konsesjonssak med Lyse Kraft. De eide et kraftverk sammen med Hydro, samtidig som Finnes eide Hydro-aksjer.

Dette eierskapet var Solberg klar over.

«Men jeg ser også at jeg, for å være på den sikre siden, burde ha bedt om et slikt råd i 2021 uansett, ettersom jeg var kjent med at min ektemanns eierpost hadde økt på dette tidspunktet».

Les også Nordic Mining om Finnes-handel: Økokrim har ikke ringt oss

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes

Tidligere har Erna Solberg innrømmet at hun skulle vært inhabil i saker som omhandlet selskapet.

– I Hydro vil jeg være inhabil på grunn av størrelsen og kortsiktig handel. I 2014 var eierandel så lav at vi mente det ikke utløste inhabile, sa hun til NRK.

Valgkampturne med Statsminister Erna Solberg (H)

Solberg på besøk hos Norsk Hydro i Kvinnherad i 2021, i forbindelse med valgkampen. Her har ektemannen investert en rekke ganger.

Foto: Javad Parsa / NTB

Kaller ektemannens aksjehandel «skjult virksomhet»

I redegjørelsen beskriver også Solberg henne og ektemannens dialog omkring hans aksjehandler.

Basert på dialogen Finnes hadde med embetsverket, og Solbergs samtaler med ham, skriver Solberg at hun oppfattet at han forsto at han ikke kunne handle med aksjer.

«Basert på tilbakemeldingene fra han, som jeg formidlet til embetsverket på kontoret, så man ikke lenger noe behov for å be om en juridisk vurdering knyttet til kortsiktig handel», skriver Solberg.

Valgkampturne med Statsminister Erna Solberg (H)

Solberg skriver i redegjørelsen at ektemannen Sindre Finnes' kontakt med SMK gjorde henne trygg på at han var bevisst på habilitetsproblematikk.

Foto: Javad Parsa / NTB

«Han informerte imidlertid verken SMK eller meg om den skjulte virksomheten som pågikk samtidig», skriver Solberg videre.

Hendelsen som betrygget henne

Sindre Finnes har drevet med en rekke kortsiktige investeringer, der aksjer er kjøpt og solgt med dager eller timers mellomrom.

«Jeg mener det vil være problematisk å hevde at man var habil da en beslutning ble tatt kl. 12:00, men ikke kl. 10:00 eller kl. 15:00 samme dag. Jeg mener det derfor er riktig å tilnærme seg habilitetsvurderinger knyttet til de kortsiktige investeringene på en annen måte».

Solberg trekker frem ett eksempler som betrygget henne.

Finnes kontaktet SMK i 2016, for å høre om de så noen habilitetsproblemer for Solberg, dersom han deltok i en aksjeemisjon i selskapet Blueye Robotics.

«Jeg var kjent med denne kontakten. Den underbygget min klare forståelse på denne tiden av at min ektemann var bevisst på problemstillingen og ikke handlet aksjer på en måte som var problematisk for min habilitet».

Les også Nye aksjelister fra SMK: Oppgir samme verdi på aksjene to år på rad

Erna Solberg og mannen Sindre Finnes på vei til Nobel-banketten.

– Grunnlag for spørsmål

Etter 2019 viste Finnes’ skattemelding at formuen hans økte. Frem til 2020 var det ingenting Solberg stusset på.

«I skattemeldingen for 2020, som jeg fikk våren 2021, var det imidlertid en økning i hans formue som kunne gitt grunnlag for spørsmål. Denne våren sjekket jeg imidlertid bare raskt at alle opplysninger som var relevante for mitt skatteoppgjør var meldt inn, før jeg godkjente skattemeldingen», skriver hun.

Les også Venstre-profil vil vrake Erna Solberg som statsministerkandidat

Unge Venstre-leder Ane Breivik.

Solberg skriver også at hun er lei seg for saken. Hun medgir at aksjesaken bidrar til å svekke tilliten til at beslutningene i politikken fattes på riktig grunnlag.

«Det er derfor alvorlig at jeg, selv om jeg på tidspunktet ikke var klar over dette, har deltatt i behandlingen av saker mens jeg har vært inhabil».

Sindre Finnes' aksjekjøp

Tidslinjen går bakover i tid.

Sammenligner med Huitfeldt

Solberg er ikke den eneste toppolitikeren med en aksjehandlende ektefelle. Tidligere i sommer ble det kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann, Ola Flem, hadde handlet i aksjer. Det gjorde Huitfeldt inhabil.

Solberg referer til en uttalelse Lovavdelingen kom med i denne saken.

«Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken, eller vært med å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet», skriver Lovavdelingen.

«Jeg legger til grunn at det samme er tilfelle i min sak», skriver Solberg.

Les også Disse avgjørelsene tok Solberg, da Finnes spekulerte på børs

Erna Solberg, stortingsvalget 2013

AKTUELT NÅ