Hopp til innhold

Disse avgjørelsene tok Solberg, da Finnes spekulerte på børs

Jo travlere statsminister Solberg ble, desto mer tid fikk Finnes til å handle aksjer. Her får du se hva Finnes gjorde da de store politiske avgjørelsene ble tatt.

Erna Solberg, stortingsvalget 2013

9. SEPTEMBER 2013: Dager etter at dette bildet ble tatt ble det klart at Sindre Finnes ble statsministergemal. I åtte år var kona landets mektigste, og kunne flytte aksjekurser.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Se det første NRK-intervjuet med Erna Solberg der hun snakket om aksjesaken.

Da Erna Solberg ble landets mektigste i 2013 fikk Sindre Finnes beskjed fra Statsministerens kontor: «Ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister».

Likevel fortsatte han med aktiv aksjehandel i skjul.

NRK kan nå presentere en oversikt over de viktigste politiske hendelsene i Erna Solbergs regjeringstid, knyttet opp mot Finnes' aksjehandler.

NRK har vært i kontakt med advokaten til Sindre Finnes, Thomas Skjelbred, og stilt han spørsmål om aksjeinvesteringene.

– Finnes vil svare på disse spørsmålene for norske myndigheter i den grad de skulle ha spørsmål knyttet til dette. Utover det har jeg ikke noen ytterligere ting å føye til, sier Skjelbred til NRK.

Finnes advokat ønsker Økokrim-etterforskning
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Storhandlet i Hydro

21. oktober 2020 kom nyheten om at Norsk Hydro skulle inngå et viktig samarbeid med offentlig eide Lyse AS. De skulle etablere et felles kraftselskap som skulle overta kraftproduksjonen i Røldal-Suldal-vassdraget.

Finnes kjøper seg opp i Hydro 21. oktober og selger seg ut 23. oktober. I tida 22.–23. oktober stiger aksjen 6,59 prosent.

Valgkampturne med Statsminister Erna Solberg (H)
Foto: Javad Parsa / NTB

Allerede i 2014 skrev NRK at Finnes hadde aksjer i Hydro, men da svarte han til NRK: «Det finnes ikke noe regelverk for at jeg skal oppgi den informasjonen.»

Les også Solbergs ektemann nekter å offentliggjøre aksjeinvesteringer

Sindre Finnes og Erna Solberg

I intervju med NRK i dag, torsdag 21. september, ble Erna Solberg konfrontert med Hydro-aksjene tilbake til 2014.

– I 2014 var eierandelen så lav at vi mente det ikke utløste inhabilitet, sa Solberg.

Finnes skriver i en e-post til hele Medie-Norge fra 19. september i år om handlene under koronapandemien.

Jeg var ikke på noe tidspunkt i denne perioden (pandemitiden, red.anm.) blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon.

Var med på børsfest i Nordic Mining

7. oktober 2013 kom Sundvolden-plattformen fra regjeringa Solberg. Der står det blant annet at regjeringa vil:

«Åpne for at mineralnæringen kan benytte sjødeponi, men stille strenge krav og sikre miljøovervåkning.»

Dette åpner for at gruveselskapet Nordic Mining kan starte undersøkelser rundt sjødeponi i Førdefjorden. En omstridt avgjørelse som siden har utløst protester fra miljøvernere.

Aksjonister demonstrerer mot deponi i Førdefjorden
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ut fra Sindre Finnes' aksjeoversikt ser vi at han handlet aksjer i gruveselskapet Nordic Mining første gang 19. september 2013, én dag etter at nyheten kom om at selskapet får 2,3 millioner kroner til å undersøke Førde-fjorden. Så handler han 3. oktober og selger seg ned i desember. I mellomtiden går aksjekursen i været.

Erna Solberg sier til NRK at Finnes ikke visste noe i Nordic Mining-saken som ikke var kjent for media allerede, og legger til:

– Nordic Mining var et av områdene han solgte ned etter samtaler med SMK.

I sin felles e-post til pressen fra 19. september skriver også Finnes om Nordic Mining.

Nordic Mining-aksjen solgte jeg meg ut av i 2013, og jeg har ingen ytterligere kommentarer til denne aksjen i tiden Erna var statsminister.

Aksjonister demonstrerer mot deponi i Førdefjorden
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Olje-beslutningene

I januar 2019 tilbyr regjeringa 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2018 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

I januar 2020 tilbyr regjeringa 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2020 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

7. januar 2020 åpnes Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det er største utbygging på norsk sokkel siden 1980-tallet.

19. juni 2020 vedtar Stortinget den omdiskuterte oljeskattepakken. Den får store konsekvenser for økonomien i oljenæringa.

I januar 2021 tilbyr regjeringa 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2019 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

29. juni 2021 sier regjeringa ja til utbygging og drift av Breidablikk-feltet i Nordsjøen.

Statsministeren, barne- og familieministeren og kunnskaps- og integreringsministeren besøker Vestfold og Telemark fylke
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sindre Finnes handlet i Equinor november 2019juli 2020, der han også ved flere anledninger girer opp aksjen og vedder både på at aksjen skal falle og øke i verdi. Han investerer i Aker BP i perioden apriljuni 2020. Han kjøper aksjer i ABL Group i juni 2020.

Finnes skriver i e-post fra 19. september i år.

Det er ikke noe sammenfall mellom oljeskattepakken og mine handler, og jeg hadde ikke på noe tidspunkt kjennskap til sensitiv informasjon relatert til dette.

Vedder fram og tilbake i hydrogen

22. august 2019 får Equinor 2,3 milliarder i havvindstøtte fra statlig eide Enova. På det tidspunktet er det største støttebeløpet fra Enova noensinne.

3. juni 2020 legger regjeringa fram sin hydrogensatsing.

Hydrogen-selskapet NEL er ett av de selskapene Sindre Finnes har handlet mest i. Han handler i selskapet i perioden november 2018 – mars 2021. Han vedder både på at aksjen skal synke og øke og girer innsatsen ved flere anledninger. Enkelte dager har han opp mot 10 handler.

11. juni 2021 kommer regjeringa med høring om arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft.

Sindre Finnes handlet i Arendals Fossekompani i perioden april – juni 2021.

Flybransjen og korona

I juni 2016 innførte regjeringa flypassasjeravgift, noe som fikk innvirkning på økonomien i de ulike flyselskapene.

Erna Solberg på et Norwegian-fly.
Foto: Heiko Junge / NTB

I januar 2021 setter regjeringa av 1,5 milliarder til et såkalt hybridlån til Norwegian, et kriselån etter korona som etter en viss tid skulle kunne omgjøres til aksjer.

Sindre Finnes investerte i Norwegian i perioden januarapril 2019.

Norwegian lagret Dreamliner-flyene sine på mange flyplasser. Her står flere lagret på Oslo lufthavn under pandemien.

12. mars 2020 innførte regjeringa smitteverntiltak på grunn av korona. Det som i ettertid har blitt stående som «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». I løpet av dagen stupte børsen med 9 prosent.

I april 2020 innførte Stortinget den såkalte koronastøtta, eller kompensasjonsordning for næringslivet. Et av de enkeltselskapene som fikk mest støtte var seismikkselskapet PGS som 284 millioner i koronastøtte.

Sindre Finnes solgte unna en rekke aksjer 12. mars 2020, blant annet Yara og Hydro-aksjer.

Statlig eierskap

19. juni 2014 blir det kjent at regjeringa vil selge seg ned i store selskaper som Telenor og Kongsberg Gruppen.

Oktober 2015: VimpelCom-saken utvikler seg til at styreleder i Telenor Svein Aaser trekker seg, etter uenighet med næringsminister Monica Mæland. Aksjekursen til Telenor faller umiddelbart etter at nyheten blir kjent.

Ut ifra Finnes' aksjeoversikt ser vi at han har handlet aksjer i både Kongsberg Gruppen og Telenor. I Kongsberg Gruppen handler han i oktober 2017 og i februarnovember 2020. I Telenor handler han juliaug. 2017, her girer (se faktaboks) han også opp aksjen og vedder på at den skal falle i verdi.

På bildet under ser du statsminister Erna Solberg i juli 2016 åpne det nye teknologisenteret ved Kongsberg Automotive, hvor Sindre Finnes er med. I perioden maidesember 2020 kjøpte og solgte han aksjer i samme selskap.

Statsministeren Erna Solberg utførte den offisielle åpningen av Kongsberg Automotives nye teknologisenter onsdag ettermiddag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Laks og oppdrett

I mars 2014 innfører Norge sammen med EU sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Krim, noe som førte til at Russland i august innførte importforbud mot blant annet norske matvarer. Norsk lakseeksport ble hardt rammet.

I august 2016 gir regjeringa Lerøy grønt lys til oppkjøp av Havfisk og Norway Seafoods.

I desember 2016 normaliserer Norge og Kina forholdet og lakseeksporten til Kina tar seg opp igjen.

I oktober 2017 innførte regjeringa et trafikklyssystem i oppdrettsnæringa som gikk på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

I november 2019 legges NOU om lakseskatt fram.

I mai 2020 innføres produksjonsavgift på havbruk.

I februar 2021 får MOWI tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet til lakseoppdrett i Vega.

Sindre Finnes investerte i selskapet MOWI i perioden januar 2014 – april 2020 og i Lerøy januar – februar 2021.

Statsminister på valgkamp.
Foto: Marit Hommedal / NTB

Under Solbergs regjeringstid ble habiliteten hennes vurdert i saker knyttet til Marine Harvest, nå MOWI.

Erna Solberg opplyste i forbindelse med tiltredelsen i 2013 at hun kunne være inhabil i saker som gjaldt Marine Harvest, på grunn av søsterens stilling i selskapet, opplyser kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK) Anne Kristin Hjukse.

Det finnes ingen oversikt over saker der Solberg har meldt seg inhabil, skriver SMK til NRK.

Men om hun var inhabil i saker som gjaldt havbruk, berodde på en konkret vurdering i den enkelte sak. Solberg hadde selv ansvaret for løpende og vurdere sin habilitet, og ba om nødvendig om bistand, forklarer Hjukse i en e-post til NRK.

Handlet rundt bankkrav

1. juli 2015 innførte regjeringa boliglånsforskriften. Krav til belåningsgrad og gjeldsbetjeningsevne hadde da vært gjeldende som retningslinjer i flere år. Formålet med forskrifta var å stille krav til bankenes utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak.

I september 2020 gikk regjeringa ut og frarådet bankene fra å ta utbytte.

I mai 2021 fattet Finansdepartementet vedtak om at DNB og DNB Bank kunne fusjonere.

Statsminister Erna Solberg under DNBs industrikonferanse i Operaen i Oslo.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Sindre Finnes investerte i aksjer i Sbanken i november 2015april 2017 og i DNB i perioden august 2017september 2020. DNB-aksjen girer han opp i hele perioden og vedder oftest på at aksjekursen skal falle. Han investerer også i Gjensidige i november 2015-oktober 2019.

I en e-post til media så seint som torsdag 21. september skriver Sindre Finnes' advokat:

Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut ifra det som er rapportert i media, ingen indikasjoner på at noen av Finnes sine aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skriver advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma.

Se det første NRK-intervjuet med Erna Solberg der hun snakket om aksjesaken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger