Politisk reklame fortsatt forbudt

Regjeringen anker ikke dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), men det vil likevel fortsatt være forbudt med politisk reklame på norske TV-skjermer.

Politisk reklame

- Vi har kommet frem til en løsning hvor også de små partiene får redaksjonell dekning i valgsendingene, sier kulturminister Trond Giske.

Les: Ja, til politisk reklame

- Små partier slipper til

- Dette mener vi tilfredsstiller kravet fra EMD om at små partier skal slippe til i valgkampen uten at vi må åpne for TV-reklame.

Det innebærer at NRK-plakaten må endres.

I dag lyder punkt 1 b) i denne plakaten slik: «NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.»

Trond Giske kommenterer

Trond Giske vil ikke anke dommen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Dette punktet vil få følgende tillegg: «NRK skal ha en bred og balansert dekning av politisk valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.»

Les: Anker ikke reklame-dom

Ble felt i Menneskerettighetsdomstolen

Etter at TV Vest i 2003 sendte politisk reklame for Pensjonistpartiet, fikk kanalen en bot på 35.000 kroner fra Statens Medieforvaltning for brudd på kringkastingsloven.

Saken ble til slutt brakt inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som enstemmig slo fast at Norge ikke kan forby politisk reklame.

Det er denne dommen som er bakgrunnen for regjeringens beslutning. Ankefristen går ut i dag, og på en pressekonferanse i formiddag ble det klart at Norge ikke vil anke dommen, men altså heller innføre løsninger som skal innfri Menneskerettighetsdomstolens krav.

Domstolen begrunnet nemlig sin kjennelse med at TV-reklame er den eneste måten et parti som Pensjonistpartiet kan slippe til i fjernsyn på.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger