Ja, til politisk reklame

TV-Vest (nå TV Aftenbladet) har åpnet for politisk reklame på TV. Redaktør Per Fjeld er glad, men vil være med i utformingen av regelverket.

TV-Aftenbladet
Foto: NRK

Mange politikere har i årevis strittet imot politisk reklame på TV, men nå kan det bli fritt fram for politikerne å komme med sitt budskap i reklamesnutter.

For i dag går Norges ankefrist ut etter at en enstemmig menneskerettighetsdomstol i Strasbourg slo fast vi ikke kan forby politisk tv-reklame.

Etter det NRK erfarer vil ikke regjeringen sende inn noen anke for å prøve å få omgjort dommen.

Redaktør i TV-Aftenbladet, Per Fjeld, er fornøyd etter mange års kamp for å få etablert et prinsipp om at ytringsfrihet også skal gjelde for TV.

- Det er gledelig at regjeringen nå har tatt denne beslutningen, sier Fjeld.
Vi bidrar gjerne konstruktivt med regler for hvordan en kan begrense dette for å unngå eventuelle skadevirkninger. Vi har noen forslag til hvordan det kan gjøres.

- Det er gledelig etter alt strevet vi har hatt gjennom fem og et halvt år med å stå på prinsippene. Dette åpner for at andre involverte nå kan få komme til orde på rettferdig vis. Avgjørelsen har også den virkningen at det endrer europeisk rett på området som vil gjøre at andre land må forandre sine regler, sier Fjeld.