Strengt regulert politisk reklame

Regjeringa anker ikke dommen som tillater politisk reklame på norske tv-skjermer etter det NRK erfarer. De vil i stedet gå inn for strenge reguleringer.

Illustrasjonsbilde: Politisk TV-reklame

Fram mot valget kan du få Siv Jensens og andre politikeres salgsbudskap inn i stua via reklamepausene.

Foto: RIEDINGER Philippe / PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

I dag går Norges ankefrist ut etter at en enstemmig menneskerettighetsdomstol i Strasbourg slo fast vi ikke kan forby politisk tv-reklame. Et fullstendig forbud mot politisk tv-reklame bryter med menneskerettskonvensjonen slik domstolen ser det.

Les også: Fikk ja til politisk reklame

Etter det NRK erfarer vil ikke regjeringa sende inn noen anke for å prøve å få omgjort dommen.

Trond Giske kommenterer

Mange lurte på hva Giske hadde å si da dommen i Strasbourg kom.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det til tross for at kultur og medieminister Trond Giske flere ganger har antydet at han ville anke til storkammeret i Strasbourg. Giske har vært klart imot å slippe opp og tillate kjøpt sendetid med politiske ytringer på tv.

Les også: - De små kommer til å tape

Innfører regler

Når regjeringa nå velger å la dommen stå er det fordi de heller vil foreslå strenge regler for politisk TV-reklame på norske kanaler. Det kan f.eks. være begrensinger på pengebruk og sendetider for å blant annet å hindre at mye penger automatisk gir mye mye makt.

Det kan også vurderes pålegg til kanaler om å sende en viss mengde reklame for alle partier før et valg.

Etter det NRK erfarer er dette noe av argumentasjonen som Trond Giske vil bruke for å forklare snuoperasjonen på en pressekonferanse senere i dag.

Med liten sjanse til å vinne fram i noen ny Strasbourg-sak, ser regjeringen det som bedre å si i prinsippet ja til reklame, og så innføre en stram praksis etterpå.

Å innføre strenge regler bryter ikke med menneskerettskonvensjonen. Slike restriksjoner har mange europeiske land allerede, og det kan se ut som det blir løsningen også i Norge.

Video nsps_upload_2009_3_11_7_18_31_234.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Politisk tv-reklame blir trolig tillatt

Likevel, dommen som kom da TV-Vest tok prinsippsaken inn for Strasbourg-domstolen ser nå ut for å åpne for politisk reklame på norske tv-skjermer. Noe mange politikere har strittet hardt imot her i landet.

Les også: TV-Vest tar saken inn for Strasbourg

Fornøyd

TV-Vest er tatt over av Stavanger Aftenblad Multimedia, og redaktøren som startet saken ved å sende Pensjonistpartiets reklame har fulgt med. Per Fjeld, redaktør i TV-Aftenbladet, er fornøyd etter mange års kamp for å få etablert et prinsipp om at ytringsfrihet også skal gjelde for TV.

- Det er gledelig at regjeringen nå har tatt denne beslutningen. Vi bidrar gjerne konstruktivt med regler for hvordan en kan begrense dette for å unngå eventuelle skadevirkninger, og har klare noen forslag til hvordan det kan gjøres, sier Fjeld.

Les også: Vil være med i utformingen av regelverket

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger