Eiendomsskatt rammer også personer med lav inntekt

Rundt 3000 husholdninger med en samlet inntekt på 400.000 kroner eller lavere vil rammes av eiendomsskatt, viser en analyse fra Menon Business Economics.

Nikolai Astrup

KRITISK TIL SKATTEFORSLAG: Oslo Høyres leder Nikolai Astrup mener Arbeiderpartiets modell for eiendomsskatt rakner.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Valglogo

Rapporten er laget for Oslo Høyre, og viser at det ikke bare er personer med høy inntekt som omfattes av eiendomsskatten.

2925 husholdninger med en samlet inntekt før skatt på 400.000 kroner eller lavere vil rammes av eiendomsskatt. 613 av disse har inntekt under 200.000 kroner.

Nikolai Astrup

KRITISK TIL SKATTEFORSLAG: Oslo Høyres leder Nikolai Astrup mener Arbeiderpartiets modell for eiendomsskatt rakner.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

– Funnene viser at dette er en usosial skatt, som rammer mange tusen mennesker med lav husholdningsinntekt. Det vil være mange som ikke vil ha mulighet til å betjene skatten, sier Oslo Høyres leder Nikolai Astrup.

Stor skatteøkning

Rapporten viser også at to av fem med inntekt under 500.000 ikke har noen annen formue enn boligformuen. En av fem har under 500.000 i annen formue, mens altså to av fem har over 500.000 i formue.

– Det rapporten viser er at det er stort samsvar mellom høy inntekt og dyr bolig, men det finnes selvfølgelig noen unntak også der. Jeg kan ikke avvise at noen kan få problemer med å betale, svarer bystyrekandidat Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet.

For gruppen med inntekt under 200.000 og med en ligningsverdi på boligen over 1,75 millioner kroner, øker skatten med 30-40 prosent. For gruppen med inntekt mellom 200.000 og 300.000 og med en ligningsverdi på boligen over 1,75 millioner kroner, øker skatten med 12-28 prosent.

– Mulig å skjerme svake

– For de fleste eier banken mesteparten av boligen. Eiendomsskatt blir da en skatt på lån som kan bli vanskelig å bære for mange barnefamilier, og for pensjonister som sitter med en nedbetalt bolig, men ikke ønsker å flytte fra den, sier Astrup.

– Hvis man eier en verdifull bolig og tjener dårlig, kunna man ikke da solgt boligen for å få en romsligere økonomi?

– Jeg mener vi ikke skal innføre en skatt som tvinger folk til å selge boligen sin, svarer Astrup.

Jacobsen påpeker at det finnes ordninger for å skjerme de svakest stilte.

– Bestemmelser i eiendomsskatteloven gjør det mulig å sette ned eller ettergi skatt ved særskilte grunner, sier Jacobsen.

Astrup er skeptisk.

– Det vil være å skape klienter av folk. Da mener jeg det er bedre å ikke innføre skatten.

Arbeiderpartiet påpeker at 78 prosent slipper eiendomsskatt med dagens boligverdi. Dette vil endre seg dersom prisene fortsetter å stige.

– Vi har foreslått en veldig sosial modell med bunnfradrag på 4 millioner. Det er den mest sosiale modellen av alle byer, en skatt med svært gode omfordelingsegenskaper, sier Jacobsen.

Lovstridig?

En omfordeling som flere juseksperter mener kan være ulovlig.

– Det spesielle med denne modellen er at bare en femdel skal bli rammet. Det er annerledes andre kommuner, og etter mitt syn tvilsomt om man har adgang til. Følgene kan bli at den er ugyldig, sier leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, Bettina Banoun, som kaller modellen hjemmesnekret.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger