NRK Meny
Normal

E-sjefen: – Russland kan bli en betydelig risiko for Norge

Sjefen for etterretningstjenesten sier Russland har vist Vesten at de har modernisert og fornyet eget millitærvesen gjennom bombinger i Syria.

Generalløytnant Morten Haga Lunde

Sjef for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde om trusselvurderingen for Norge.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Generalløytnant Morten Haga Lunde er e-sjef

Generalløytnant Morten Haga Lunde legger frem Fokus 2016.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Sjefen for e-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, sier Russland ikke utgjør noen millitær trussel for Norge i dag, men at kjempenaboen i øst kan bli en betydelig risiko for Norge over tid.

Frykter sosial uro i Russland

E-sjefen sier at Russland har klart å fornye og modernisere sitt eget millitærvesen. Han sier også at bjørnen i øst har vist Vesten at de er kapable og villige til å bruke denne makten for å få gjennomslag og påvirkning også utenfor Russlands grenser.

Blant annet gjennom sin håndtering av krisene i Ukraina og Syria.

Det betyr at Russland ønsker å bli regnet med som en sterk global aktør på verdensscenen, men det er ikke her trusselen mot Norge potensielt ligger.

– Russland utgjør ingen milltær trussel mot Norge i dag, men Russland har tydelig vist vilje til å bruke alle statens ressurser til å beskytte sine interesser i og utenfor Russland. Det er vår vurdering av utviklingen i Russland på sikt kan bli en betydelig risiko og utfordring for Norge, sier e-sjefen.

Han sier det er et potensiale for sosial uro som kan gi Norge utfordringer på sikt.

– President Putin vil antageligvis ikke klare å levere de godene til det russiske folk som har lovet i 2016 og 2017. Det tror vi vil skape sosial uro på sikt.

En slik sosial uro vil også gi uforutsigbarhet når det gjelder hvordan Russland vil reagere på krevende situasjoner både i Russland og utenfor. Der ligger den potensielle usikkerheten.

Internasjonal terrorisme

Fokus 2016 peker også på terror og terrororganisasjonene IS (Islamsk stat i Irak og Levanten) og al-Qaida som de fremste trusslene mot vestlige interesser.

I rapporten heter det blant annet:

«Trusselen mot vestlige interesser fra militante islamister er alvorlig og blir stadig mer kompleks. (...) Norge (...) et legitimt mål for internasjonale terrorgrupperinger som deler deres ideologi.»

–Terrortrusselen mot norske mål og Norge vil øke dersom IS eller al-Qaida spesifikt inkluderer Norge i sine trusler og vurderinger, sa Lunde.

Trusler i det digitale rom

Lunde pekte på både kinesisk og russisk etterretning når han skulle gi et bilde av de truslene som truer Norge i det digitale rom.

Ifølge rapporten til Lunde har russiske aktører rettet «vedvarende aktiviteter» mot norske myndigheter og virksomheter i 2015. Dette ventes å fortsette også i fremtiden.

Er Norge rigget for de trusslene dere skisserer i rapporten?

– Det kommer an på hva man legger i «rigget for». Norge er et lite land og kommer aldri til å ha et forsvar som kan stoppe en eventuell russisk invasjon. Men vi er med i den mektige NATO-alliansen som er en del av det norske forsvaret, sier Lunde.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger