– Kan retten slå fast at han aldri skal slippes fri?

I dag ble Anders Behring Breivik tiltalt for terror, men mange frykter at massemorderen kan bli en fri mann etter noen år.

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell svarte leserne i et flere timer langt nettmøte onsdag.

Foto: NRK

Nettmøtet med advokat Harald Stabell avdekket en stor usikkerhet blant leserne.

– Informasjonsbehovet er stort, og leserne stilte gode og relevante spørsmål.

Mange synes det er forvirrende at Breivik tiltales for terror, samtidig som riksadvokaten ber retten dømme ham til tvunget psykisk helsevern.

– En psykotisk terrorist

Som en leser uttrykker det: «Hvordan kan en psykotisk persons (terror)forsett tas alvorlig?»

Andre lurer på om Breivik noen gang vil bli en fri mann.

Her kan du lese hele nettmøtet:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Kan fortsatt fengsles

Svein Holden

Aktor Svein Holden.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Bakgrunnen for at riksadvokaten går inn for tvunget psykisk helsevern, er den første sakkyndigrapporten som vurderte at Breivik er utilregnelig.

Men retten har allerede bedt om en ny vurdering, og påtalemyndigheten tar forbehold om at tiltalen kan endres.

– Påtalemyndigheten tar et utrykkelig forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om fengsel eller forsvaring med en tidsramme på 21 år, basert på bevisene som kommer fram under rettssaken, sa aktor Svein Holden under pressekonferansen i formiddag.

Ryddet opp i forvirring

Usikkerheten rundt Breiviks tilregnelighet var også det vanligste temaet under nettmøtet.

Mange synes det er forvirrende at han kan tiltales for terror med forsett, og samtidig ha status som utilregnelig.

Her følger noen av spørsmålene om tilregnelighet og Stabells svar:

Leser: Jeg leser at tiltalen kan endres mht. tilregnelighet i løpet av rettssaken. Har aktoratet mulighet til å endre andre deler av tiltalen etter at den er forkynt?

Stabell: Ja. Fordi bevisene kan endre seg under den videre etterforskning i denne saken, og under selve rettsbehandlingen.

Leser: Har du noen formening om hva som skal til for at en ny sakkyndigrapport vil bli tillagt vesentlig vekt i forhold til spørsmål om tilregnelighet?

Stabell: Dersom den konkluderer med utilregnelig, vil det antagelig ikke bli konkludert med tilregnelighet av retten når dommen avsies. Blir det derimot konkludert med tilregnelighet, er spørsmålet mer uklart, og vil kunne føre til at han kan straffes. Tingretten avgjør.

Leser: Dersom ABB blir dømt til tvunget psykisk helsevern, vil han da kunne holdes i fengsel?

Stabell: Nei, han vil da bli holdt innesperret på en sykehus så lenge han er syk. Deretter kan det bli tale om fengsel, men det er et omstridt spørsmål.

Leser: En terrortiltale forutsetter vel terrorforsett. Hvordan kan en psykotisk persons forsett tas alvorlig? Han vet jo ikke hva han gjør. Hvis han ikke kan dømmes for terror, går han jo fri. Han er ikke tiltalt for drap, bare drap som resultat av en terrorhandling.

Stabell: Godt spørsmål! ABB har erkjent handlingene, som klart er terrorhandlinger. Dersom han finnes utilregnelig, kan ikke straffes, fordi han er psykotisk. Handlingene er da heller ikke forsettlig utført, da forsett forutsetter tilregnelighet.

Leser: Kommer han noen gang til å kunne spasere fritt i gatene? Eller vil faren for at noen henretter han hvis han slipper ut være så stor at man ikke slipper ham ut selv om han skulle bli «frisk»?

Stabell: Det er umulig å si noe om nå. Han vil ganske sikkert ikke bli sluppet ut så lenge han vil bli vurdert som farlig for samfunnet. Risikoen for at han skal bli henrettet vil ikke være en del av vurderingen for om han slipper ut eller ikke.

Leser: Burde ikke samfunnet fått en slags garanti for at han aldri slipper ut? Eller går ikke det sånn loven er i dag?

Stabell: Nei, det går ikke an etter dagens lovgivning.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger