Dette koster verden 12 milliarder arbeidsdager i året

Da noen av verdens fremste depresjonsforsker gikk sammen for å undersøke hvor mye depresjon og angst koster verden hvert år, fant de tall som får alarmbjellene til å ringe både hos Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon.

uke11 viten RETNING 01.jpg F/col MRI mid-sagittsal scan of normal brain

Omlag 615 millioner mennesker verden over sliter med depresjon. Mangel på behandling koster samfunnet milliarder hvert år, ifølge en ny studie. Illustrasjonsfoto.

Foto: Scanpix / NTB Tema

Den psykiske helsetilstanden og helsetilbudet i 36 land med 80 prosent av verdens befolkning er undersøkt. Forskernes funn ble først publisert i tidsskriftet The Lancet Psychiatry, og er nedslående.

Depresjon er den sykdommen som totalt koster samfunnet mest. Hvis ikke behandlingstilbudet blir bedre kommer 50 millioner årsverk, eller 12 milliarder arbeidsdager, til å gå tapt hvert eneste år de neste 14 årene.

– Viktige funn

– Forskernes funn er ekstremt viktig fordi tallene også viser at vi kan gjøre noe med dette hvis vi vil, sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i

Arne Holte

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo Arne Holte.

Foto: Lene Solbakken

helsepsykologi ved Universitetet i Oslo Arne Holte.

Han forklarer at depresjon og angst er lidelser som koster samfunnet mye fordi det rammer mange og går ut over arbeidsevnen og helsa.

– Ta for eksempel Norge. Psykiske lidelser koster oss 185 milliarder kroner per år, men kun 13 prosent av kostnadene er behandlingskostnader. Resten er såkalte indirekte kostnader, som tapt produktivitet, trygder og andre samfunnskostnader. Når det er så billig å behandle sammenlignet med tapet om vi ikke gjør noe, blir den økonomiske gevinsten ved å sette inn tiltak stor.

Han understreker likevel at det også er nødvendig å jobbe forebyggende.

WHO: – Må ta grep

Nesten en av ti har en psykisk lidelse. Ifølge studien har antall personer som sliter med angst og depresjon økt fra 416 millioner mennesker i 1990 til 615 millioner i 2013.

– Psykisk helse er ikke bare et problem for allmennheten, men det er et utviklingsproblem. Vi må handle nå, fordi tapet av arbeidskraft er noe verdensøkonomien ikke har råd til, sier Verdensbankens president Jim Yong Kim, til The Guardian.

Margaret Chan i WHO

Generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon Margaret Chan er bekymret over at mange med depresjon og angst ikke får behandling.

Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Det er spesielt personer som opplever katastrofer som krig, terror, matmangel og lignende, som er utsatt. WHO anslår at en av fem rammes av angst og depresjon i kriser.

– Denne nye studien viser hvor viktig det er å satse på psykisk helse med tanke på økonomi, sier generalsekretær i WHO Margaret Chan.

– Vi må finne måter å gjøre behandling mot angst og depresjon tilgjengelig for alle, barn, kvinner og menn, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger