Dagen-redaktør krever unnskyldning fra Støre

I 2006 ble Dagen-redaktøren anklaget av UD for å skape konflikt, da han trykket Muhammed-tegningene. Nå krever han en unnskyldning fra daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Støre sier han ville gjort ting annerledes i dag.

Vebjørn Selbekk

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener det er på høy tid at tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre beklager sin håndtering av karikaturstriden i 2006.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

– Jeg krever ikke noen unnskyldning av Jonas Gahr Støre for egen del, men jeg synes han burde ha bedt det norske folk om unnskyldning, sier sjefredaktør for avisa Dagen, Vebjørn Selbekk, til NRK.

Jonas Gahr Støre beklager dersom noe han eller regjeringen sa som gjorde situasjonen for Selbekk mer utsatt, men han vil ikke beklage overfor det norske folket for å ha unnlatt å stå opp for ytringsfriheten.

– Nei, jeg synes ikke at jeg har noe å si unnskyld til i forhold til det, sier Støre.

– Det var en vanskelig situasjon, vi balanserte med å slå ring rundt ytringsfriheten i alt vi sa, samtidig som vi også skulle håndtere en situasjon hvor norsk ambassade ble angrepet. Det ble skutt og kastet stein mot nordmenn ute i verden. Da måtte vi forklare en norsk situasjon, sier Støre.

Ble drapstruet

Vebjørn Selbekk

Vebjørn Selbekk ble etter trykkingen av tegningen drapstruet og måtte gå i dekning. Han føler han ikke fikk den støtten han burde fått fra politisk hold.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold, Håkon Mosvold Larsen, Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

I 2006 trykket Selbekk Muhammed-tegningene i den kristne ukeavisa Magazinet, ble drapstruet og måtte gå i dekning. I stedet for å få støtte fra politisk hold, følte han at nettopp han ble dolket i ryggen, trass i at andre medier også hadde trykket tegningene.

Aftenposten avslørte at Utenriksdepartementet gav norske ambassader en instruks om hvordan de skulle håndtere eventuelle reaksjoner:

«Karikaturtegningene i det kristne bladet Magazinet er ikke konstruktive for å bygge den nødvendige bro mellom mennesker med ulik religiøs tro og etnisk bakgrunn. De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt», het det blant annet i e-posten til ambassadene.

Syndebukk

Da daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre uttalte at det fantes ekstremister på begge sider, opplevde Selbekk at han ble gjort til en syndebukk.

– Det var ingen andre regjeringer i Europa som utpekte en mann og en avis som en fiende og gjorde det i stedet for å forsvare ytringsfriheten. Der står den rødgrønne regjeringen i en særstilling, sier Selbekk.

Han mener at Støre ikke bør være høy og mørk angående ytringsfriheten når den nå har blitt sterkt angrepet i Paris, uten også å ta et oppgjør med det han sa og gjorde tilbake i 2006.

– Sånn som jeg ser det, er karikaturstriden en av de store ripene i lakken på en politiker som ellers fremstår ganske uangripelig. Her feilet han virkelig og det bør han gjøre godt igjen, sier Selbekk.

Artikkelen fortsetter under videoen

For åtte år siden opplevde Dagen-redaktøren å bli anklaget av utenriksdepartementet for å skape konflikt, da han trykket Muhammed-tegningene. Nå krever han en unnskyldning fra daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre sier til NRK at han ikke føler han har noe å beklage overfor det norske folk, men at han beklager til Selbekk for belastningen han ble utsatt for.

Veik håndtering

VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, mener at norske politikers håndtering av karikaturstriden var veik.

Hanne Skartveit

VGs politiske redaktørredaktør, Hanne Skartveit, sier norske politikere ikke stod opp for ytringsfriheten slik de burde ha gjort i 2006.

Foto: NRK

– Norske politikere bestod ikke testen i 2006. Regjeringen beklaget langt på veg og kalte det «uroen karikaturtegningene hadde skapt.» De la nærmest skylda på redaktør Vebjørn Selbekk for brann i ambassaden i Damaskus i Syria. De stod ikke opp for ytringsfriheten slik de burde ha gjort, sier Skartveit til NRK.

– Jeg har stor sans for Støre både som politiker og menneske, men jeg mener at han bør ikke gå videre nå og bli statsminister i Norge uten også å ta et skikkelig oppgjør i denne saken og få lagt den bak seg en gang for alle, sier Selbekk.

Ifølge Støre var dette talepunkter som gikk fra UD til ambassader i andre land hvor de har «helt annen kultur for å forstå hva som ytres i et land med ytringsfrihet».

– Vi sa klart ifra om at ytringsfriheten er en bærebjelke i det norske samfunn og kultur, samtidig som vi ga uttrykk for at vi forsto at folk var blitt såret og opprørt. Det kunne man se også i vårt eget samfunn. Men der ifra og til på noen måte å legitimere at noen bruk vold, truer eller går utenfor demokratiets spilleregler, er det milelangt, sier Ap-lederen.

– Derfor fordømmer vi det som skjedde da, og selvfølgelig på det sterkeste det som skjedde i går i Paris.

Tar lærdom

Den tidligere utenriksministeren sier at han nok ville ha gjort ting annerledes i dag når det gjelder departementets fokus på at akkurat Selbekks avis slo opp tegningene på førstesiden.

– Vi gjorde nok for mye ut av at det var den ene avisen i forhold til at ytringsfriheten ikke skiller mellom om det er små eller store aviser som trykker, forteller Støre og sier at dette er noe han har tatt til seg.

– Jeg mener det er riktig å gå i seg selv og si at vi utsatte Selbekk for en belastning som var mer enn folk normalt burde ha.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger