Hopp til innhold

Alle busser innstilt i Oslo og Akershus – FHI overvåker situasjonen

Nesten 4000 bussjåfører er tatt ut i streik. Alle busser i Oslo og Akershus er innstilt. Fagforeningene varsler at de vil trappe opp streiken. Helsemyndighetene følger med.

Mye folk på Jernbanetorget i Oslo mandag morgen

MYE FOLK: Det var trangt om plassen på trikken på Jernbanetorget i Oslo sentrum mandag morgen. NRKs reporter melder at svært få bruker munnbind.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Bussjåførenes fagforeninger varsler at ytterligere 4500 sjåfører vil bli tatt ut i streik lørdag.

Opptrappingen omfatter alle sjåfører i fylkene Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark. I tillegg vil bussjåfører i deler av Nordland og Agder legge ned arbeidet, ifølge Yrkestrafikkforbundet.

Dersom partene ikke blir enige før lørdag, vil totalt 8500 sjåfører over hele landet være i streik.

Bortsett fra fortsatt skjerming av helsetransport og flyplass, vil det ikke bli gitt noen unntak.

– Vi følger situasjonen i og rundt Oslo gjennom våre vanlige systemer for å telle legekontakter, tester, smittede og innleggelser, samt kontakt med de berørte kommunene.

Det sier overlege i FHI, Preben Aavitsland, og fortsetter:

Preben Aavitsland

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sier instituttet følger med på situasjonen i forbindelse med streiken.

Foto: epidemi.as

– De berørte kommunene kan velge å gi særlige anbefalinger for sine innbyggere, for eksempel oppfordre dem til å arbeide hjemmefra hvis mulig. Statens helsetilsyn vurderer om streiken utgjør fare for liv og helse, og vil i så fall varsle regjeringen om dette.

Overvåker situasjonen

Statens helsetilsyn overvåker om arbeidskonflikten medfører fare for befolkningens liv og helse i samarbeid med fylkesmennene.

Fylkesmennene har løpende kontakt med helseforetakene og kommunene om mulige konsekvenser av streiken. De rapporterer om dette til Statens helsetilsyn. Helsetilsynet rapporterer daglig status videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsetilsynet presiserer på sine nettsider at partene i streiken har ansvar for å sikre at befolkningens liv og helse ikke settes i fare.

– Vi har bedt partene om å redegjøre for hvilken risikovurdering som er gjort i forbindelse med uttak til streiken, for å hindre at den rammer særlig sårbare og utsatte grupper.

Partene må også redegjøre for hvilke tiltak de har satt i verk for å unngå å sette liv og helse i fare.

Alle Ruters busser i Oslo og Akershus står parkert.

PARKERT: Alle Ruters busser i Oslo og Akershus er parkert. Som her på Ulven i Oslo.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Busstans i Oslo-regionen

– Det aller viktigste kravet er selvsagt det som går på lønn. Denne yrkesgruppen her, de har sakket akterut over lengre tid hengt etter lønnsmessig med alle de kan sammenligne seg med. Men også at vi har sett at de har fått en arbeidstid som er svært krevende, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til NRK.

Foreløpig er Oslo-regionen hardest rammet av streiken. Alle Ruters busser i Oslo og Viken er innstilt. I tillegg er mange av avgangene til Brakar og Østfold kollektivtrafikk innstilt.

– Reisende oppfordres til å finne alternative transportmåter, eller la være å reise i forbindelse med streiken, skriver kollektivselskapet Ruter i en pressemelding.

Streiken rammer ikke VYs tog, trikken, T-banen eller båtene. Men fordi streiken er en lovlig arbeidskonflikt, vil det ikke bli satt inn ekstra kapasitet.

– Ruter forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt og vil derfor ikke sette inn ekstra kapasitet.

Krever lønn som industriarbeiderne

Partene i konflikten er NHO Transport, på arbeidsgiversiden. På arbeidstakersiden står Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet.

Kjernen i konflikten er lønn. Bussjåførene krever å få samme lønn som industriarbeiderne.

Norsk Industri og Fellesforbundet i årets lønnsoppgjør

Leder i Fellesfordundet, Jørn Eggum.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi kan ikke godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør. I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, sier Eggum.

Han framholder at det for 13 år siden ble etablert en enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen. Bussjåførene skal ha lønn på linje med lønna i industrien.

– Siden den gangen har det motsatte skjedd, sier Eggum. De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med over 16.000 kroner.

Direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, er uenig.

Jon H. Stordrange

Direktør i NHO Transport, Jon H Stordrange.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Bussjåfører ligger i dag på om lag 91 prosent av gjennomsnittet i industrien. Men de siste årene har mange av de lavtlønnede jobbene i industrien forsvunnet. Det har bidratt til at gjennomsnittet har blitt høyere enn det var før, fordi mange jobber er automatisert eller flyttet til utlandet. Det har gjort det vanskeligere å følge lønnsutviklingen i industrien, sier Stordrange.

Han peker også på frafall av billettinntekter det siste halvåret, som følge av færre reisende under koronapandemien.

300.000 reisende rammet

3800 bussjåfører i Oslo og Viken ble søndag tatt ut i streik. Det skjedde etter at NHO transport ikke ble enige med fagforeningene Fellesforbundet, YTF og andre LO-forbund.

Det er anslått av 300.000 passasjerer blir rammet av busstreiken.

En av dem er Kiran Islam. Hun brukte 30 minutter mer enn vanlig fra Mortensrud til Vinderen.

– Vanligvis tar jeg bussen, men i dag måtte jeg gå for å ta T-banen. Jeg synes det er dumt at det er vi reisende som blir rammet av dette, sier hun.

Kiran Islam måtte gå i 30 minutter for å ta T-banen

Mange reisende bruker lengre tid til jobb på grunn av busstreiken. En av dem er Kiran Islam.

Foto: NRK

Statens vegvesen rådet på forhånd alle som kan til å ha hjemmekontor. Eller å kjøre utenom rushtiden. Mye tyder på at mange har fulgt oppfordringen.

– Foreløpig ser det ut til at trafikken går relativt normalt. Noe økning er det nok, men den er ganske marginal foreløpig, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Statens vegvesen til NRK.

Skolebussene står

Skoleelever i Oslo og Viken som er avhengig av skoleskyss, måtte klare seg uten skyss mandag. På grunn av streiken er så godt som alle skolebusser i de to fylkene innstilt.

Unntaket gjelder skoleskyssen i Hemsedal og enkelte linjer i Nore og Uvdal, Flesberg og Sigdal.

I tillegg vil tilrettelagt skoleskyss gå som normalt dersom de aktuelle elevene har blitt informert om noe annet.

På grunn av streiken har flere skoler valgt å ha hjemmeskole.

Også flere av flybussene til og fra Oslo lufthavn er innstilt. Torpekspressen og OSL-Ekspressen, som driftes av Unibuss, er også innstilt inntil videre.

Streikevakter på Jernbanetoget.

I STREIK: Milos Masik og Frode Eriksen sto streikevakt på Jernbanetorget i Oslo mandag morgen.

Foto: Andreas Jonassen / NRK

AKTUELT NÅ