Hopp til innhold

3800 bussjåfører i streik

Busstrafikken i Oslo og Viken er rammet av streik fra klokken 6 søndag morgen. Det er klart etter at det ble brudd i meklingen i natt.

Streikevakter på Alnabru

På Alnabru i Oslo var streikevaktene på plass søndag morgen.

Foto: Tarjei Mo Batalden / NRK

Partene håpet i det lengste på en avtale, men like etter klokken 4 i natt ble det brudd.

I første omgang er det 3.800 sjåfører som er tatt ut i streik. Det fører til en rekke innstillinger i Oslo og Viken:

  • Alle Ruters by- og regionbusser i Oslo og gamle Akershus står.
  • Flere av bussene til Brakar og Østfold kollektivtrafikk står. Men en del av skoleskyssrutene til Brakar er ikke berørt.
  • Vys busser i Oslo og Viken er også omfattet av streiken. Det går ut blant annet ut over flere bussruter og skoleskyss.
  • Flere av flybussene til og fra Oslo lufthavn innstilles.
  • Torpekspressen og OSL-Ekspressen, som driftes av Unibuss, er inntil videre innstilt.

NHO mener det ikke var mulig å etterkomme lønnskravene fordi koronapandemien legger et hardt press på bransjen om dagen.

– Arbeidstakerne kom til mekling med svært høye krav som vi ikke kunne imøtekomme. Vi må redde arbeidsplasser og unngå permitteringer og overgang til deltidsstillinger framfor å betale langt høyere lønn, sier John Stordrange administrerende direktør i NHO Transport.

Dag-Einar Sivertsen (Fellesforbundet), Jane Brekkhus Sæthre (Jernbaneforbundet), Jim Klungnes (Yrkestrafikkforbundet) og Stein Guldbrandsen (Fagforbundet)

Søndag morgen møtte de streikende forbundene pressen. Fra venstre: Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet, forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Jernbaneforbundet, forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet og forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet.

Foto: Christian Grotnes / NRK

NHOs argument om at pandemien gjør det umulig å gi bussjåførene lønnsøkningen de krever, gjør ikke noe særlig inntrykk på forbundssekretær Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

– Vi registrerer det de sier. Vi er av en litt annen oppfatning. Vi mener bestemt at det er innenfor de rammene som det er mulig å oppdrive. Det skulle være mulig å få til også i de økonomiske tidene som selskapene påstår at de er oppe i, sier Sivertsen til NRK.

Mener avtale ble brutt

Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet sier at de aldri fikk en skikkelig forhandling om løsninger.

– Avstanden mellom partene var for stor, vi var på hver vår planet. Vi kom aldri inn i en ordentlig diskusjon om løsninger, sier han til NRK.

Etter bruddet viser arbeidstakerorganisasjonene til en avtale de inngikk med arbeidsgiversiden i 2004. Da ble man enige om at man skulle løfte bussjåførene med lønn og kompetanse, for å komme opp på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet mener denne avtalen ble brutt i år.

– Det vi opplevde i forhandlingene, er at arbeidsgiver løper fra den enigheten vi har hatt. De snakker som om de ikke er med på den, og forholder seg ikke til kravene våre, sier han til NRK.

Ifølge Norsk Jernbaneforbund har også anbudskonkurranser i transportsektoren ført til press på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det har ført til færre hele stillinger, og vanskeligere å rekruttere sjåfører, sier forbundsleder Jane Brekkhus-Sæthre.

– Slik det er nå, er det nesten ikke mulig å leve av lønna. Mange av dem som kjører buss nå er pensjonister med AFP ved siden av jobben som bussjåfør.

Ikke mulig med skisse

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier partene var for uenige til at det var mulig å finne en løsning i meklingen.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier det var for stor avstand mellom partene til at det var mulig å komme fram til en løsning.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

– Det har vært bevegelse mellom partene i meklingen, men de kom ikke nær nok hverandre til at det var grunnlag for enighet. Det var heller ikke noe grunnlag for meg å legge fram en skisse for partene, sier han til NRK.

Ruland sier det nå er opp til partene å finne en løsning på konflikten.

– Nå er konflikten et faktum, og nå må vi hvor lenge den varer. Det er partene sitt ansvar å løse denne konflikten. Og så står vi til rådighet for partene dersom de ønsker å komme i mekling igjen.

Innstilte ruter

Ruter sier streiken betyr at alle by- og regionbusser i Ruters område er innstilt. Det gjør at reiseselskapet frykter økt press på bane og trikk.

– Vi står nå midt oppe i en pandemi, der vi skal holde avstand til hverandre. Da frykter vi økt press på andre kollektive reisemåter. Vi oppfordrer derfor folk til å la være å reise kollektivt, og heller bruke sykkel eller gå i de tilfellene det er mulig, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen til NRK.

Også bussene til Brakar og Østfold kollektivtrafikk er berørt. Men Brakar sier noe av skoleskyssen blir opprettholdt.

I tillegg rammes busstilbudet til Vy av streiken. Dette omfatter blant annet rutebusser, skoleskyss og buss for togtilbudet fram til søndag ettermiddag, skriver de på sine nettsider.

Også flere av flybussene til og fra Gardermoen blir innstilt som følge av streiken. Det gjelder FB3 Lommedalen, FB5 Oslo sentrum og FB11 Fredrikstad, som betjenes av Vy, opplyser Norgesbuss Ekspress til NRK.

Kan bli trappet opp

I det første streikeuttaket blir det tatt ut 3.800 sjåfører i Oslo og Viken. Rundt halvparten av disse er organisert i Yrkestrafikkforbundet.

Fellesforbundet er tydelig på at de 3.800 sjåførene som først blir tatt ut, kun er begynnelsen.

– Hvis vi kommer til det punkt at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

AKTUELT NÅ