Bryter arbeidsmiljøloven 20 ganger i snitt hver dag

Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus brøt arbeidsmiljøloven nær 8000 ganger i 2014. Når valget står mellom å følge loven eller redde liv, velger lederen for akuttklinikken det siste.

Øyvind Skraastad

– FOR RIGIDE REGLER: – Dagens arbeidsmiljølov gjør det veldig vanskelig for meg å oppbemanne brått når jeg trenger det, sier Øyvind Skraastad, leder for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Foto: NRK

– Dagens arbeidsmiljølov gjør det veldig vanskelig for meg å oppbemanne brått når jeg trenger det, sier Øyvind Skraastad, leder for akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Øyvind Skraastad

Ifølge Øyvind Skraastad er akuttjenesten veldig uforutsigbar. Han må veldig ofte be ansatte om å jobbe ekstra når det kommer mange pasienter, eller når de selv har sykefravær.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Han har over 2300 ansatte som tar seg av pasienter som svever mellom liv og død. De bemanner ambulanse- og helikoptertjeneste, mottaket for akuttpasienter og driver operasjons- og intensivvirksomhet.

Ifølge Skraastad er akuttjenesten veldig uforutsigbar. Sjefen må veldig ofte be ansatte om å jobbe ekstra når det kommer mange pasienter, eller når de selv har sykefravær.

– Det viktigste for meg er å ha forsvarlig pasientbehandling. Når jeg bryter loven, så er det ikke fordi jeg ikke tar den på alvor. Vi har åpenbart et systemproblem når vi bryter loven så mange ganger.

– For rigide arbeidstidsbestemmelser

Tidligere var lovbruddene ved Oslo universitetssykehus enda høyere, rundt 12000–13000 i året for akuttklinikken, ifølge Skraastad. En storstilt opprydding reduserte antallet lovbrudd til rundt 8000 i 2014, men tallet er fortsatt høyt.

Ifølge klinikklederen er årsaken at dagens arbeidstidsbestemmelser er for rigide og tidkrevende når man skal søke om unntak.

– Jeg ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv der folk har forskjellige behov. Noen vil samle arbeidstiden sin, mens andre vil jobbe mer i enkelte uker.

Han ser positivt på regjeringens forslag om å øke vaktene fra ti til tolv timer.

– Vil ikke ansatte føle seg presset til å jobbe mer, dersom arbeidsmiljøloven åpner for det?

– Det er ikke noen klok løsning for meg å presse ansatte, som er ettertraktet arbeidskraft, inn i arbeidsmåter de ikke er komfortable med, sier Skraastad, som mener frivillighet må ligge til grunn dersom arbeidsøktene skal økes utover det som er tillatt i dag.

Fagforbundet: – Arbeidsmiljøloven fleksibel nok

Bjørn Wølstad-Knudsen

Tillitsvalgt for Fagforbundet på OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen mener økt grunnbemanning er løsningen på problemet, ikke å endre arbeidsmiljøloven.

Foto: Fagforbundet

Tillitsvalgt for Fagforbundet på OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen er sterkt uenig i at det trengs noen oppmyking av dagens arbeidsmiljølov.

– Dette er for enkelt. Ansatte har allerede i dag i stor grad mulighet til å frivillig jobbe helg og kveld med dagens lov, dersom de ønsker det.

Han peker på at en ansatt som gjerne vil jobbe veldig mye, også trenger regulering for at han/hun ikke skal slite seg ut eller utsette pasienter for feil.

– Det handler rett og slett om å ansette nok folk, ikke at folk skal jobbe enda mer og slite seg ut. Det første skrittet for å slippe brudd på arbeidstidsbestemmelsene er å øke grunnbemanninga. Det er velkjent, og noe vi stadig diskuterer med ledelsen.

I NRK Debatten torsdag 22. januar diskuterer arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) regjeringens forslag om å endre arbeidstiden og reglene for overtid.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger