Breivik snakker med de sakkyndige

Anders Behring Breivik samarbeider nå med de nye psykiaterne i terrorsaken, og har møtt dem flere ganger i fengselet.

Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra

Vikebe Hein Bæra og Geir Lippestad forteller at Breivik mest sannsynlig slipper tvangsinnleggelse etter at han nå har bestemt seg for å prate med psykiaterne.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Anders Behring Breivik nektet i ukevis å snakke med de nye sakkyndige. Han skulle bli tvangsobservert i stedet, men rett før innleggelsen skiftet han mening.

Nå har Breivik hatt tre samtaler med de sakkyndige siden torsdag. De sitter nå og prater i samme rom i fengselet, uten glassvegg.

Endret mening

Det er rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som før rettssaken skal levere den andre rapporten om Breiviks mentale helse. Nå treffer de terrorsiktede nesten daglig, hver for seg.

Geir Lippestad forteller til NRK at Breivik nå har fulgt rådet til forsvarerteamet, men at det var flere årsaker til at Breivik ombestemte seg.

– Det var nok flere faktorer. Etter kjennelsen fra Høyesterett var det klart at det eneste alternativet var en lang observasjon. Da fant han ut at det beste ville være å samarbeide. Det var også et råd ifra oss.

– Er målet hans å slippe observasjonen?

– Nei, jeg tror nok at målet hans er litt annerledes. Han sier at 80 prosent av det de første sakkyndige har referert av samtaler er oppdiktet. Han har vel et håp om at han nå får anledning til å uttrykke seg på nytt.

Tar opp samtalene

Etter det Lippestad kjenner til skal Breivik samarbeide godt med de sakkyndige. De foregår som i høst, men denne gangen får forsvarerne et opptak av hva som blir sagt.

– Samtalene er i gang. De startet senest forrige uke, og de foregår slik som samtalene med de første sakkyndige. Det nye er at alt blir tatt opp på bånd som vi forsvarere får en kopi av. Det skal vi ha for å kontrollere det han har sagt, slik at man har det for ettertiden.

Lippestad understreker at beslutningen om en tvangsobservasjon fortsatt foreligger, slik at de sakkyndige har mulighet til å kreve en slik undersøkelse. Han tror likevel at det er usannsynlig at dette kommer til å skje, siden Breivik nå samarbeider.

– Ja, jeg tror han er forberedt på begge deler. Han er av den oppfatning at 80 prosent av innholdet i forrige rapport var oppdiktet. Så vil han sikkert være mer tydelig på hvordan han fremstiller seg selv.

Vil bli erklært utilregnelig

Anders Behring Breivik og Vibeke Hein Bæra

Ifølge forsvarerne er Breivik lite opptatt av hvilken straff han får.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Tidligere har Breivik sagt at han har sett muligheten i å bli erklært utilregnelig. Dette har endret seg blant annet fordi han mener det er så mye uriktig i det som har fremkommet i rapporten.

– Nå ønsker han at de nye sakkyndige skal legge ned påstand om tilregnelighet, sier medforsvarer Vibeke Hein Bæra.

Hun tror ikke det er straffen som er avgjørende for hvordan Breivik stiller seg i saken.

– Jeg tror ikke det er så viktig for ham hva slags straff han ilegges. Det viktigste for ham er å få forklart hvorfor han gjorde det han gjorde.

SISTE NYTT

Siste meldinger