Hopp til innhold

Breivik holdes i fengsel – anker avgjørelsen

Tingretten sier nei til Anders Behring Breiviks krav om prøveløslatelse. – Tiltalte fremsto som blottet for empati og medfølelse, skriver dommeren. Breivik anker dommen.

Rettsbehandling av terrordømte Anders Behring Breiviks krav om prøveløslatelse

HOLDES INNE: Anders Behring Breivik på vei ut av det provisoriske rettslokalet siste dag i saken om prøveløslatelse.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den enstemmige avgjørelsen fra Telemark tingrett kom tirsdag ettermiddag.

Breivik anker dommen.

– Jeg har gått gjennom resultatet med klienten min, og han har gitt uttrykk for at han ønsker å anke. Jeg har ikke så mye mer å si enn det, sier forsvarer Øystein Storrvik til NRK.

Selv om Breivik anker, kan lagmannsretten velge å ikke ta opp saken. Det kan de gjøre om de mener saken ikke har mulighet for å føre fram.

– Hvor trygge er dere på at lagmannsretten vil ta saken?

– Vi er på ingen måte trygge på det, svarer Storrvik.

Han sier til NRK at de forbereder en egen sak om Breiviks soningsforhold.

– Vi forbereder et søksmål om det vi mener er et brudd. At menneskerettighetene hans er krenket under de forholdene han sitter under. Det har vært prøvd i retten før, men det har gått flere år med svært lite endringer og forbedringer. Så vi forbereder det nå, sier Storrvik.

– Samme ideologi som i 2011

Retten viser til at Breivik ikke har endret seg, og at hans samfunnsbilde og ideologi er som i 2011.

«Tiltalte fremstår som åpenbart forstyrret og med en tankeverden som det er vanskelig å trenge inn i for andre. Han har det samme ideologiske utgangspunktet i dag som i 2011, men forklarte at han heretter vil arbeide for sitt syn kun med fredelige midler, skriver retten som ikke fester lit til dette.

De viser til rettspsykiater Randi Rosenqvist som har forklart at Breivik ikke er pålitelig.

Aktor Hulda Karlsdottir sier påtalemyndigheten er godt tilfreds med resultatet, og at de ikke er overrasket over at Breivik anker.

Også leder i støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, mener dommen var som forventet.

– Rettssaken i seg selv bekreftet jo bare det vi har blitt fortalt ved de tidligere rundene i retten, at terroristen fortsatt er veldig, veldig farlig.

Hun sier at det dessverre er som forventet at Breivik anker.

– Det som er vanskelig, er uforutsigbarheten i nye saker som kommer. Det tenker jeg er vanskelig for både meg personlig og for mange andre, sier Røyneland til NRK.

– Fremsto blottet for empati

Dommeren skriver at Breivik ikke viste synlig anger.

«Han tok på et vis avstand fra handlingene ved å konstruere en virkelighet med seg selv som en hjernevasket soldat som kun adlød ordre. Hvem som ga ordre og hvordan ordre ble gitt, er imidlertid så diffust at det ikke er mulig å tro at tiltalte selv tror på dette.»

Dommeren mener Breivik forsøker å tilpasse forklaringen slik at det skal lønne seg for ham. Men retten mener det han sier er lite troverdig.

«Tiltalte fremsto som blottet for empati og medfølelse for ofrene for terroren. Han ga verbalt uttrykk for sorg over de som ble rammet. Men samtidig forsvarte og muligens legitimerte han sine handlinger med at de fleste som ble rammet på Utøya ikke var barn, men personer med «lederverv». Dette til tross for at han må kjenne til at det blant de drepte var barn helt nede i 14-års alder,» står det i avgjørelsen.

De skriver at de ikke kan legge til grunn at han ikke lenger er voldelig, slik han påsto i retten.

«Hans verbale forsikringer og hans æresord er lite verdt, selv om han skulle mene det idet han sier det. Retten har etter dette kommet til at voldsrisikoen for tiltalte er kvalifisert og reell og den samme i dag som da dom på forvaring ble avsagt i august 2012,» skriver dommeren.

Psykiatrisk uendret

I retten av psykiater Randi Rosenqvist tydelig på at Breivik fortsatt er en farlig mann.

– Statistisk sett er muligheten for ny voldsutøvelse høy ved eventuell prøveløslatelse, konkluderte Rosenqvist.

KLAR TALE: Psykiater Randi Rosenqvist sa i retten at Breivik er farlig og ikke bør prøveløslates.

Nazihilsen

Saken gikk over tre dager i Skien fengsel, der gymsalen ble brukt som provisorisk rettslokale.

Breivik kom hver dag med naziplakater og papirer med høyreekstremt innhold festet til dressen og en veske.

Budskapet hans var at det pågår et folkemord på hvite, en kjent konspirasjonsteori i høyreekstreme miljøer. Flere ganger gjennom dagene forsøkte han å fange pressens oppmerksomhet. Han stilte seg opp for å bli tatt bilde av og pekte på teksten han hadde med seg.

Han kom med flere nazihilsener, også direkte rettet mot dommeren.

Samtidig hevdet Breivik at han nå tar avstand fra vold.

– Jeg ber om forståelse for det, at man kan være nazist uten å være militant. Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror samt objektivene i manifestet. Jeg gir dere herved mitt æresord på at dette er bak meg for all tid, sa Breivik.

Han omtalte seg som stortingskandidat for nazibevegelsen i Norge.

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir mener dette har liten troverdighet. Hun viste til rettspsykiater Randi Rosenqvist og fengselets vurdering. De mener Breivik fortsatt er en farlig mann.

FIKK IKKE KLART SVAR: Aktor Hulda Olsen Karlsdottir spurte flere ganger hva Breivik mener om 22. juli-terroren.

Forsvarer Øystein Storrvik var under rettssaken opptatt av at Breivik ikke har noen progresjon i soningen. Han mener fengselet må forsøke å legge til rette for at Breivik kan møte andre personer enn ansatte.

Dommer Dag Bjørvik skriver i avgjørelsen at retten ikke har grunnlag for å ta stilling til eller kommentere den kritikken som kom om soningsforholdene for tiltalte.

VIDEO: Anders Behring Breivik omtaler seg i dag som nazist.

Kan bli mange runder i retten

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden en domfelt kunne ilegges da Breivik ble dømt. Breivik benyttet altså den første muligheten han hadde til å be om å bli løslatt på prøve.

22. juli-terroristen har mulighet til å begjære seg løslatt på nytt ett år etter forrige rettskraftige avgjørelse.

Dersom Breivik soner hele forvaringstiden på 21 år, kan retten forlenge forvaringen med fem år av gangen.

NRK har besluttet som hovedregel å ikke vise bilder av Breiviks høyreekstreme budskap og nazihilsener. NRKs redaktører er tydelige på at NRKs dekning ikke skal bære preg av å være noen talerstol for Anders Behring Breivik. Les mer om dette her.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger