Hopp til innhold

Biodieselavgiften fjernes i dag

1. oktober fjernes biodieselavgiften i Norge. Det skjer som en følge av Venstre og KrF sin budsjettavtale med regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Miljøbevegelsen jubler.

OIL-BIODIESEL/ Pump at an alternative fueling station that provides fuel other than gasoline is shown in San Diego, California

SLUTT FOR BIODIESELAVGIFTEN: : – I dag er vi veldig glad for å kunne sette en strek over denne saken som har hatt store skadevirkninger for nye miljø- og teknologiprosjekt i Norge, sier styremedlem i Miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge.

Foto: MIKE BLAKE / Reuters

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Dette var en av Venstres store klimaseire i budsjettet og avgjørende for at vi nå får fart på det grønne skiftet og mindre utslipp i transportsektoren. For første gang siden 2010 er biodiesel billigere enn fossilt drivstoff, sier leder av Stortingets energi og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V).

– Det grønne skiftet

Veibruksavgiften på drivstoff vil omfatte bensin og mineralbasert diesel. Biodiesel og bioetanol faller utenfor denne avgiftsplikten.

Ola Elvestuen (V)

leder av Stortingets energi og miljøkomiteen Ola Elvestuen fra Venstre

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Siden 2010 har det vært halv veibruksavgift på biodiesel, en avgift de rødgrønne partiene innførte da de satt i regjering.

– Biodiesel er helt nødvendig for å få fart på omstillingen i transportsektoren. Samtidig kan vi få en ny start på norsk skogindustri. Alt dette er viktig for det grønne skiftet, sier Elvestuen.

Les også: Ser enorme muligheter for biodrivstoff-industri i Norge

Bellona: – Dette er deilig

Styremedlem i Miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge, sier det er grunn til å feire dagens milepæl.

Vi snakker her om fem tapte år

Styremedlem i Miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge

– Dette er deilig. I dag er vi veldig glad for å kunne sette en strek over denne saken som har hatt store skadevirkninger for nye miljø- og teknologiprosjekt i Norge. Vi snakker her om fem tapte år, sier Hauge.

Han gir KrF og Venstre æren for at biodieselavgiften nå er historie.

Frederic Hauge

Styremedlem i Miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– All honnør til disse partiene. Dette har jo vi holdt på med i noen år, og endringen har sittet langt inne. For Stoltenberg-regjeringen var dette en alvorlig sak. Den ødela veldig mye generelt, ikke minst med tanke på lysten til å investere i miljø, minner Frederic Hauge om.

Les også: Krever større satsing på biodiesel

MDG: – Et lyspunkt

Talsmann og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson, sier at biodrivstoff aldri vil være en avgjørende del av klimaløsningen.

– Grunnen til det er de store mengdene biomasse som trengs. Biomasse er også en begrenset ressurs, påpeker Hansson, som er glad for at avgiften nå er borte.

Dette er et lyspunkt i regjeringens miljøpolitikk

Talsmann og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson
Rasmus Hansson

Talsmann og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Dette er et lyspunkt i regjeringens miljøpolitikk og vil være viktig for blant annet tungtransport og fly, som vil være mest krevende å gjøre utslippsfrie, sier Hansson.


Han mener det også er viktig at det stilles strenge miljøkrav til biodrivstoff slik at produksjonen ikke kommer i konflikt med matproduksjon eller fører til skadelige naturinngrep.

Zero: – Kan få fart på omstillingen

I Miljøstiftelsen Zero er det jubel i dag.

– Dette er en milepæl for innføring av biodrivstoff, og intet mindre enn starten på en ny æra for fornybart drivstoff i Norge, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig i ZERO.

Han sier at mange aktører nå står klare til å svare på avgiftsendringen.

Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig i ZERO.

Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig i ZERO.

– Endringen er allerede i gang med å skape nye grønne arbeidsplasser. Det handler om å gjøre fornybart konkurransedyktig med fossilt, og dette er et viktig skritt mot en fossilfri transportsektor. Nå får fossilt drivstoff konkurranse over hele landet. Nå er det ikke lenger et spørsmål om kostnad, kun om vilje til å legge om til fornybart, sier Fløystad.

Dette er en milepæl for innføring av biodrivstoff, og starten på en ny æra for fornybart drivstoff

Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig i ZERO

Les også: Krever større satsing på biodiesel

Karbonfrie om ti år

Ifølge NHO kan halvparten av vogntogene og større varebiler være karbonfrie om ti år. Denne transporten utgjør 40 prosent av all transport på land.

Det svenske kjemi-konsernet Perstorp vil kjøpe konkursboet etter North Sea Biodiesel på Øra. Produksjon av biodrivstoff startes trolig i løpet av høsten eller nyåret.

NHO mener det er rimelig å anta at allerede neste år vil 5.000 lastebiler gå på 2. generasjon innblanding av biodrivstoff. Det gir en utslippsreduksjon på 80.000 tonn co₂ i første omgang.

Veøy prøver biodiesel

Ifølge NHO kan halvparten av vogntogene og større varebiler være karbonfrie om ti år.

Foto: Veøy AS

Les også: NHO inn i budsjettkampen med klimastøtte til KrF og Venstre

Trer i kraft 1. oktober

«Finansdepartementet har i dag fastsatt nye regler for hvilke drivstoff som omfattes av veibruksavgiften på drivstoff. Avgiftplikten begrenses til å omfatte bensin, mineralsk diesel, samt biodrivstoff som rapporteres inn som en del av oppfyllelsen av omsetningskravet etter produktforskriften. Omsatt biodrivstoff utover omsetningskravet vil ikke lenger være omfattet av veibruksavgift. Endringene trer i kraft 1. oktober 2015», skriver regjeringen.no.

Les også: Leter etter nye eiere til biodieselanlegget

Stoltenberg forsvarte avgift

– Det er ikke aktuelt å fjerne avgiften på biodiesel. Stortinget har avgjort avgifts­opplegget, og det er et miljøvennlig opplegg. Miljøvennlig biodrivstoff får et innblandingspåbud. Vi går imot en generell lettelse for veitrafikk som ikke er miljøvennlig, sa daværende statsminister Jens Stoltenberg i mars 2010.

Opposisjonen foreslo allerede den gang å fjerne avgiften.

I dag fjernes den omstridte biodieselavgiften.

Les også: Biogass-selskap: – Dette er en festdag for oss

AKTUELT NÅ