NRK Meny
Normal

Biogass-selskap: – Dette er en festdag for oss

Budsjettforliket er svært godt nytt for Biokraft i Trondheim. Nå vil selskapet bygge biogassfabrikk for 350 millioner kroner på Skogn, og levere gass til bussene i Trondheim.

Busser Sandmoen

KLARE TIL BRUK: Bussparken i Trondheim er tilrettelagt for kjøring på gass, men har hittil stort sett kjørt på naturgass. Med endringer i avgiftene blir det langt mer attraktivt å kjøre på biogass.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Dette er en festdag for oss, sier daglig leder Håvard Wollan i det Trondheims-baserte selskapet Biokraft AS til NRK.

Som resultat av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre, blir biogassen selskapet skal produsere langt mer konkurransedyktig.

Håvard Wollan, daglig leder i Biokraft AS

GASS PÅ BUSSEN: – Jeg forventer at bussene i Trondheim kommer til å kjøre på biogass i stedet for naturgass nå, sier Håvard Wollan, daglig leder i Biokraft AS.

Foto: Privat

Jon Gunnes

BYTTER GASSTYPE: Kommunalråd i Trondheim, Jon Gunnes (V), er svært fornøyd med avgiftsendringene i budsjettforliket. Allerede i 2015 kan halve bussflåten i Trondheim gå over fra naturgass til biogass, ifølge Gunnes.

Foto: Venstre
I dag har naturgass et avgiftsfritak som drivstoff innen transport, men dette fritaket forsvinner fra 1. juli neste år.

Biokraft har forsøkt å etablere produksjon av biogass vegg i vegg med Norske Skogs anlegg på Skogn, men har slitt i motbakke fordi naturgass har vært billigere for blant andre bussnæringen.

Busser i Trondheim

– Vi oppfatter enigheten mellom de fire partiene på en slik måte at vi nå er fullt ut konkurransedyktig med biogassen vår, sier Wollan.

Biokraft har per i dag ingen kunder, men etter dagens nyhet er selskapets daglige leder optimistisk.

– Jeg forventer at bussene i Trondheim kommer til å kjøre på biogass i stedet for naturgass nå. Kollektivselskapet ATB i Trondheim er et eksempel på en veldig stor kunde, så stor at det er utslagsgivende for oss, sier Wollan.

Naturgass ut

Bussene i Trondheim kan i dag kjøre på biogass, men har stort sett vært kjørt på naturgass hittil.

– Det har vært vanskelig å få tak i nok biogass, og den har vært dyr mens naturgassen har vært billig. Nå kan vi i allerede i 2015 begynne med erstatte naturgassen med biogass, sier kommunalråd Jon Gunnes (V) til NRK.

Han er svært fornøyd med avgiftsendringene i budsjettforliket. Allerede i 2015 kan halve bussflåten i Trondheim gå over til biogass, ifølge kommunalråden.

– På sikt kan det bli biogass på 230 busser, noe som vil gi sterkt reduserte CO2-utslipp i Trondheim. Det er omtrent nullutslipp fra biogass, mens naturgass til sammenligning har 80–90 prosent av en dieselmotors utslipp, forklarer Gunnes.

350 millioner

Biokraft kan ikke levere biogass så tidlig som 1. juli 2015, i og med at selskapet foreløpig ikke har noe produksjonsanlegg. Men nå går startskuddet.

– Vi vil nå jobbe for å jobbe for å starte byggingen av fabrikken på Skogn så snart som mulig. Den skal stå ferdig rundt midten av 2016, slik at vi kan levere biogass fra sommeren 2016, forteller Wollan.

(Saken fortsetter under bildet)

Video Norske Skog Skogn må spare

VIL PRODUSERER HER: Biokraft forsøker å etablere produksjon av biogass vegg i vegg med Norske Skogs anlegg på Skogn, men har slitt i motbakke fordi naturgass har vært billigere for blant andre bussnæringen.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Første byggetrinn på Skogn har en investeringsramme på 350 millioner kroner, og er planlagt å føre til omtrent 20 arbeidsplasser direkte i Biokraft.

– På sikt, jamfør regjeringens biogasstrategi, håper vi å kunne investere kanskje ti ganger så mye penger i selskapet. Det kan også bety ti ganger så mange ansatte, opplyser Wollan.

Materialet Biokraft bruker til å lage biogassen er avfall fra norsk lakseoppdrett fra hele norskekysten, samt avfall fra Norske Skogs anlegg på Skogn.

Kan selge i hele Norge

Mye ligger også til rette for at Biokraft skal kunne selge sin biogass andre steder i Norge.

– På Skogn skal vi ikke bare bli Skandinavias største produsent av biogass. Vi skal også lage flytende biogass, noe som betyr at vi kan frakte den langt og levere mange steder.

Biogass' flytende produkt kalles Liquid Bio Gas (LBG), på norsk flytende biogass. Produktet er en parallell til flytende naturgass (LNG), som kan fraktes over store avstander.

– Naturgassen som brukes på busser i Trondheim i dag kommer fra Haugesund, den er altså langreist. Biogassen fra Skogn kan leveres billigere til Oslo, forteller Wollan.

(Saken fortsetter under videoen)

Video aaf97c74-cd0a-4417-9163-f025cc8a1073.jpg

SE VIDEO: I 2011 ble 133 nye gassbusser satt i drift i Trondheim.

Roser Venstre

Kari Elisabeth Kaski

VIKTIGE GREP: – Dette er viktige grep for å få til investeringer i produksjon av biodrivstoff i Norge, spesielt fra trevirke, sier Kari Elisabeth Kaski i miljøorganisasjonen Zero til NRK om avgiftsendringene.

Foto: Zero

Kari Elisabeth Kaski i miljøorganisasjonen Zero er glad for avgiftsendringen i favør av biogass i budsjettforliket, samt fjerningen av biodieselavgiften.

– Dette er viktige grep for å få til investeringer i produksjon av biodrivstoff i Norge, spesielt fra trevirke, sier Kaski til NRK.

At biogass nå blir mer konkurransedyktig, mener Wollan i Biokraft er en helt naturlig forlengelse av regjeringens biogasstrategi fra 8. oktober i år. Der nevnes det at det er nødvendig med endringer i veibruksavgiften, altså avgiften for naturgass kontra biogass.

– Mitt inntrykk er at Venstre har spilt en viktig rolle for å få til dette nå, såpass tidlig i tid. Dette er vi i sum veldig godt fornøyd med, sier Wollan.

TrønderEnergi er største eier i Biokraft AS. Wollan selv er selskapets nest største eier, mens resten eies av tre privatpersoner som startet selskapet sammen med ham.

Per i dag Norske Skog en samarbeidspartner for Biokraft, ikke en medeier. Selskapet uttalte til NRK i forrige uke at de ikke kommer til å satse på biodrivstoff-produksjon fra tømmer i stor skala i Trøndelag.

– Jeg vil ikke si noe bastant om hva Norske Skog gjør i fremtiden, sier Wollan i Biokraft.