NRK Meny
Normal

Krever større satsing på biodiesel

– Det blir som høna og egget: Du kan ikke kjøpe biodiesel før du har tilgang, men tilgang skjer ikke før det er biler i omløp. Så her må noe skje, sier Transnova.

Postbil på biogass

Transporten i Norge står for en tredjedel av utslippene i Norge, derfor burde de over på biodrivstoff, mener Erlend Solem i Transnova.

Foto: Inger Kristine Volden / NRK

– For å nå klimaforpliktelsene sine må Norge satse mer på biodrivstoff, sier Erlend Solem. Han er leder i Transnova, et statlig organ som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.

Utsagnet støttes av Håvard Wollan. Han er direktør i Biokraft, selskapet som har som uttalt mål å bli ledende innen bærekraftig biodrivstoff i Skandinavia.

– Når ikke klimamål uten biodiesel

Biodiesel

Det viktigste for miljøet er å få busser og transport over på biodrivstoff, sier Biokraft.

Foto: Øystein Skotte / NRK
Erlend Solem

Erlend Solem er leder i Transnova.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Wollan håper biodrivstoff skal ta av, men vedgår at det er mye som må klaffe for å få til det.

– Et velfungerende marked krever større etterspørsel enn vi har i dag, understreker Wollan.

Han mener noe av det viktigste er å få storforbrukere som busser og transport over på biodrivstoff. Ikke bare for markedet sin del, men også miljøet.

– Økt bruk av biodiesel er den eneste måten Norge kan nå de bindende klimamålene for 2020, sier Wollan.

Biokraft sliter

Biokraft sliter med å komme i gang på fabrikken i Skogn, men det skyldes ikke mangel på råstoff.

– Vi har nok til å dekke etterspørselen mange, mange ganger, forsikrer Wollan.

Norge har forpliktet seg til at innen seks år skal 10 prosent av det totale drivstofforbruket komme fra biodrivstoff, og det mange muligheter. Likevel er det vanskelig.

Leder i Transnova, Erlend Solem, mener det offentlige må på banen om biodrivstoff skal ha en reell mulighet til å konkurrere med olje og gass.

– Det må utvikles fullgode løsninger, og industrien må stimuleres til å bruke biodrivstoff til transport, sier Solem.

Forstår folks dillemma

– Transporten står for en tredel av alle utslipp i Norge, det må vi gjøre noe med, understreker Solem.

Han mener at biodrivstoff gir gode muligheter.

– Allerede i dag kan bio være med å gi en ren transport i Norge, sier Solem.

På tross av sterkt engasjement, har han forståelse for at det er vanskelig for forbrukere som ønsker å gå over til biodiesel.

– Du kan ikke kjøpe biodiesel før du har tilgang, men tilgang skjer ikke før det er biler i omløp.