Hopp til innhold

Bildelerne straffes på pungen hvis de velger elbil fremfor bensin- eller dieselbil

Elbilfordelene som gjør at det er billig å kjøpe utslippsfri elbil privat, virker ikke for bildelere og de som leaser bil.

Morten Munch-Olsen, direktør i Bilkollektivet

BER OM REGELENDRING: Morten Munch-Olsen i bildelingstjenesten Bilkollektivet ber regjeringen gjør det billigere for brukerne å velge utslippsfritt enn fossilbil.

Foto: Mimsy Møller / Samfoto

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I 25 år har bildelingstjenesten Bilkollektivet latt egne medlemmer dele på bruken av kollektivets biler. De skal få ned antall biler i byen og begrense utslipp.

Men bare 73 av 500 biler i kollektivet, er elektriske. Selv sier de at de kunne byttet ut 100 små og mellomstore fossilbiler med utslippsfrie biler, men regjeringens skatteregler gjør at de ikke har råd.

– Vi regnet ut at i juli måned betydde dette en forskjell på 4 000 kroner per bil for våre medlemmer. Totalt på ett år, med den bilbruken vi har, så er det snakk om 2,7 millioner kroner i ekstra kostnader, sier daglig leder Morten Munch-Olsen.

Skattereglene straffer klimavalg

Elbiler er stort sett dyrere enn tilsvarende fossilbiler før de når markedet. Men tiltak som momsfritak når man kjøper elbiler, gjør det likevel til et rimeligere alternativ.

Dette momsfritaket gjelder ikke når man leaser bil. Dermed må bildelere betale moms når de tar ut en bil fra Bilkollektivet, enten den går på strøm eller fossilt drivstoff. Det gjør elbil til et dyrere alternativ, ifølge selskapet.

– Det som er dumt er at politikerne elsker både bildeling og elbiler. Det er bra for byen og miljøet, men det går ikke i hop. Mens en privatbileier slipper moms på elbil, må våre medlemmer betale moms på leien uansett om det er en bensin- eller en elbil. Det gjør at elbilen for medlemmene fort blir 25 prosent dyrere enn den burde vært, sier Munch-Olsen, før han fortsetter:

– Det kan ikke være slik at man blir straffet som bildeler sammenlignet med en privat bileier.

For å gjøre det mer attraktivt å bruke elbil for sine medlemmer, har Bilkollektivet derfor begynt å skru ned prisen de tar for elbildeling. Ettersom organisasjonen ikke skal tjene penger, betyr det at de som kjører utslippsbil nå sponser de som kjører utslippsfritt.

Munch-Olsen mener regjeringen nå må frita elbiler for moms på korttidsutleie.

Meler du ikke bare din egen kake nå?

– Jeg meler kaken til våre medlemmer som er med i en non profitt-organisasjon for å redusere antall biler i byen, og unødvendig kjøring og belastning på miljøet, sier kollektivsjefen.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforbundet

FRYKTER FOR ELBILMÅLET: Christina Os i Norsk Elbilforening frykter at Norges elbilmål ryker dersom ikke regjeringen endrer dagens regelverk.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Elbilforeningen: – Håpløst

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, støtter Munch-Olsen i at det må komme endringer. Spesielt hvis regjering og storting mener alvor med å nå sine egne mål.

De slår fast at alle nye biler og varebiler som selges etter 2025, skal være utslippsfrie.

– Dette er helt håpløst og veldig synd. Her har du en aktør som ønsker å elektrifisere bilparken, men som ikke får det til på grunn av skattereglene. Elbiler konkurrerer ikke i næringssammenheng, og det må det gjøres noe med, sier Bu.

Hun peker på at andelen som kjøper elbil privat, er på 70 prosent i dag. Andelen som velger elbil i leasingmarkedet, er nede på rundt 30 prosent.

– Det må endres så snart som mulig, ellers er det håpløst hvis vi skal nå klimamålene. Elbilen konkurrerer ikke fordi bensinbilene har for gode ordninger, sier Bu før hun avlslutter:

– Det vil være en total ansvarsfraskrivelse, og å si at de ikke ønsker å nå klimamålene, hvis det ikke gjøres noe med dette.

Jan Tore Sanner

INGEN PLANER: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og resten av den politiske ledelsen i finansdepartementet har takket nei til intervju om saken.

Foto: Terje Pedersen

Regjeringen har ingen konkrete planer om å endre regelverket rundt elbiler. Politisk ledelse i finansdepartementet stiller heller ikke til intervju om saken.

De opplyser i en e-post at dagens ordninger, etter deres mening, gir sterke insentiver til å velge elbil også på leiebilmarkedet.

AKTUELT NÅ