Hopp til innhold

Bellona advarer mot klimavennlig flydrivstoff

Flyreiser med det klimanøytrale drivstoffet bruker seks ganger mer energi enn ved bruk av batterier, anslår Bellona, som kaller det galskap.

Vindturbin

Norsk luftfart bruker i dag omkring 25 TWh energi. Om alle skulle gått på e-fuel, trengs det strøm tilsvarende minst dobbelt så mye vindkraft som vi har i dag, har Bellona regnet ut.

Foto: imageBROKER/Caroline Kreutzer / imageBROKER

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Mandag for en uke siden fortalte Dagsrevyen om drivstoffet som kan gjøre flyreiser klimanøytrale. Flyene skal kunne gå på drivstoff laget av karbon som allerede er sluppet ut av noen andre.

– På en måte så er det å fylle elektrisitet på tanken, sa Gunnar Holen i Nordic Electrofuel til NRK.

Det norske selskapet vil bruke karbonet som allerede finnes i lufta. Men det er først om 5–10 år de kan klare det. Fram til teknologien er moden, skal de fange CO₂-utslippene fra nabofabrikkene og gjøre det om til drivstoff.

For å lage såkalt e-fuel, trengs det store mengder strøm. Først spaltes vann til hydrogen og oksygen, deretter gjøres CO₂ og hydrogen om til flydrivstoff i en reaktor. Fabrikken bygges akkurat nå på Herøya i Porsgrunn.

Den internasjonale organisasjonen for bærekraftig luftfart (IASA) mener syntetisk drivstoff er den beste løsningen for å gjøre luftfarten klimanøytral.

Nordic Electrofuel planlegger å lage nok e-fuel til å dekke dagens behov i norsk luftfart innen ti år.

– Galskap å kaste bort så mye energi

Så skeptisk er Bellona til det nye drivstoffet at de har laget sin egen rapport om det.

Organisasjonen anslår at det vil kreve omkring 20 prosent (25 TWh) av Norges totale strømforbruk å lage nok e-fuel til all innenriks flytrafikk.

Seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona mener det er et åpent spørsmål hvor så mye strøm skal hentes fra.

Han sier at dette tilsvarer omkring tjue ganger så mye strøm som vi bruker til å lade alle landets elbiler. Eventuelt må vi minst doble antall vindturbiner, eller mørklegge hele Oslo og Bergen, foreslår Berstad.

Eivind Berstad, Bellona

Eivind Berstad er Bellonas fagansvarlige på karbonbruk.

Foto: Sissel Janne Forsberg

Det finnes nok av ting å bruke strøm på. NVE anslår at elektrifiseringen av samfunnet vil kreve ytterligere 23 TWh energi fram mot 2040. Direktoratet åpner også for at antall strømkrevende prosjekter kan bli høyere enn forutsatt, og at dette vil kreve over 60 Twh mer energi.

Det koster seks ganger mer strøm å kjøre på e-fuel, og 2,5 ganger mer strøm å kjøre på hydrogen, enn å kjøre med batteri.

Men i dag er jo hverken el- eller hydrogenfly et alternativ. Og hvis vi uansett skal fly, så er det vel bedre at vi ikke henter opp ny fossil karbon for å gjøre det?

– Dette drivstoffet er en kostbar distraksjon, og forsinker overgangen til en utslippsfri luftfart. Det er misvisende å si at drivstoffet ikke kommer fra olje. Karbonet fra fabrikkene, og i lufta kan man også argumentere for, kommer opprinnelig fra nettopp olje.

Men teknologien er under utvikling, innvender Holen i Nordic Electrofuel.

– Vi forventer betydelig energieffektivisering de første årene. Så kan vi utnytte spillenergi og oksygen fra annen industri. Det er dessuten i dag et kraftoverskudd på 10-20 TWh i Norge, som vi vil prøve å benytte oss av.

Flybensin fylles på et fly

Det er bare 0,1 prosent av flydrivstoff i dag som er biodrivstoff. Det er altså fryktelig mye som gjenstår for å gjøre luftfarten klimanøytral.

Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Derom strides miljøorganisasjonene

Også klimastiftelsen Zero har skrevet en rapport. Den konkluderer med at e-fuel kan ha en plass i det grønne skiftet.


– Gjenbruk av CO₂ er ingen enkel eller gullkantet klimaløsning. Men å bruke det én gang til før det slippes ut er i tråd med mer sirkulær økonomi.

Det sier Anne Marit Post-Melbye i Zero. Hun erkjenner at det er svært energikrevende å lage e-fuel.

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i Zero.

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i Zero.

Foto: Geir Anders Rørbakken Ørslien / Zero

– Derfor er det helt urealistisk at dette skal erstatte alt drivstoff i luftfarten. Vi må først og fremst fly mindre og elektrifisere luftfarten. Men e-fuels kan erstatte fossilt drivstoff i den delen av luftfarten som ikke kan elektrifiseres de nærmeste to tiårene.

Zero mener det trengs insentiver som premierer CO₂-fangst fra luften, fordi utslippene fra industrien ikke skal være der i fremtidens nullutslippssamfunn.

Lagring versus bruk

Bellona er blant landets fremste pådrivere for at fossile utslipp skal puttes tilbake der de kom fra, ned i bakken. Karbonet i lufta er det som kjent for mye av.

– Jeg vil advare mot å kalle CO₂ en ressurs. Dette lukter av industrilobby, som ønsker å selge avfallet sitt i stedet for å betale for å lagre det. CO₂ må ut av kretsløpet om vi skal nå klimamålene, sier Berstad.

Bellona frykter e-fuel vil gi lengre liv til gammel teknologi, og fjerne behovet for hydrogen- eller elfly.

Grunnleggerne av Nordic Electrofuel, Rolf Bruknapp og Gunnar Holen foran kontoret på Herøya.

Grunnleggerne av Nordic Electrofuel, Rolf Bruknapp og Gunnar Holen foran kontoret på Herøya.

Foto: Nordic Electrofuel

– Det trengs utslippskutt med en gang om vi skal nå klimamålene. Da kan vi ikke vente på batteridrevne fly og skip, innvender drivstoffprodusenten.

– Det er ikke hensiktsmessig å stille bruk opp mot lagring. Vi skal på få år gjennom en storstilt omstilling til nullutslippssamfunnet. Da må vi få til begge deler, supplerer Zero.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger