Hopp til innhold

Bekymret for sikkerheten i valgdatasystemet i flere måneder – lettet over manuell telling

Valgstyret i Oslo var allerede ved starten av året bekymret for sikkerheten i det elektroniske valgsystemet EVA. De er lettet over at det kun én uke før valget ble bestemt at stemmene skal telles manuelt.

Operasjonsrommet i NSM

Operasjonsrommet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Herfra overvåkes eventuelle dataangrep mot Norge.

Foto: Tormod Strand / NRK

For en uke siden ble det klart at regjeringen skjerpet sikkerheten rundt stortingsvalget og pålegger kommunene å telle alle stemmer manuelt, noe som kan forsinke resultatet.

Men i flere måneder har det vært bekymring rundt den elektroniske tellingen, som for inntil én uke siden skulle være løsningen for å telle stortingsvalgstemmene.

Valgstyret i Oslo ba i februar Valgdirektoratet om en orientering om hva som gjøres for å sikre valgsystemet.

Etter USA-valget

Et av medlemmene i valgstyret, Øystein Sundelin (H), sier til NRK at årsaken var debatten om utenlandsk innblanding i vestlige valg, spesielt etter valget i USA.

Skjermdump brev til Valgdirektoratet
Øystein Sundelin (H).

Øystein Sundelin (H) er medlem av valgstyret i Oslo.

Foto: NRK

– Det var jo det som var årsaken til at folk begynte å stille spørsmål, og at valgstyret i Oslo ville være sikker på at det ble gjort kontrollsjekk av alt som hadde med sikkerhet rundt valget, sier han, og legger til:

– Jo mer det ble snakket om, jo større anså vi risikoen for at noen faktisk ville prøve seg. Det at vi nå får manuell telling, det gjør at alle kan senke skuldrene, sier Sundelin.

– Dere ba om ber informasjon fra Valgdirektoratet med bakgrunn i den amerikanske valgkampen. Var det på grunn av frykt for russiske innblanding?

– Vi ville vite at spørsmålene var stilt og kontrollsjekket av dem som gjør disse vurderingene. De forsikringene fikk vi, og da var valgstyret i Oslo fornøyd.

– Hva tenkte dere da det ble kjent at det ble manuell telling?

– Vi ble litt lettet. Det gjør at ingen trenger å fintelle i etterkant og krangle om noe stemmer hit eller dit. Da er vi 100 prosent sikre på at resultatet blir korrekt.

Valgdirektoratet.

Valgdirektoratet ba NSM om å teste valgsystemet.

Foto: NRK

USA mener Russland står bak hackerangrep

Krever svar om russisk valgpåvirkning

– Har oppdaget sårbarheter

Da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) varslet at stemmene skulle telles manuelt, forsikret han om at valgdatasystemet var godt testet og godt sikret.

Men Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de bare ble invitert til å teste deler av valgdatasystemet EVA, nemlig de sentrale serverne.

Bjørn Berg i Valgdirektoratet.

Bjørn Berg er valgdirektør.

Foto: NRK

Det distribuerte systemet, altså datamaskinene som skulle telle stemmer ute i kommunene og sende resultatet inn sentralt, ble ikke testet.

– Valgdirektoratet inviterte oss til å teste deler av systemet, bekrefter NSMs kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy til NRK.

Andre deler av systemet ble ikke testet. Hun sier de fant sårbarheter, og at det ble foreslått tiltak for å redusere sårbarhetene.

Russisk hacking skaper politisk strid i USA

Risikovurdering

– Vi finner nesten alltid sårbarheter, og det er viktig at disse blir lukket. Det ble gitt en risikovurdering av valgsystemet. Den risikovurderingen innebar ikke en økning av trusselnivået.

Valgdirektør Bjørn Berg sier det er Valgdirektoratet, og ikke Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som har ansvar for at IT-sikkerheten i valgdatasystemene er god nok.

– Sikkerheten i selve valgsystemet er direktoratets ansvar. Vi har gjennomført omfattende interne tester, prøvevalg med kommunene og legalitetstesting av selve systemene, sier han.

AKTUELT NÅ