Barneombudet: – Fylkesmannen kan ikke granske egen rolle

Barneombud Anne Lindboe mener Fylkesmannen selv har en rolle i saken der en 13 år gammel jente trolig døde av avmagring etter mobbing på skolen. Denne rollen kan de ikke granske selv, mener Lindboe.

Barneombud Anne Lindbo

Mobbesaker som klages til Fylkesmannen kan ta mange uker. – De fleste voksne ville knekt sammen etter et par uker med mobbing, sier barneombud Anne Lindboe.

Foto: BArneombudet

Skolen skal ha vært alt annet et trygt sted for 13-åringen som døde på nyttårsaften.

Hun skal ha blitt mobbet på barneskolen, og allerede første dag på ungdomsskolen sendte moren en mobbeklage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Den klagen er fremdeles til behandling – rundt seks måneder etter den ble sendt inn.

Krever gransking

Nå må også Fylkesmannen granskes, mener barneombud Anne Lindboe.

Fylkesmannen har etter dødsfallet opprettet tilsyn for å finne ut hvordan det kunne gå så galt. De skal sjekke hvordan skolen, helsevesenet og barnevernet har jobbet.

Men de kan ikke granske seg selv, sier Lindboe.

– De er en form for part i og med at moren har klaget inn mobbesaken. Derfor er det ekstremt viktig at noen andre gransker Fylkesmannens jobb, sier hun.

– Tungrodd og lite barnesensitivt

Lindbo mener Fylkesmannen generelt sett ikke fungerer som klageinstans for mobbing i skolen.

– Det er et altfor tungrodd, statisk og lite barnesensitivt klagebehandlingssystem. Det å bli mobbet, utestengt og trakassert hver eneste dag, er ekstremt belastende for et barm, sier Lindboe.

– Det er derfor det er så viktig å få på plass et klagesystem som hjelper ungene raskt, sier hun.

Barneombudet har tidligere tatt til orde for en egen nasjonal klageinstans for mobbing. Djupedal-utvalget foreslo i fjor vinter at Barneombudet skal bli denne klageinstansen.

Les også: Lover at det skal bli enklere å klage i mobbesaker

– Vi er habile

Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus.

Foto: Mads Nygård / NRK

Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, mener de er i stand til selv å granske saken til den 13 år gamle jenta.

– Vår vurdering er at vi er habile, sier hun.

– Mor sendte klage til dere 17. august. Dere har fortsatt ikke konkludert. Det er tre måneders frist på å svare i slike saker?

– Jeg vil ikke å gå inn i saksbehandlingen. Men det var ikke mange dagene etter at vi fikk den første klagen, at vi tok kontakt med skolen, og skolen har gjort en del grep, sier Svarstad Haugland.

Hun mener Barneombudet «bruker» 13-åringens sak til å fremme egne meninger.

– Jeg reagerer på at Barneombudet bruker denne saken til å ta opp organiseringen av klagesaker generelt. Det synes jeg er veldig uverdig.

– Må påpeke systemsvikt

Til det svarer Lindboe:

– Det er vår jobb å påpeke mulig systemsvikt, også når det gjelder Fylkesmannen.

Om at Djupedal-utvalget ønsker at de skal bli klageinstans istedenfor Fylkesmannen, sier Lindboe:

– Det viktigste for barneombudet og barna er at det blir en nasjonal klageinstans, ikke at det blir oss.

Les også:

Psykiater: – Mange med spiseforstyrrelser ønsker ikke å bli friske

– Sjelden med spiseforstyrrelser i barneskolealder

Tekstmeldinger skal vise at moren unnlot å søke hjelp for datteren

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger