Barneombudet advarer mot 16-årsgrense

Barneombudet tar avstand fra EU-direktivet om å heve aldersgrensen på sosiale medier til 16 år. Medieeksperter slakter direktivet og mener ungdom undervurderes.

23223491

MÅ HA FORELDRENES SAMTYKKE: En nytt EU-direktiv åpner for å heve aldersgrensen for deltagelse på sosiale medier. Ifølge Barnekonvensjonens artikkel 12 har barn og unge rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker om egne oppvekst- og levevilkår.

Foto: Jan Haas, P4263 Jan Haas / NTB scanpix

– Vi ser absolutt ingen grunn til å innføre en aldersgrense på 16 år på sosiale medier, sier seniorrådgiver og ansvarlig for barn og unges personvern i Barneombudet, Thomas Wrigglesworth.

Han viser til at det i dag ikke finnes norske lover som bestemmer hvem som kan delta i sosiale medier.

Vi ser absolutt ingen grunn til å innføre en aldersgrense på 16 år på sosiale medier

Seniorrådgiver i Barneombudet, Thomas Wrigglesworth

– Som medietilsynet anbefaler vi at foreldre tar hensyn til barns modenhet og de aldersgrensene tjenestene selv har satt. Det er også viktig å høre hva barn og unge selv mener om aldersgrenser, påpeker Wrigglesworth.

Thomas Wrigglesworth

Seniorrådgiver i Barneombudet, Thomas Wrigglesworth.

Ifølge Barnekonvensjonens artikkel 12 har barn og unge rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som handler om deres oppvekst- og levevilkår.

– Vil stenge mange unge ute

Sosiolog ved NTNU, Berit Skog, har forsket på barn og unges bruk av Facebook, Twitter, blogg, Instagram og mobil/sms. Hun frykter konsekvensene av å nekte barn og unge helt opp til 16-årsalderen fri adgang.

– Dette vil stenge mange unge ute fra bruken av kommunikasjonsmidler som de alt bruker, og som både fungerer som viktige sosiale kanaler og informasjonskanaler, advarer Berit Skog.

Dette vil stenge mange unge ute fra bruken av kommunikasjonsmidler som de alt bruker

Sosiolog ved NTNU, Berit Skog

– For mye negativt fokus

Berit Skog

Sosiolog og ekspert på sosiale medier, ved NTNU, Berit Skog

Foto: NTNU info

Hun kan ikke se at det nye EU-direktivet er forskningsbasert.

– Etter min vurdering bør ikke Norge innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Man kan heller sette inn ressurser for å lære barn og unge nettvett, oppfordrer NTNU-sosiologen. Hun mener det negative fokuset er for stort

– Dette kan ha bidratt til en negativ vinkling og et forbud for de under 16 år, generert av de sannsynligvis godt voksne personene som har vedtatt direktivet, mener Berit Skog.

– Unge har god kontroll

Cecilie Staude

Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude.

Foto: Privat

Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude, mener ungdom undervurderes.

Forskning viser at barn og unge er ferdig med å eksperimentere med sosiale medier

Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude

– Forskning viser at barn og unge for lengst er ferdig med å eksperimentere med sosiale medier og har stort sett god kontroll både med både hvordan de ulike kanalene brukes og hva som deles med hvem, sier Staude.

– Kan skape større skiller

Daglig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland, håper Norge slipper å gjøre som Sverige.

Jarle Haugland

Daglig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland

Foto: Familie & Medier

– Det er prisverdig at EU ønsker å gjennomføre tiltak for å gi barn og unge en trygg mediehverdag, men dette er feilslått. Forbudet vil være som et litt hjelpeløst forsøk på symptombehandling, sier Haugland.

Kan skape større skille mellom barn som har foreldre som sier ja og barn som ikke får lov

Daglig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland

– Det kan fort skape et større skille mellom barn som har foreldre som sier ja og barn som ikke får lov av foreldre. Det kan være en kime til unødige konflikter, advarer Jarle Haugland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger