Hopp til innhold

Barnekreft: – De beste forskningsprosjektene får midler

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) avviser at Norge er gratispassasjer når det gjelder internasjonal forskning på kreft blant barn og unge.

Anne Grethe Erlandsen

– IKKE GRATISPASSASJER: – Jeg har ingen grunn til å tro at den bekymringen er reell, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Foto: NRK

– Jeg har ingen grunn til å tro at den bekymringen er reell, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen til NRK.

Hun viser til at departementet bruker en milliard kroner på forskning årlig.

– Disse midlene går dels gjennom de regionale helseforetakene og dels gjenom Norges forskningsråd. Forskningsmidler får man tildelt etter gode søknader. Vi ønsker ikke å øremerke ut i fra enkelte diagnosegrupper eller diagnoser, sier Erlandsen.

– Må gjøre en innsats selv

– Forskerne sier at de ikke har tid til å forske?

– Vi har et stort arbeid i gang med å hjelpe folk med å skrive søknader, så det skal ikke være noe problem. Men selvfølgelig må du gjøre en innsats selv, svarer hun, og understreker at kreftforskning blant barn og unge er viktig.

– Kreft hos barn blir alle engasjert i. Foreldrene skal vite at de får en trygg og god behandling som virker og ikke gir skader på lang sikt. Det er kjempeviktig. Norge samarbeider med andre land, både i Norden, Europa og hele verden om dette. Heldigvis går forskningen over landegrensene, påpeker statssekretæren.

Norge ligger etter

Sammenlignet med Sverige og Danmark ligger disse landene et stykke foran Norge når det gjelder antall vitenskapelige publikajsoner.

– Jeg er kjent med at det er slike forskjeller, og det er en av grunnene til å sørge for enda flere midler til forskning. Det gjør ingenting at noen er bedre enn oss.

– Hvor viktig er klinisk arbeid?

– Når våre fagfolk forsker er det viktig at de driver pasientrettet arbeid. Da ser vi at nytten blir større for pasientens resultater, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

AKTUELT NÅ