Avslår Breiviks søknad om å gå i begravelse

Terrordømte Anders Behring Breivik får ikke forlate Ila fengsel for å delta i moras begravelse. Tirsdag avslo kriminalomsorgen hans søknad om fri.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

SLIPPER IKKE UT: Anders Behring Breivik anses fortsatt for å være en høyrisikofange. Dermed kan han ikke slippe ut av fengsel med mindre det er snakk om helt spesielle medisinske grunner til det.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Bakgrunnen for det er at han sitter i avdeling for særlig høy sikkerhet, og de som sitter her har kun mulighet til å bli framstilt hvis det er spørsmål om alvorlig helsetilstand som må behandles på andre steder enn i et fengsel, sier Knut Bjarkeid, direktør i Ila fengsel til NRK.

Han sier kriminalomsorg Øst har bestemt at Breivik skal fortsatt være på høyrisikoavdelingen fram til 26. september i år, mens det er Ila fengsel som formelt avslår søknaden om fri.

Også Breiviks forsvarer Tord Jordet bekrefter avslaget overfor NRK:

«Vedtaket ble forkynt i dag, sammen med avslag på søknad om fremstilling og permisjon til sin mors begravelse,» skriver advokaten i en epost.

Avslaget er en konsekvens av at kriminalomsorgen forlenger massedrapsmannens opphold på avdelinga med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Ifølge straffegjennomføringsloven er det ikke tillatt for fanger som oppholder seg i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå å bli såkalt fremstilt.

Den eneste måten høyrisikofanger slipper ut fra høyrisikoavdelinger er dersom de trenger spesiell medisinsk hjelp.

Teoretisk mulighet

Vedtaket om at Breivik skal oppholde seg på høyrisikoavdeling går ut ved midnatt tirsdag, og åpnet for en teoretisk mulighet for at han kunne bli flyttet over til en avdeling med lavere sikkerhet.

Slike vedtak blir fattet for seks måneder av gangen (se faktaboks).

Advokat Tord Jordet mente derfor at det ville være mulighet for Breivik å søke om fri, fordi innsatte på lavere sikkerhetsnivåer kan be om fremstilling.

Dette ble altså uaktuelt da fengselsmyndighetene tirsdag forlenget oppholdet på høyrisikoavdelinga.

Breivik har tidligere klaget over soneforholdene på Ila. Han hevder soningsforholdene bryter straffelovens bestemmelser om tortur, og har anmeldt fengselsledelsen og justisministeren.

To måter å få fri fra fengsel

Det er to måter en innsatt kan bevege seg ut av fengselet på. Det ene er permisjon på egen hånd, noe som er uaktuelt i Breiviks tilfelle.

Forvaringsdømte kan først få permisjon etter at de har sonet mer enn 2/3 av straffen, og hvis de ikke vurderes som noen fare for samfunnet.

Breivik ble 24. august 2012 dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år for drapet på 77 mennesker. I dommen advarte dommerne også at terroristen selv etter 21 år vil være en svært farlig mann.

Den andre muligheten er fremstilling som betyr at den innsatte følges av vakter ut av fengselet.

Innsatte som soner under det strengeste sikkerhetsregimet kan, som skrevet tidligere, ikke slippe ut med mindre det dreier seg om «ekstraordinære tilfeller ved helsebehandling» (jf. straffegjenomførings loven, § 6-7).

Innsatte som soner på lavere sikkerhetsnivåer kan be om fremstilling og fri, men bare hvis «ikke sikkerhetsmessige eller kapasitetsmessige hensyn taler mot».

– Høyrisikofanger får kun fri ved spesiell helsebehandling

– Situasjonen i dag er faktisk at man har ingen mulighet til å komme på fremstilling for andre formål, sa avdelingsdirektør i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet Sissel Kofoed mandag.

Hun understreket at hun ikke kan kommentere Breivik-saken spesielt – men at dette er regler for slike høyrisikofanger generelt.

– I den grad man har behov for helsebehandling, så er det også ganske spesielle helsemessige unntakstilfeller som gjelder for eksempel fremstilling til sykehus, la Kofoed til.

Mora død etter lengre tids sykdom

Mora til den terrordømte, døde fredag i forrige uke etter å ha vært syk en stund. Hun ble fritatt fra å vitne i rettssaken av helsemessige grunner.

Mora besøkte Breivik i fengselet kort tid før hun døde.

Breiviks advokat, Tord Jordet, uttalte i forbindelse med bortgangen til NRK:

– Breivik har som alle andre innsatte rett til å søke om å delta på sin mors begravelse, vi har sendt en søknad til fengselet og orientert om dødsfallet. Vi avventer en tilbakemelding derfra.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger