Hopp til innhold

Arbeidsledigheten ble lavere i september

Fortsatt er nesten 200.000 arbeidsledige i Norge, men pilene peker nedover i de fleste fylker og yrkesgrupper. Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav sier vi må forberede oss på høy ledighet ut 2021.

Nav-logo på vinduer på Nav-kontor.

LAVERE LEDIGHET: Arbeidsledigheten er gått ned i september. Fortsatt er nesten 200.000 arbeidsledige i Norge.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Antallet helt ledige i Norge er nå 105.289 mennesker. Det viser nye tall fra Nav.

Inkluderer man delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, den såkalte bruttoledigheten, er tallet nesten 200.000.

Det er 7 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover også i september, og nok en gang skyldes et i hovedsak en nedgang i tallet å permitterte, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

Denne måneden har ledigheten gått ned for de fleste fylker og de aller fleste yrkesgruppene, sier Holte.

Høy ledighet inn i 2021

Ledigheten er høyest i Oslo, der 4,9 prosent av arbeidsstyrken nå er helt ledige.

Yngvar Åsholt

FORBEREDT PÅ HØY LEDIGHET: Yngvar Åsholt i Nav sier vi må forberede oss på høy ledighet ut 2021.

Foto: NAV

– Vi kommer til å oppleve en høyere ledighet enn det som er vanlig i en god tid framover, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til NRK.

– Det er usikkerhet om smittesituasjonen og oppblomstringer som kan komme. Vi kan risikere at det settes i gang tiltak som fører til i hvert fall en midlertidig økning av ledigheten igjen, legger han til.

Åsholt sier vi må forberede oss på en ledighet som er høyere enn normalen i hvert fall ut 2021. Men, at ledigheten kommer nærmere et nivå lik nivået før koronakrisa, da bruttoledigheten var på 2,7 prosent, tror han ikke er umulig.

– Vi har sett tidligere at den har kommet til et lavt nivå når man har trodd at den vil bite seg fast på et høyere nivå, sier Åsholt.

Ny krisepakke fra regjeringen

Yrkesgruppen med høyest ledighet er de som jobber innen reiseliv og transport. I den gruppen er 8,3 prosent ledige – høyere enn den totale bruttoledigheten.

Da regjeringen tidligere denne måneden la frem en ny koronakrisepakke, kom det og en pakke til reiselivsnæringen.

Pakken på en milliard innebærer at staten skal dekke faste, uunngåelige kostnader. Totalt har krisepakken til næringslivet en antatt prislapp på 6,1 milliarder kroner.

Blant annet ble permitteringsordningen forlenget til 52 uker, og regjeringen varslet en ny runde med lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge

14 606 253 436 kroner totalt
113 690 Antall mottakere
Graf fra 1. januar
Oppdatert 17. januar

Mars: Historisk høy ledighet

– Jeg er glad for at ledigheten fortsetter å gå ned i alle fylker og nesten alle yrkesgrupper. Samtidig er det ingen tvil om at tallet på arbeidsledige er høyt. Vi fortsetter derfor med nødvendige tiltak til arbeidstakere og næringslivet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en e-post til NRK.

Henrik Asheim

FORTSETTER MED TILTAK: Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim sier han er glad for at ledigheten går ned, men at departementet fortsetter med tiltak til arbeidstakere og næringslivet.

De koronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 har en prislapp på 126,3 milliarder kroner, inkludert forslagene som ble lagt frem i september. I tillegg kommer økte kostnader til dagpenger og sykepenger, samt lavere skatteinntekter.

Koronaviruset og den påfølgende nedstengingen av landet skapte ringvirkninger i hele økonomien.

I mars var arbeidsledigheten den høyeste siden krigen. Ved utgangen av måneden da Norge stengte ned var det mer enn 400.000 arbeidssøkende i Norge.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige, sa daværende arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i mars.

Den høye ledigheten førte til lange ventetider for dem som søkte om dagpenger, men i begynnelsen av september sa Holte til NRK at Nav nå er à jour med dagpengeberget.

AKTUELT NÅ