Hopp til innhold

– Høyeste arbeidsledighet i Norge siden krigen

Tirsdag var 291 000 personer registrert som helt arbeidsledige i Norge, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet.

Sigrun Vågeng

HISTORISK: På to uker har Norge gått fra å ha 65.000 helt arbeidsledige til 291.000. – Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige. Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

På to uker har Norge gått fra å ha 65.000 helt arbeidsledige til 291.000. Siden tirsdag 17. mars har 142 000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 95 prosent.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, skriver Nav-direktøren i en pressemelding.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 306 000 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra Nav 24. mars.

NHO frykter tapt generasjon

Ole Erik Almlid

– Dette gjelder folks liv, og spesielt unge mennesker som ofte ikke klarer å komme tilbake til arbeidslivet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Foto: Scanpix

– De nye tallene understreker alvoret for bedrifter og arbeidsfolk. Situasjonen er spesielt alvorlig for små og mellomstore bedrifter som nå blør, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK.

Han sier arbeidsledigheten kan gi store belastninger for de det gjelder – både økonomisk og sosialt. NHO-sjefen gjentar hva sjeføkonom Øystein Dørum sa til NRK tidligere tirsdag om at Norge risikerer å tape en hel generasjon:

– Særlig unge som nå skal ut eller nettopp har kommet seg inn i arbeidslivet er utsatt. Når du først faller utenfor som ung vet vi at det blir vanskeligere å komme seg inn igjen. Vi snakker om en mulig tapt generasjon slik som vi så i Spania og Hellas etter finanskrisen, hvor mange aldri har kommet seg inn i arbeidslivet.

– Fortsetter utviklingen kan vi se for oss en tapt generasjon her i Norge, legger Almlid til.

LO: – Helsvart arbeidsliv

– Jeg er veldig bekymret. Jeg har aldri sett lignende tilstander i norsk arbeidsliv. Dette er svært alvorlig, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en e-post til NRK.

Hans-Christian Gabrielsen

– Jeg er veldig bekymret. Jeg har aldri sett lignende tilstander i norsk arbeidsliv. Dette er svært alvorlig, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Foto: Vidar Ruud

Ifølge LO-lederen bekrefter tallene det fagforeningen også hører fra sine tillitsvalgte og medlemmer.

– Det er helsvart norsk arbeidsliv nå. Jeg hadde aldri trodd at vi skulle oppleve noe så alvorlig, sier Gabrielsen.

LO-lederen peker på at kostnaden for arbeidstakerne, bedriftene og for fellesskapet er «enorm».

– Det eneste jeg tror vi kan si for sikkert er at dette bare er starten. Det vil åpenbart bli behov for flere og kraftfulle tiltak, sier Gabrielsen.

Han mener det er helt avgjørende at myndighetene fortsetter å sette inn massive og målrettede tiltak for å hjelpe norske arbeidstakere og bedrifter.

– Regjeringen har tatt dette på alvor og levert to krisepakker. Det er bra, men jeg frykter at kostnaden kommer til å bli mye større hvis vi ikke bruker de store pengene riktig nå.

Flest arbeidsledige i hovedstaden

Alle fylker har hatt en kraftig økning i antall helt ledige den siste uken. I Møre og Romsdal var økningen størst (116 %), mens den var minst i Vestland (84 %).

Ledigheten er nå høyest i Oslo. Nesten 40.000 personer har mistet jobben siden regjeringen varslet korona-tiltak 10. mars.

Nordland er fylket med lavest arbeidsledighet, med 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av helgen kom det inn 37.900 nye søknader om dagpenger fra Nav. 23.600 av søknadene kom på fredag, 6.600 på lørdag og 7.800 på søndag, ifølge Nav.

Butikk- og salgsarbeid hardt rammet

Den siste uken har økningen i arbeidsledigheten vært størst innen butikk- og salgsarbeid, med 32.000 flere helt ledige med denne yrkesbakgrunnen. Det utgjør 19,4 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige innen reiseliv og transport har økt med ytterligere 20.000 den siste uken, og er nå yrkesgruppen med høyest arbeidsledighet på 25,2 prosent av arbeidsstyrken.

Undervisning er, sammen med akademiske yrker, yrkesgruppen med lavest arbeidsledighet nå med 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Disse yrkesgruppene hører i stor grad til offentlig sektor og har dermed ikke vært så hardt rammet av tiltakene mot spredningen av koronaviruset.

Arbeidsminsteren: – Ekstraordinær situasjon

– Vi er inne i en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet med en kombinasjon av koronatiltak her hjemme, verdensomspennende tiltak mot pandemien og en sterkt fallende oljepris, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en epost til NRK.

Han sier at regjeringen og et samlet politisk Norge har kommet med kraftfulle tiltak for både de som blir permittert og for norsk næringsliv. Regjeringen har varslet at det også kommer flere tiltak.

– Alle skal vite at den grunnleggende sikkerheten i velferdssystemene vår er der. Pengene kommer, men noen av tiltakene vil ta tid. Nav jobber nå på høygir, de får mer midler, ansetter flere folk og jobber for å forenkle alt som kan forenkles akkurat nå.

– Antall nye søknader om dagpenger per dag er fortsatt meget høyt. Regjeringen fortsetter å følge denne utviklingen svært nøye framover for å vurdere eventuelle nye tiltak, sier Røe Isaksen.

Sist oppdatert: 7. april
Sist oppdatert: 7. april

AKTUELT NÅ