Hopp til innhold

Nav à jour med dagpengeberget: – Formidabel innsats

Etter tidvis lang ventetid for å få dagpenger, anser Nav seg nå à jour med alle dagpengesøknadene etter massepermitteringene i kjølvannet av koronakrisen.

Statsminister Erna Solberg (H) møte om arbeidslivskriminalitet

FORMIDABEL: Nav-direktør Hans Christian Holte beskriver innsatsen for å komme i mål behandlingene av de 437.000 dagpengesøknadene siden 12. mars som formidabel.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter å ha behandlet 437.000 søknader fra 12. mars til utgangen av august, er Nav nå tilbake til en mer normal saksmengde. Det betyr at saksbehandlingstiden nå stort sett tilbake til normalen på fire uker, forteller Nav-direktør Hans Christian Holte til NRK.

– Det har vært en formidabel innsats fra store deler av Nav og de mange, mange tusen som på ulikt vis har bidratt til dette, sier Holte, og beskriver et intenst arbeid siden Norge stengte 12. mars.

Holte sier at ventetidene alltid er noe de vil ha blikket på, da de ulike stønadene betyr mye for dem som skal motta dem.

– Jeg har forståelse for at det er ikke bra å måtte vente lenge på denne typen stønader. Det er viktig å være klar over mulighetene til å få forskudd på dagpenger når man venter på disse midlene, slik at man kan få dekket det behovet man har på kort sikt.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

127 288 total
3 319 nye
Graf fra 3. mars
Oppdatert 2. februar

– Håpløst

Det er ikke holdbart at folk har måttet vente flere måneder på pengene sine, sier Jørn Eggum, som er leder i Fellesforbundet. Han har tidligere vært svært kritisk til den lange saksbehandlingstiden.

– Gitt at Nav ikke hadde et system for å håndtere dette på en raskere måte enn de har gjort, vil jeg likevel gi honnør til de som jobber i Nav for og kastet seg rundt og behandlet nær en halv million søknader.

Eggum sier at lang ventetid helt innlysende er et problem.

– Folk har regninger som kommer i posten hver eneste måned, og de må betales. Hvis du ikke har trygghet på at du får de pengene du har krav på, så vil det være håpløst å sette den enkelte i sånne store problemer.

Norsk Industri og Fellesforbundet i årets lønnsoppgjør

LANG TID: Mange har ventet for lenge på dagpenger og lønnskompensasjon, mener Jørn Eggum, som er forbundsleder i Fellesforbundet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Måtte nedprioritere andre saker

Et av områdene blitt nedprioritert for å få dagpengene ut, er klagesaker. I tillegg kan fremdeles enkelte dagpengesøknader ta ekstra tid, sier Holte.

– Det er en liten gruppe på 4000 saker som er av den litt mer kompliserte typen, knyttet til utenlandsforhold spesielt og hvor vi venter på en del informasjon fra de sakene gjelder.

Vanligvis jobber 200 personer med dagpengesøknader i Nav, noe som er økt med 450 ansatte for å få unna sakene etter massepermitteringene i vår og sommer. Noen av disse er flyttet fra andre oppgaver i Nav, mens andre er midlertidige ansatte.

– Dette har vært helt ekstraordinært for Norge og for Nav, slik at det å rett og slett løse disse oppgavene på såpass kort tid, da har det vært vanskelig å komme utenom å flytte medarbeidere og å ansette en del midlertidig.

– Mer rustet

Holte sier at de er bedre rustet på nye runder med mye permitteringer.

– Vi har noen erfaringer som jeg tror gjør at vi er mer rustet enn vi var tidligere i år.

Ventetiden som har vært, er ikke verdig et godt velferdssamfunn, mener Eggum. Han har tydelige forventninger – ikke bare til Nav, men også politikerne – om det kommer nye smitteutbrudd.

– Nå er jeg overbevist, og såpass mye tro har jeg på systemene, at man har tatt lærdom av dette, og at man trenger flere folk til å kaste seg rundt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger