Hopp til innhold

6,1 nye krisemilliarder: – Blitt minnet på hvor skjør situasjonen er

Regjeringen vil bla opp inntil 6,1 milliarder kroner for å hjelpe det kriserammede næringslivet. Frp, som kan gi krisepakken flertall, reagerer på at fritaket fra flypassasjeravgiften ikke videreføres.

Regjeringen med nye økonomiske tiltak

KRISEPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse om nye økonomiske tiltak.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen legger frem en krisepakke for å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen. Den nye pakken har en antatt prislapp på 6,1 milliarder kroner, ifølge regjeringen. Forslagene skal i hovedsak forlenge og tilpasse eksisterende ordninger (se faktaboks).

– I det siste har vi stadig blitt minnet på hvor skjør situasjonen er, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen.

Regjeringen varsler at de forlenger muligheten for å kombinere dagpenger og opplæring frem til 1. juli 2021.

Finansminister Jan Tore Sanner utdyper de nye tiltakene som gjøres for å hjelpe det norske næringslivet under koronakrisen.

Finansminister Jan Tore Sanner utdyper de nye tiltakene som gjøres for å hjelpe det norske næringslivet under koronakrisen.

Krever godkjenning fra Stortinget

Krisepakkene krever godkjenning av Stortinget, hvor regjeringspartiene ikke har flertall.

Regjeringspartner Frp, som kan gi krisepakken flertall i Stortinget, er misfornøyd med at regjeringen ikke forlenger fritaket fra flypassasjeravgiften.

– Det er mye bra og fornuftig her. Men reiselivet er overhodet ikke i en friskmeldt situasjon Vi synes derfor det er merkelig at regjeringen ikke forlenger perioden for fritak for flypassasjeravgiften utover 31. oktober, sier Sivert Bjørnstad, som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Finansdebatten i Stortinget

UENIG: Sivert Bjørnstad (Frp) mener at en videreføring av fritaket fra flypassasjeravgiften vil være en treffsikker og ubyråkratisk ordning. Tirsdag starter finanskomiteen forhandlingene om krisepakken regjeringen har lagt frem.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

En innvending mot avgiftsfritak, er at de hjelper lite når det er få passasjerer. Sanner sa under pressekonferansen at avgiftsfritaket ikke er spesielt treffsikkert. Bjørnstad mener det er en merkelig argumentasjon.

– Nå går det en god del fly, og folk flyr mer enn i vår, da regjeringen mente dette var en god ordning. Flyselskapene selv sier at det er et treffsikkert, godt tiltak.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKENARBEIDSLEDIGE
FØR KORONA
ARBEIDSLEDIGE
ETTER KORONA
Reiseliv og transport
3.4%
13.6%
Butikk- og salgsarbeid
2.9%
6.8%
Kontorarbeid
3.2%
5.8%
Serviceyrker og annet arbeid
2.7%
5.8%
Ledere
2.4%
5.5%
Oppdatert 2. februar

126,3 milliarder

De koronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 har en prislapp på 126,3 milliarder kroner, inkludert forslagene som er lagt frem i dag. I tillegg kommer økte kostnader til dagpenger og sykepenger, samt lavere skatteinntekter.

Regjeringen la også frem beregninger som viser at kompensasjonsordningen blir 43 milliarder kroner billigere enn først antatt.

– Det er et godt tegn, det betyr at det har gått bedre enn fryktet, sier Sanner.

Næringsminister Iselin Nybø sier at eventbransjen blir inkludert i kompensasjonsordningen for reiselivet og omstillingsordningen for reiselivet.

– Vi vet at festivaler, messearrangører og den såkalte eventbransjen har vanskelige tider. Regjeringen foreslår derfor at arrangementsmarkedet inkluderes i kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge

14 605 824 988 kroner totalt
113 687 Antall mottakere
Graf fra 1. januar
Oppdatert 17. januar

Etterlyser lærlinghjelp

Regjeringen tar ikke innover seg alvoret i situasjonen, mener Arbeiderpartiet. De mener det må kraftige tiltak til for å få folk tilbake i jobb, slik at ledigheten ikke biter seg fast.

– Regjeringen burde satset på flere arbeidsmarkedstiltak gjennom Nav, for å få flere arbeidsledige tilbake i jobb, sier Eigil Knutsen, som sitter i finanskomiteen for Ap.

Han etterlyser bedre ordninger for inntektssikring og at alle lærlinger må tilbake i jobb.

– Hvordan skal man få lærlinger tilbake i jobb i bedrifter som ikke har oppdrag?

– Det finnes mye ulike løsninger, som støtteordninger til bedrifter. Det viktigste er å ha en klar og tydelig ambisjon om at de som er under utdanningsløpet skal få fullføre, svarer Knutsen.

Regjeringen skjønner fortsatt ikke at Norge er i krise, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Reiselivsnæringen får mer, men tusenvis av andre bedrifter får mindre hjelp. Nå kastes bedrifter og selvstendig næringsdrivende i hele landet ut i kulden. Regjeringen tar vekk sikkerhetsnettet under jobbene som holder våre lokalsamfunn oppe.

Milliardbeløp til reiseliv

Tidligere på dagen la næringsminister Iselin Nybø (V) og distriktsminister Linda Helleland (H) la frem en krisepakke for reiselivet. Pakken inneholder blant annet én milliard i pengestøtte.

– Det blir ikke en videreføring av den kompensasjonsordningen vi har i dag, det blir en ny ordning, men den er basert på den generelle ordningen vi har hatt, sier Nybø.

For store deler av reiselivsnæringen ga ferierende nordmenn en fin sommer. Men da sommerferien var over, samtidig som stadig flere land ble røde, forsvant de besøkende. Samtidig gikk den generelle kompensasjonsordningen (se faktaboks) ut i august.

– Dette endrer reiselivet, og det vil ta tid før vi kommer tilbake igjen. Det er ikke slik at staten kompensere alle tapte inntekter, det handler om å hjelpe de gjennom en vanskelig høst og vinter, sier Nybø.

Nybø sier at regjeringen vil gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utarbeide de videre detaljene som kravet til størrelsen på omsetningssvikten.

Ny kompensasjonsordning for reiselivet

KRISEPAKKE: Næringsminister Iselin Nybø (V) og distriktsminister Linda Helleland (H) legger mandag frem en krisepakke spisset mot reiselivet.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Veldig positivt

– Jeg synes det her var veldig positivt. Det virker som om det her er mer omfattende ordninger, som omfatter flere – også de som falt utenom i første omgang.

Det sier Sven Erik Moe, som er hotelldirektør ved Scandic Parken i Ålesund, om reiselivspakken. På hotellet er det nokså få besøkende mandag formiddag.

Hotelldirektør Svenn Erik Moe ved Scandic Parken i Ålesund

De koronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 har en prislapp på 126,3 milliarder kroner, inkludert forslagene som er lagt frem i dag. I tillegg kommer økte kostnader til dagpenger og sykepenger, samt lavere skatteinntekter.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Vi klarer oss på mindre, og må kutte kostnader overalt. Det er veldig få som er inne av de ansatte, sier Moe.

Administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås, sier til NRK at det er positivt at regjeringen kommer på banen til en veldig hardt preget næring.

– Jeg skal ikke si at næringen er reddet. Jeg håper disse ordningene blir så gode at de dekker mange av aktørene i nord, sånn at vi også kan møte framtiden post-korona med en oppegående næring, sier han.

Trond Øverås, direktør for Nordnorsk Reiseliv.

FORNØYD: Trond Øverås, direktør for Nordnorsk Reiseliv, sier at krisepakken er god hjelp, men det er for tidlig å si at næringen er berget.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Fornøyd med pakke

NHO Reiseliv er fornøyd med pakken regjeringen legger frem, sier administrerende direktør, Kristin Krohn Devold, til NRK.

– Det viktigste var at det kommer en ny kompensasjonsordning basert på den gamle. Det er den ordningen som har reddet flest bedrifter fra konkurs.

NHO Reiselivs digitale frokostmøte

FORNØYD: Kristin Krohn Devold, som er direktør i NHO Reiseliv, er fornøyd med at regjeringen fortsetter med kompensasjonsordningen til reiselivet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NHO Reiseliv mener det er fornuftig å fortsatt ha 30 prosent omsetningsfall som minimumskrav for å få støtte. De mener også det er fornuftig å dekke inntil 80 prosent av omsetningsfallet.

– Krisen er like alvorlig nå som på våren, så vi forutsetter at det blir det samme tallet fortsatt, sier Krohn Devold.

Hun legger til at de forventer at staten hjelper næringen så lenge krisen varer. NHO Service og Handel er på sin side ikke fornøyd med krisepakken.

Frp kaller krisepakken halvferdig

– Med disse tiltakene som er lansert i dag, undergraver Regjeringen logikken i at de bedriftene som er hardest rammet, skal kunne få hjelp av kompensasjonsordningen. Nå må man være del av den bransjen som regjeringen har pekt på - i dette tilfellet kultur og reiseliv. Dette slår fryktelig galt ut, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Bjørnstad i Frp synes det er merkelig at regjeringen har lagt frem en halvferdig pakke.

– Vi skal begynne å se på krisepakken i Stortinget i morgen, men det er vanskelig når vi ikke vet de avgrensingene regjeringen ser for seg.

Senterpartiet mener regjeringen ikke tar innover seg den langvarige krisen reiselivsnæringen er inne i.

– Næringsminister Nybø har med åpne øyne deler av reiselivet gå til grunne. Det er altfor kortsiktig å legge fram en krisepakke for reiselivet som bare gjelder fram til desember 2020, sier næringspolitisk talsperson, Geir Pollestad.

AKTUELT NÅ