Hopp til innhold

Åpner for mer sykling i naturen: Syklister jubler, turfolk bekymret

Regjeringen sier ja til mer terrengsykling i verneområder og nasjonalparker. Markavenner frykter flere konflikter og mer slitasje.

Terrengsyklister på fjellet

TERRENGSYKLING: Regjeringen vil at det i større grad skal bli lov å sykle på veier, stier og kjørespor i nasjonalparker og landskapsvernområder.

Foto: Christian Jensen, sykkelhjulet.no

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gir i Handlingsplan for friluftsliv klar beskjed om at sykling og ferdsel til fots i større grad skal likestilles.

Syklistene tror det vil fjerne uklarheter og minske konfliktene mellom syklister og turgåere i skog og mark. Markavenner ser det helt motsatt.

Setter tidsfrist

I tiltaksplanen lover regjeringen at den innen 2020 skal ha revidert forskriftene for nasjonalparkene og landskapsvernområdene, slik at det i større grad blir lovlig å sykle på veier, stier og kjørespor i disse områdene.

Endringene skal sikre at sykling og ferdsel til fots i større grad skal ha de samme reglene, med unntak for områder der ekstra vern er nødvendig.

– Dette er svært gledelig, og en endring vi har ønsket oss, sier Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening til NRK.

Morgan Andersson på terrengsykkel ved Rondvassbu

NASJONALPARK: Her er Morgan Andersson på tur i Rondane, i et av de få stedene i nasjonalparker hvor det i dag er lov å sykle.

Foto: Privat

Interessekamp

Også Christian Jensen som er leder i NOTS, Norsk organisasjon for terrengsyklister, synes signalene fra klima- og miljøministeren lyder bra.

– Det har dessverre noen steder vært opphetede diskusjoner og konflikter mellom syklister og turgåere. Det er ikke til å komme forbi at det er litt ulike interesser, sier han.

Han imøteser en forenkling i regelverket.

– Vi får ofte spørsmål om hvilke lover som gjelder. Lover og forskrifter er ikke samordnet i begrepsbruken i dag, og det fører til forvirring og misforståelser, sier Christian Jensen.

Frykter økt slitasje på stier

Helga Gunnarsdóttir

ØDELEGGER: Helga Gunnarsdóttir sier at terrengsykling kan øke slitasjen på stier i marka.

Foto: Privat/Facebook

Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner i Oslo er ikke like fornøyd.

– Dette kan øke slitasjen på stier i marka, sier hun.

Turgåere og markavenner har tidligere vært veldig negative til sykkelritt i marka som etterlater seg store sår i terrenget og omskaper stier til gjørmehull.

Gunnarsdóttir er også bekymret for at regjeringen vil likestille sykler og elsykler i større grad, og håper at dette ikke vil bli tatt inn i Markaloven.

– Dette er tyngre sykler og noen går veldig fort. Det er nesten som å møte en liten motorsykkel, sier hun.

Sykkelritt ødela i Østmarka

GJØRMEHULL: Terrengsykkelrittet i Østmarka i 2015 som foregitt i øsende regnvær, etterlot seg ødelagte stier. Nå frykter Østmarkas Venner flere skader.

Foto: Anne Marie Torgersen / Privat

Arrangøren av Østmarkarittet påpeker at det ikke har vært slike konflikter rundt ødelagte stier de siste årene, nettopp fordi det er tatt hensyn og stier er forsterket. Det sierr Erlend Sande i Fri Flyt, som er en av rittets arrangører..

Vil måle terrengslitasjen og konflikter

I tiltaksplanen som åpner for mer sykling, skal slitasje på terrenget kartlegges, slik at uenighet om hva som sliter mest, kan bilegges. Både slitasje og brukskonflikter skal registreres:

  • Kartlegge forskjeller i terrengslitasje og forstyrrelser som forårsakes av syklende og gående på stier i utmark.
  • Kartlegge forskjeller i terrengslitasje og forstyrrelser mellom vanlige sykler og elsykler på stier i utmark.

Både Andersson og Jensen er glade for at det skal settes i gang en skikkelig kartlegging av hvilke og hvor store skader som forårsakes av syklister, gående og hester.

Jensen forteller at lokallagene i NOTS hvert år bruker mye tid og krefter på stibygging og reparasjon av stier i samarbeid med kommuner og grunneiere, for å finne traseer der det er trygt å sykle, og som tar hensyn til sårbare områder.

Terrengsyklist på fjellet

SLITASJE: En sti er per definisjon en slitasjeskade på underlaget, men de gir fantastiske muligheter for naturopplevelse for dem som har muskelkraft til det, sier Morgan Andersson.

Foto: Christian Jensen, sykkelhjulet.no

Vil åpne naturen for flere

Regjeringens forslag om å likestille sykler med og uten hjelpemotor blir vel mottatt av syklistene.

– Elsykling støyer ikke eller forurenser. Ja til elsykkel vil gjøre at eldre og personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne lettere vil kunne ta seg frem i naturen, sier han.

Også terrengsyklistene mener at det er bra at sykler med elektrisk hjelpemotor tillates, men at det bare bør skje der naturen tåler det. Jensen ønsker også bedre kontroll med elsykler som er utstyrt med for kraftig motor.

Terrengsyklister

KAN BLI MYKET OPP: I utgangspunktet er det forbudt å sykle i nasjonalparker i dag, med få unntak, men dette vil regjeringen myke opp.

Foto: Christian Jensen, sykkelhjulet.no

Lyspunkt

AKTUELT NÅ