Hopp til innhold

Ap vil ha ny vurdering av asylpolitikken

Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

Muntlig spørretime i Stortinget.

Leder i Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre, mener enkelte unge asylsøkere bør få saken sin vurdert på nytt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arbeiderpartiet mener en del av de enslige, mindreårige asylbarna bør få sine saker prøvd på nytt. Mens sakene behandles, bør de få bli i Norge.

Dette gjelder de som blir 18 år og er utvist til et annet sted enn de kom fra, såkalt internflukt. Ap mener at det i slike tilfeller bør legges mer vekt på barnets beste enn hittil.

– Vi ber om at de sakene som er blitt behandlet og fått avslag på denne måten fra oktober i fjor til i dag blir gjennomgått på nytt opp mot sårbarhetskriteriene. Mange vil nok fortsatt få opprettholdt sine vedtak men noen vil kunne få dem vurdert i et litt annet lys, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

Må bruke skjønn

Støre fastholder at Ap vil ha en streng asylpolitikk. De som får avslag skal returnere, men for gruppen av unge som er mellom 16 og 18 år når de kommer hit fra Afghanistan skal det legges særlig vekt på den sårbare situasjonen de er i.

– Ap har sagt nei til forslaget om all stans i retur til Afghanistan. Vi sier nei til Venstre sitt forslag som i realiteten sier at alle under 18 år får bli automatisk. Vi fremmer vårt eget forslag. Instruksen fra innvandringsministeren til UDI om å innskjerpe muligheten for å bruke skjønn må bort, sier Støre.

I fjor stemte Arbeiderpartiet sammen med Høyre og Frp for innstramminger i asylpolitikken, som førte til at flere unge asylsøkere fikk kun midlertidig opphold.

Nå kommer Ap med nye kriterier for søknadsbehandling. Det skjer samtidig som 130 unge asylsøkere, de såkalte oktoberbarna, fyller 18 år og får beskjed om at de skal ut av landet.

– Mens det tidligere var fem prosent som fikk midlertidig opphold, i påvente av å måtte reise ut som 18 åringer, så har det tallet kommet over 40 prosent. Det har uroet oss, sier Støre.

Ingen oppmykning

Støre går ikke med på at Ap sine forslag nå medfører en oppmykning av asylpolitikken.

– Det betyr en rettferdig behandling for denne gruppen i tråd med det som bør være Norges verdier og tradisjoner. Andre land i Europa har langt mindre midlertidighet enn det vi har. De sender hjem langt færre.

– Jeg er for en konsekvent politikk hvor vi kontrollerer grensene våre og sender hjem de som får avslag, men jeg er også opptatt av at de mellom 16 og 18 år. Når de blir 18 år skal vi være særlig varsom med å sørge for at situasjonen er godt ivaretatt når de kommer hjem, sier Ap leder Jonas Gahr Støre.

Ap kommer til å fremme forslag om endringer i Stortinget på tirsdag.

AKTUELT NÅ