Sigrids far: – Vi kan aldri «komme tilbake»

Livet kan aldri bli det samme igjen for familien til Sigrid Giskegjerde Schjetne, fortalte jentas far i Borgarting lagmannsrett mandag. Aktor la mandag ned påstand om at 38-åringen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Stabell og Elden

Bistandsadvokat Harald Stabell sammen med forsvarer John Christian Elden under ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– De senere månedene har vi ofte blitt spurt om vi nå er tilbake. Det er et spørsmål det er veldig vanskelig å svare ja på. For man kommer jo ikke tilbake, slik ordet er ment, etter å ha vært igjennom noe sånt. Man lærer seg på en måte å leve med det, sa Tom Schjetne.

Den 39 år gamle mannen som har stått tiltalt i saken, ble fredag funnet å være mannen som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) for snaut to år siden. Samtidig fant juryen i Borgarting lagmannsrett at han var psykotisk på handlingstidspunktet, og at han dermed ikke kan straffes.

Retten behandlet mandag tiltaltes sykdomstilstand og behandlingsbehov i forbindelse med reaksjonsfastsettelsen, samt spørsmålet om oppreisning og erstatning til Sigrids foreldre.

Statsadvokat Nina Prebe la mandag ned påstand om at den tiltalte 38-åring dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Tiltalte er en meget farlig mann. Det er overhengende fare for at han skal begå nye, alvorlige voldshandlinger. Etter aktoratets mening er vilkårene for tvungent psykisk helsevern klart innfridd, sa Prebe da hun mandag prosederte i forbindelse med reaksjonsfastsettelsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Statsadvokat Nina Prebe

TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN: Statsadvokat Nina Prebe la mandag ned påstand om at den tiltalte 38-åring dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Krever 600.000 kroner

Retten må vektlege de spesielle omstendighetene i Sigrid-saken og tilkjenne foreldrene oppreisning som går vesentlig lengre en det normen tilsier, ba bistandsadvokat Harald Stabell i sin prosedyre. I tillegg til at det er en mindreårig som er drept, gir belastningen som følge av bortføringen og drapet i seg selv grunn til å gå ut over normen, mener han.

For Sigrids foreldrene kommer dessuten tilleggsbelastningen ved ikke å ha fått visshet om hvor, når og hvordan datteren døde. Den betydelige medieoppmerksomheten som er viet saken, har også vært en påkjenning for dem.

Stabell ba retten tilkjenne hver av foreldrene 300.000 kroner i oppreisning, 100.000 kroner mer enn Høyesterett norm.

Forsvarer, advokat John Christian Elden, ba retten avvise påstanden om tvungent psykisk helsevern og at oppreisningsbeløpet ikke settes over normen.

Tom Schjetne fortalte retten at den lille familien – med god hjelp fra venner, slekt og kollegaer – prøver å opprettholde normal aktivitet, men la ikke skjul på at det er en svært vanskelig prosess.

– Det er forferdelig vondt å se hva dette gjør med de andre barna i familien og hvordan besteforeldre og den øvrige familien har tatt dette. Sånn sett er vi nå opptatt av få satt et punktum, sa han.

Mener 38-åring var tilregnelig

Sigrids foreldre forstår at 38-åringen har en alvorlig diagnose og er alvorlig syk, forklarer Stabell til NRK.

– Likevel mener de, ut fra det han har fortalt fra han ble pågrepet og i retten, samt bevismaterialet forøvrig, at han må ha vært tilregnelig da han utførte disse handlingene. De mener at han dermed burde ha vært dømt til straff og forvaring, sier Stabell.

Foreldrene avventer nå dommen.

– De håper at de vil få ro i tiden fremover, og har et håp om at saken er ferdig i rettsapparatet. Men det gjenstår å se, avslutter bistandsadvokaten.

– Mot endelig punktum

Sigrid-saken går uansett mot slutten, i hvert fall i rettssystemet. Alt tyder på at Borgarting lagmannsrett om en uke eller halvannen vil avsi en dom som er i tråd med aktors påstand.

I så fall blir det trolig mange år før han slipper ut, hvis psykiater Kjersti Narud har rett. Etter å ha endret mening om 39-åringen mentale tilstand, slo den rettsoppnevnte sakkyndige fast mandag at han var avhengig av «mange års behandling» før han eventuelt skulle kunne erklæres frisk nok.

– Ja, jeg sier han «må» og ikke «bør» få behandling. Det er den eneste muligheten for å redusere risiko for alvorlige voldshandlinger, sa Narud.

Hun framholdt dessuten at 39-åringens tilsynelatende manglende evne til å snakke inngående om handlingene han har vært tiltalt for og de alvorlige anklagene, ikke nødvendigvis skyldes manglende vilje.

– Tidligere opplevde jeg det slik at han selv valgte å ikke å snakke om tiltalen. Men nå vurderer jeg ham som så syk at han egentlig ikke kan fortelle hva som skjedde, at det er sykdommen som styrer ham, sa Narud.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger