Hopp til innhold

Endret syn på tilregnelighet etter tiltaltes oppførsel i retten

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Kjersti Narud mente i utgangspunktet at 38-åringen som er tiltalt for Sigrid-drapet var tilregnelig, under sterk tvil. Etter å ha observert ham i lagmannsretten har hun endret sin konklusjon.

Sigrid-saken - 38-åring og sakkyndige

38-åringen som er tiltalt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne brukte en pause i retten til å diskutere med de sakkyndige som onsdag vitner om mannens psyke. Midt i bildet er Kjersti Narud, som har endret sin konklusjon om tilregnelighet.

Foto: Martin Zondag / NRK

Ankesaken etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne er inne i sin tredje og siste uke. Onsdag var det duket for at de sakkyndige skulle redegjøre for et av spørsmålene det er knyttet størst spenning til, om den tiltalte er tilregnelig eller ikke.

Den erfarne psykiatrispesialisten Kjersti Narud forklarte onsdag hvorfor hun har endret oppfatning, og nå mener at den tiltalte er utilregnelig – og dermed ikke bør dømmes til å sone en ordinær fengselsstraff.

Narud fortalte blant annet at hun i denne sammenheng har lagt vekt på den tiltaltes opptreden i den pågående rettssaken. Dette gjelder blant annet måten den tiltalte har besvart spørsmål fra de sakkyndige og aktor.

– Under pågående hovedforhandling blir observandens paranoide beredskap bekreftet. Forestillingene omfatter blant annet politi og psykiatri, og virker mer fremtredende enn under hovedforhandlingene i Oslo tingrett, leste Narud fra sin tilleggserklæring onsdag.

– Må en titt på seg selv

Den tiltalte 38-åringen fulgte nøye med under redegjørelsen, og satt mye lent bakover med hendene i kryss over magen. Av og til skrev han også egne notater i en av de mange blokkene på bordet foran seg, og på et tjuetalls gule lapper.

Etter Naruds redegjørelse ba 38-åringen om å få komme med en kommentar til vurderingene fra de sakkyndige.

– Først vil jeg gå direkte på det som går på ting jeg har skrevet på Facebook og blogg. De som leser det, vil få problemer med å forstå det. De som mener jeg er syk etter å ha lest det, må ta en titt på seg selv, sier 38-åringen.

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck, som hele tiden har ment den tiltalte er utilregnelig, sa tidligere onsdag at hun ble overbevist etter å ha lest det 38-åringen har skrevet på internett før saken ble behandlet i tingretten i fjor høst.

– Etter å ha lest over 1000 sider med ting hentet fra blogg og internett, må jeg si at jeg følte meg ganske sikker på at dette var en veldig syk mann, sa Ørbeck i retten onsdag.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tiltaltes dokumenter

En av notatbøkene den tiltalte hadde med seg i retten, med tittelen «Drittsekkene bare tar, tar, tar».

Foto: Olav Døvik / NRK

Forklarte seg alene

I forkant at den pågående ankesaken i Borgarting lagmannsrett har de sakkyndige hatt nye samtaler med 38-åringen i Halden fengsel. Tidligere i rettssaken ble det meldt at begge de sakkyndige hadde opprettholdt sine konklusjoner fra tingretten etter disse undersøkelsene.

Da saken ble behandlet i tingretten i fjor høst, fortalte Narud at hun – sammen med psykiatrispesialist Andreas Eirik Hamnes – mente den tiltalte var tilregnelig, og kunne straffes. NRK meldte i forkant av ankesaken at Hamnes har erklært seg inhabil.

Onsdag redegjorde derfor Narud alene for hvorfor hun har endret mening i løpet av ankesaken. Narud sier det er påfallende at den tiltalte oftere har snakket om sin frykt for politi og psykiatri, sammenlignet med hva han gjorde i tingretten i fjor høst.

– Observanden kommer oftere tilbake til dette, og det er vanskeligere å følge hans tankerekker. Det kommer gjentatte ganger innskytelser det er vanskelig å følge, sier Narud, som mener dette kan være tegn på såkalte tankeforstyrrelser.

– Manglende innsikt

Narud mener også at det er påfallende at 38-åringen står tiltalt i en alvorlig drapssak, men selv ønsker å snakke mest om andre saker der han selv og politiet er involvert.

– Dette tyder på manglende innsikt ved de alvorlige forholdene ved tiltalen. Det oppfattes som en realitetsbrist, og ikke som tidligere, en bevisst handling for å svare uklart, sier Narud.

Hun stusser også over at den tiltalte mener politiets avhørsteknikker er grunnen til at han ikke har gitt en god forklaring på hvor han var da Sigrid forsvant.

– Han sier eksempelvis at det er «ikke jeg som har rotet til hodet mitt», sier Narud, som nå mener den tiltalte lider av «stabile vrangforestillinger, som preger hele hans tilværelse».

– Mer av det samme

Psykatrispesialisten sier også at omfanget av disse vrangforestillingene tyder på at den tiltalte også var utilregnelig i tiden da Sigrid forsvant. Et av jurymedlemmene spurte Narud om hvordan observasjonene fra de siste ukene kan si noe om hvordan den tiltalte var for nesten to år siden.

Narud påpekte da at hun også i tingretten åpnet åpnet for at den tiltalte ikke var frisk, og at konklusjonen om tilregnelighet dengang ble gitt under sterk tvil.

– Jeg mener jeg samlet sett har sett de kjennetegnene jeg trenger for å konkludere. Jeg har sett mer av det samme, for å si det slik, svarer Narud.

Statsadvokat Jens Olav Sæther tror det kan bli enklere for juryen å komme til en konklusjon om tilregnelighet, etter at de sakkydinge nå mener det samme.

– Vi tar det til etteretning, og mener det trekker i retning av at den tiltalte ikke var tilregnelig på tidspunktet Sigrid ble drept, sier Sæther.

Snakket med sakkyndige

Den tiltalte har hele veien nektet for å ha drept Sigrid Giskegjerde Schjetne. I sin forklaring i lagmannsretten fortalte den tiltalte at han mener det ikke er noen bevis i saken som peker mot ham. Han mener også at press fra politiet, med påfølgende stress, er grunnen til at han ikke husker vesentlige ting fra helgen Sigrid forsvant.

– Han er uenig med de sakkyndige, selv om begge nå mener han er utilregnelig. Han er skuffet over at Narud, som han mente støttet hans oppfatning, nå har endret sin konklusjon, sier forsvarer John Christian Elden.

Under en pause i rettssaken onsdag, tok 38-åringen kontakt med de sakkyndige, for å diskutere et av dokumentene han har tatt med i retten. Elden sier det var «et slags tankekart, med bokstaver og tall».

Ørbeck sier til NRK at dokumentet handlet om generelle ting om familie og verden rundt ham. Den tiltalte har i lagmannsretten hatt med seg en rekke notatbøker, med avisklipp fra både Sigrid-saken og andre saker. På forsiden til en av disse notatbøkene står det «Drittsekkene bare tar, tar, tar», klippet ut fra en avis.

– De sakkyndige sier at det kan være vanskelig å følge med hans tankerekker. Har du forståelse for det?

– Det er i alle fall vanskelig for meg å følge med på det. Det viktigste er uansett at påtalemyndigheten må bevise at vilkårene for straff i det hele tatt er tilstede, sier Elden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sigrid-tiltalt

Den tiltalte 38-åringen har hatt med seg en rekke dokumenter under den pågående rettssaken.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Fungerer ikke for de dårligste

Også nevropsykolog Anne Lill Ørbeck, som hele tiden har ment at den tiltalte er utilregnelig, sa onsdag at den tiltalte har «vist en del rariteter» i løpet av den pågående ankesaken.

Ørbeck redegjorde onsdag for hvorfor hun mener den 38 år gamle mannen lider av «paranoid schizofreni, med systematisk og tidvis bisarre vrangforestillinger». Dette er hennes konklusjon i dag, og var det også i tingretten i høst.

Den tiltalte 38-åringen har tidligere hatt en rekke møter med psykiatrien, og var blant annet innlagt på psykiatrisk sykehus i mars 2012, bare måneder før Sigrid forsvant.

Den gang la 38-åringen inn seg selv frivillig. Ørbeck forteller at behandlerne da mente at han var veldig syk, og gjorde om innleggelsen til tvang. Ørbeck fortalte også at den tiltalte ikke ville ta medisiner. Den tiltalte klaget da til Den rettsmedisinske kommisjon, som ga tiltalte medhold i at han ikke kunne holdes tvangsinnlagt.

– De mener juridisk sett at dette ikke er gjort på riktig måte. Det er ikke slik at han får medhold i at han er frisk, men at det ikke er argumentert godt nok for tvang, sier Ørbeck.

Under sin redegjørelse kom nevropsykologen med flere hjertesukk når det gjelder behandlingen av 38-åringen gjennom årene.

– Sykdomshistorien hans viser veldig godt at vårt helsesystem ikke fungerer for de dårligste. Han har falt ut flere ganger, kommenterte Ørbeck.

Ikke i behandling

38-åringen ble i oktober i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern. Tingretten mente «meget taler for at tiltalte var psykotisk». Dette etter at de sakkyndige konkluderte forskjellig om hans tilregnelighet.

Sunnmøringen har i tiden etter at dommen falt i tingretten sittet i Halden fengsel. Forsvarer John Christian Elden har tidligere sagt at 38-åringen sitter i forhold nær varetekt, og ikke er i behandling.

Eventuell behandling vil ikke starte før det foreligger en endelig dom, og kan altså bli utsatt dersom saken skulle ankes videre i rettssystemet.

Torsdag er det klart for aktoratet og forsvarets prosedyrer i saken. Først fredag vil juryen trekke seg tilbake for å vurdere om de mener 38-åringen har bortført og drept Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Sakkyndige i Sigrid-saken

De sakkyndige i Sigrid saken, Kjersti Narud (f.v.) og Anne Lill Ørbeck, har tidligere vært uenige. Nå mener begge han er utilregnelig.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ