NRK Meny
Normal

Her skal 38-åringen som er dømt for å ha drept Sigrid trolig behandles

38-åringen som lagmannsretten mener drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne, vil etter alt å dømme måtte tilbringe tiden fremover til behandling ved Brøset sykehus i Trondheim.

Trøndelag psykiatriske sykehus avdeling Brøset

Sikkerhetsavdelingen ved Brøset åpnet i 1987 og er regional avdeling for Midt- og Nord-Norge. Avdelingen har 18 sengeplasser. (Arkivbilde)

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Mannen som er dømt for Sigrid-drapet

38-åringen avviser både å ha drept Sigrid og at han er utilregnelig.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix
Psykolog Pål Grøndahl

Psykolog Pål Grøndahl sier 38-åringen har en begrenset og kjedelig hverdag foran seg på sykehuset.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Den regionale avdelingen er en av tre i landet som tar i mot personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern og som krever en ekstra streng grad av sikkerhet.

I tillegg finnes det flere lokale sikkerhetsavdelinger hvor andre får behandling.

Etter det NRK får opplyst er det Helse Midt-Norge som får ansvaret for å ta imot 38-åringen når dommen mot han blir rettskraftig.

Årsaken er at han er hjemmehørende i Møre og Romsdal, men der er det ingen psykiatriske institusjoner som har den sikkerheten som kreves. Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) ved Brøset i Trondheim pekes derfor ut som det stedet han vil bli innlagt.

Lagmannsretten skal over helgen samles for å utforme dommen mot 38-åringen. Det skjer med de tre fagdommerne, juryens formann og ytterligere tre jurymedlemmer.

Men utfallet er klart på forhånd; siden juryen fant at den tiltalte drepte Sigrid, men at han var utilregnelig, er den eneste muligheten en dom på tvungent psykisk helsevern.

– Kjedelig tilværelse

I motsetning til i et fengsel hvor man låses inn på cella om natta, holdes dørene til pasientenes rom på sikkerhetsavdelingene åpne.

Men der stopper også bevegelsesfriheten. Pasientene overvåkes på døgnbasis av vakter og helsepersonell for å unngå at de slipper ut i samfunnet for tidlig

Dagene blir brukt hos behandler og til felles og individuelle aktiviteter på avdelingen.

– Jeg vil beskrive det med ett ord: Kjedelig. Du er i et miljø eller en sykehussituasjon så dagene går med til samtaler med behandler eller medikamentell behandling. Aktivitetene begrenses i forhold til sikkerhetsnivået, sier psykologspesialist og rettssakkyndig Pål Grøndahl til NRK.

– Der blir han til han blir ansett som så frisk at han kan gå ned på et lavere omsorgsnivå, for eksempel en alminnelig psykiatrisk avdeling eller at han skrives ut til ren poliklinisk behandling.

Ifølge loven skal de som dømmes til tvungent psykisk helsevern behandles i en døgninstitusjon i to til tre uker.

– Hvis man etter det regnes som frisk nok til vanlig poliklinisk behandling, så kan man skrives ut til et betydelig lavere omsorgsnivå, sier Grøndahl.

– Men det skal mye til for denne 38-åringen å komme seg rett ut. Det er en ganske lang juridisk prosess dersom man begjærer seg utskrevet. Fremtidsperspektivet for denne mannen er nok at han forblir i tvungent psykisk helsevern en god stund.

– Hevder selv han er tilregnelig

Brøset er en avdeling som er reservert for folk som har begått alvorlige handlinger og hvor det er knyttet risiko til adferden deres.

– Brøset har god kompetanse når det gjelder den type klienter og har mye erfaring med observasjon på døgnbasis, sier Grøndahl.

De rettspsykiatrisk sakkyndiges diagnose av 38-åringen er at han er «paranoid schizofreni». Dette tok juryen med da de vurderte det som at mannen ikke er frisk nok til å straffes for drapet på Sigrid.

Bistandsadvokat for Sigrids familie, Harald Stabell, sier foreldrene aksepterer kjennelsen fra retten, men mener tiltalte skulle vært dømt til straff.

– De mener at han på grunnlag av de handlingene han nå er dømt for å ha begått, må ha vært tilregnelig, sier Stabell til NRK.

Tiltalte er heller ikke fornøyd med at lagretten fant ham utilregnelig, forteller forsvarer John Christian Elden.

– Min klient har hele tiden ment at han er tilregnelig, men kjennelsen er i tråd med forsvarers prosedyre, når det dreier seg om vilkårene for skyld i denne saken, sier Elden til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger