Hopp til innhold

– Vi driver ikke forsvarlig barnevern

Ordføreren i Finnøy innrømmer at kommunepolitikerne har tatt for lett på barnevernet. Ny kartlegging viser at Fylkesmennene er bekymret for 55 av 109 kontrollerte kommuner i 2014. Her er verstinglista.

Ordfører Gro Skartveit (V) i Finnøy innrømmer at kommunen ikke har forsvarlig barnevern

Ordfører Gro Skartveit (V) i Finnøy innrømmer at kommunen ikke har forsvarlig barnevern.

Foto: Kaj Hjertenes

– Med så mange barn som trenger hjelp og kun to ansatte i barnevernet, så klarer vi ikke å gi et godt nok og forsvarlig tilbud til disse barna.

Ordfører Gro Skartveit (V) på Finnøy er klar på at barnvernet er noe hverken hun eller andre politikere i kommunen har vært flinke nok til å følge opp.

– Vi kan snakke om skole og mye annet, men barnevern har vi tatt for lite ansvar for. Hvorfor vet jeg ikke, og jeg sa det sist på formannskapet der rapporten til Fylkesmannen ble sendt, at her er det ting vi på Finnøy ikke har vært gode nok på. Ungene fra Finnøy skal ha sine tilsynsbesøk, fosterhjemmene skal ha sin oppfølging og planer skal legges, sier Skartveit.

– Prøver å rekke over alt

Barnevernsleder Heidi Skeiseid på Finnøy beskriver en situasjon der kun to av fire barnevernsstillinger er besatt, om 40 barn som skal følges opp. Barn som har alt fra enkle tiltak i hjemmet til ungdom der barnevernet helt har tatt over ansvaret.

Hun sier hun blir fortvilet når barnevernet i kommunen blir pekt på som en verstingkommune i Fylkesmennenes gjennomganger.

– Vi er veldig sårbare med så få folk. Hovedfokuset vårt er hele tiden å forsøke å ivareta barna. Å høre om bekymringen rundt Finnøy er fortvilende, for her er det unger som trenger hjelp. Dette gjelder de mest sårbare av de sårbare, og det står ikke på innsatsen. Vi har forsøkt å rekruttere, vi har lyst ut stillingene flere ganger, men vi får ikke kvalifiserte folk. Da må vi forsøke å tenke kreativt innenfor det vi har i kommunen, og samarbeide godt med nabokommunene, sier Skeseid.

Gjennomgangen som har avdekket at Finnøy er en av seks verstingkommuner når det gjelder kommunalt barnevern er fylkesmennenes gjennomgang av denne type tjenester i alle deler av Norge i 2014.

Resultatet er nedslående lesning.

I 55 av 109 kommuner som er kontrollert så langt i år, sier fylkesmennene at det er grunn til bekymring for tjenestene som utføres.

De peker på:

  • Dårlig oppfølging av plasserte barn.
  • Manglende eller for få tiltak.
  • Treig saksbehandling og lovbrudd.
  • Mange saker.
  • For få ansatte.
  • Dårlig ledelse.
Øyvind Bang-Olsen

Rådmann Øyvind Bang-Olsen i Naustdal kommune sier at de jobber aktivt med å bedre rutinene og arbeidsmetodene.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Naustdal kommune: – Vi tar kritikken alvorlig

Naustdal er en av kommunene som kommer verst ut i barnevernstjenester. Naustdal får kritikk får mangel på tiltak, dårlig oppfølging av barn og treig saksbehandling. Rådmann Øyvind Bang-Olsen i Naustdal kommune sier at omtalen ikke er hyggelig lesning, og at de tar kritikken alvorlig.

– Vi tar kritikken alvorlig, og har allerede jobbet mye med dette. Det kommer vi også til å gjøre fremover. Vi er i gang med et samarbeid med Fylkesmannen om å bedre rutinene og arbeidsmetodene våre, slik at kan vi møte de nye og strengere statlige kravene, sier Bang-Olsen til NRK.

Rådmannen sier at økt kompleksitet i barnevernssaker de siste årene har bidratt til at Naustdal kommune har falt på rangeringen.

– Derfor måtte vi enten øke ressursene eller starte et tverrfaglig samarbeide med andre kommuner. Vi har valgt det siste, og jobber aktivt for å gi et forsvarlig og godt tilbud til barna i Naustdal kommune, sier han.

Systemsvikten i barnevernet fortsetter

I en serie saker har NRK avdekket systemsvikt innen tre forskjellige samfunnssystemer gjennom flere år. Ett av disse er barnevern.

De siste rapportene fra Fylkesmennene viser at barnevernet viser at tjenesten fortsatt sliter med å rette opp feil, mangler og svikt. Det til tross for at systemsvikten er dokumentert i alt fra forskningsrapporter, helsetilsynsrapporter, Norske offentlige utredninger, statistikk og en rekke andre offentlige kilder.

I denne omgang har Fylkesmennene gått gjennom hvordan kommunale barnevernstjenester jobber med tiltak, oppfølging av plasserte barn, kvalitet i saksbehandlingen og ledelse av barnevernet.

I oppdragsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet beskrives oppdraget:

«Vurdere tilstand i kommunale barnvernstjenester med små fagmiljø, med særlig vekt på barnevernstjenester med 3 eller færre årsverk. Fylkesmannen må indentifisere kommuner der sårbarhet og mangler i kompetanse, tiltak og beredskap gir grunn til bekymring (...)».

NRK har sammenstilt resultatene. De viser altså at Fylkesmennene er bekymret for én eller flere av disse områdene i litt mer enn halvparten av de kommunale barnevernstjenestene som er undersøkt.

I seks verstingkommuner er Fylkesmennene bekymret for alle deler av barnevernstjenesten som er sjekket.

Barnevernstjenestenes verstingkommuner

Kommuner

Tiltak

Oppfølging av plasserte barn

Kvalitet i saksbehandling

Ledelse av barnevernet

Finnøy

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Kvænangen

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Dyrøy og Sørreisa

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Tranøy

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Naustdal

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Stor-Elvdal

Bekymring

Bekymring

Bekymring

Bekymring

I 28 av de 55 kommunale tjenestene der det er uttrykt bekymring, er Fylkesmennene bekymret for to eller flere av de fire områdene de har undersøkt.

– Har ikke gjort det godt nok for barna

Solveig Horne

Barneminister Solveig Horne (Frp) sier både kommunene og staten ikke har gjort nok for barnevernsbarna.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier hun er bekymret for det som kommer frem i NRKs sammenstililng av rapporter.

– At så mange kommuner bryter loven og ikke følger opp barna på en bedre måte enn dette... det er svært bekymringsfullt, sier barneministeren.

Hun sier hun er overrasket over at bekymringsmeldingene gjelder så mange av kommunene med tanke på styrkingen av barnevernet de siste årene.

– Vi ute i kommunene og vi som statlig myndighet har ikke gjort nok for disse barna når kommunene ikke følger opp barn som har en vanskelig hverdag. Vi har satt igang arbeid med å se på ny barnevernsstruktur, vi har satt ned et lovutvalg som skal se på lovgivningen og vi har styrket barnevernet med 890 stillinger de siste årene. Og det er først og fremst kommunenes ansvar å gi et forsvarlig barnevern, sier Horne.

AKTUELT NÅ